Det Centrale Handicapråd

Der er milliarder at hente ved at sikre god uddannelse til mennesker med handicap

Del
Det betaler sig at investere i uddannelse, ikke mindst når det handler om mennesker med handicap. Det slår en ny rapport fra det Centrale Handicapråd fast. Rapporten, som er udarbejdet af COWI, peger på en samfundsøkonomisk milliardgevinst ved at løfte selv en lille andel af de unge med et psykisk eller kognitivt handicap bare et enkelt uddannelsesniveau.

Over den tid, der svarer til et arbejdsliv (35 år), vil et uddannelsesløft af bare 1% (1.330 personer) af unge med et psykisk eller kognitivt handicap generere mere end 1,2 mia. Hvis vi formår at løfte 10% af gruppen bare et enkelt uddannelsesniveau er tallet over 12 mia., og hertil kommer en budgetøkonomisk gevinst på små 4 mia. Det viser beregninger i en ny rapport iværksat af Det Centrale Handicapråd.

Mangel på uddannelse trækker tråde gennem hele livet, og i endnu højere grad end det er tilfældet hos den generelle befolkning, så er et lavt uddannelsesniveau tæt forbundet med en lav beskæftigelsesgrad hos personer med handicap. Rapporten peger på store samfundsøkonomiske konsekvenser, men de menneskelige omkostninger vægter lige så tungt. Det Centrale Handicapråd opfordrer derfor til, at der kigges nærmere på muligheder for fleksibilitet og støtte i hele uddannelsessystemet, så også mennesker med handicap kan få brugt deres lærelyst og potentiale.

”Det er oplagt, at vi skal gøre mere for at sikre en god uddannelse til flest muligt. Der er i øjeblikket en masse unge mennesker med handicap, der gerne vil uddanne sig, men som ikke får muligheden på grund af rammerne i uddannelsessystemet. Det skal vi have gjort noget ved, og som rapporten viser, så er der ikke bare menneskelige, men også økonomiske gevinster at hente.” Sådan siger Liselotte Hyveled, formand for Det Centrale Handicapråd. ”Der er ingen, der vinder noget ved, at unge menneskers lyst til at lære og dygtiggøre sig går til spilde. Det gælder også unge med handicap.”

Rapporten udkommer i forbindelse med en uddannelseshøring, der finder sted d. 18 august på Christiansborg. Her vil det blandet andet være muligt at høre fra to unge med handicap, der begge har erfaringer med uddannelsessystemet: Antoniett Vebel Pharao, repræsentantskabsmedlem i Muskelsvindfonden og Katrine Rav, medlem af foreningen Rækværk på Syddansk Universitet

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Links

Information om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd
Stationsvej 10
9460 Brovst

33 11 10 44https://dch.dk/

Det Centrale Handicapråd rådgiver politikere, myndigheder og andre aktører i, hvordan de kan forbedre forholdene for mennesker med handicap og generelt arbejde for at påvirke aktørerne på området. Desuden har Det Centrale Handicapråd har til opgave at vurdere om Danmark lever op til sine forpligtigelser i FN’s handicapkonvention. Derfor er en af Det Centrale Handicapråds vigtigste opgaver at følge med i og kommentere offentligt på, hvordan mennesker med handicap har det, og hvordan vilkår forbedres.

Fakta

  • Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd under Socialministeriet, som for en 4-årig periode sætter deres retning for de vilkår, der skal skabes politisk fokus på inden for handicapområdet
  • De 19 medlemmer er enten indstillet af aktører, som beskæftiger sig med forskellige samfundsforhold, som har betydning for mennesker med handicap, eller personligt udpeget af socialministeren
  • Formanden udpeges altid af den siddende socialminister
  • Den nuværende rådsperiode løber fra 2018-2021
  • Liselotte Hyveled er formand under nuværende rådsperiode

 

 

Følg pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Arbejdspladserne vil gerne have kollegaer med handicap, men…3.12.2022 07:30:47 CET | Pressemeddelelse

En ny undersøgelse, som Voxmeter i efteråret 2022 har foretaget for Det Centrale Handicapråd, viser, at danske ledere og medarbejdere generelt er åbne for at arbejde sammen med personer med handicap. Til trods for det er personer med handicap stadig overrepræsenteret i ledighedsstatistikken. Derfor vil en ny kampagne bidrage til at nedbryde fordomme om at have kollegaer med handicap – og fremme viljen til at ansætte dem.

Ny rapport: 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst ved at få 6.800 flere mennesker med handicap i arbejde27.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

COWI udkommer i dag med en ny rapport, der viser, at der er er store penge at hente ved at få hjulpet bare en lille gruppe mennesker med handicap i beskæftigelse. Mere viden blandet arbejdsgiverne og bedre rammer, ikke mindst fra politisk side, kan sikre, at flere mennesker med handicap får sat deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet til gavn for arbejdsgivere, arbejdstagerne og samfundsøkonomien, mener Det Centrale Handicapråd.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye