Det Centrale Handicapråd

Formand for Det Centrale Handicapråd genopstiller ikke

Share
Liselotte Hyveled har meddelt social- og ældreminister Astrid Krag, at hun ikke ønsker at blive genudpeget til en ny fireårig periode pr. 1. januar 2022.

”Jeg har brugt lang tid på at overveje min fremtid. Handicapområdet ligger mig stadig meget nært, og netop derfor har jeg valgt at meddele Astrid Krag, at jeg ikke ønsker genudpegning,” siger formand for Det Centrale Handicapråd Liselotte Hyveled.

Liselotte Hyveled vil fortsat arbejde for at forbedre mennesker med handicaps vilkår. Det bliver dog i rollen som erhvervsleder, og netop den funktion har været et tveægget sværd i forhold til rollen som formand i den politiske verden.

”Som erhvervsleder er der ikke ret langt fra tanke til handling. Desværre har det vist sig ikke at være tilfældet på Christiansborg, hvor der – trods gode intentioner – ikke sker handling hurtigt nok på handicapområdet,” siger Liselotte Hyveled.

”Der er mange unødvendige forhindringer på trods af, at alle er enige om vigtigheden i at skabe et samfund hvor der er plads til alle”.

Regeringens ambitionsniveau inden for handicappolitik ærgrer Liselotte Hyveled, fordi der er behov for store forbedringer på handicapområdet i Danmark.

Hun vil fortsat sidde som formand indtil udgangen af 2021, som også er udløbet på den nuværende valgperiode. Den mellemliggende periode vil hun bruge på at afvikle en stor holdningskampagne, som skal vise venskaber mellem børn med og uden handicap.

”Jeg glæder mig helt vildt til at skubbe anden udgave af Min Ven Med Handicap ud over rampen. At nedbryde fordomme om mennesker med handicap er Det Centrale Handicapråds fornemmeste opgave, og derfor håber jeg, at vi virkelig kan rykke og flytte holdninger blandt børn og unge. Børnene er fremtidens ledere, og kan vi forhindre fordomme hos den nye generation er vi et skridt videre på vejen mod et fælles inkluderede samfund.”

For Liselotte Hyveled bliver det ikke nemt at sige farvel til sekretariatet i Det Centrale Handicapråd, men hun er glad for, at hun efterlader sig en velfungerende organisation, der leverer gode faglige input til politikerne og den offentlige debat.

Liselotte Hyveled har netop fået et nyt ansvarsområde i Novo Nordisk som Principal Vice President for globale strategiske alliancer og innovative projekter og vil fremover fokusere på sit arbejde med at forbedre forholdene for mennesker med kroniske sygdomme via partnerskaber og brobygning mellem private og offentlige interessenter. 

Keywords

Contacts

About Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd
Stationsvej 10
9460 Brovst

33 11 10 44https://dch.dk/

Det Centrale Handicapråd rådgiver politikere, myndigheder og andre aktører i, hvordan de kan forbedre forholdene for mennesker med handicap og generelt arbejde for at påvirke aktørerne på området. Desuden har Det Centrale Handicapråd har til opgave at vurdere om Danmark lever op til sine forpligtigelser i FN’s handicapkonvention. Derfor er en af Det Centrale Handicapråds vigtigste opgaver at følge med i og kommentere offentligt på, hvordan mennesker med handicap har det, og hvordan vilkår forbedres.

Fakta

  • Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd under Socialministeriet, som for en 4-årig periode sætter deres retning for de vilkår, der skal skabes politisk fokus på inden for handicapområdet
  • De 19 medlemmer er enten indstillet af aktører, som beskæftiger sig med forskellige samfundsforhold, som har betydning for mennesker med handicap, eller personligt udpeget af socialministeren
  • Formanden udpeges altid af den siddende socialminister
  • Den nuværende rådsperiode løber fra 2018-2021
  • Liselotte Hyveled er formand under nuværende rådsperiode

 

 

Subscribe to releases from Det Centrale Handicapråd

Subscribe to all the latest releases from Det Centrale Handicapråd by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Det Centrale Handicapråd

Arbejdspladserne vil gerne have kollegaer med handicap, men…3.12.2022 07:30:47 CET | Pressemeddelelse

En ny undersøgelse, som Voxmeter i efteråret 2022 har foretaget for Det Centrale Handicapråd, viser, at danske ledere og medarbejdere generelt er åbne for at arbejde sammen med personer med handicap. Til trods for det er personer med handicap stadig overrepræsenteret i ledighedsstatistikken. Derfor vil en ny kampagne bidrage til at nedbryde fordomme om at have kollegaer med handicap – og fremme viljen til at ansætte dem.

Ny rapport: 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst ved at få 6.800 flere mennesker med handicap i arbejde27.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

COWI udkommer i dag med en ny rapport, der viser, at der er er store penge at hente ved at få hjulpet bare en lille gruppe mennesker med handicap i beskæftigelse. Mere viden blandet arbejdsgiverne og bedre rammer, ikke mindst fra politisk side, kan sikre, at flere mennesker med handicap får sat deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet til gavn for arbejdsgivere, arbejdstagerne og samfundsøkonomien, mener Det Centrale Handicapråd.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye