Det Centrale Handicapråd

Ny rapport: 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst ved at få 6.800 flere mennesker med handicap i arbejde

Del
COWI udkommer i dag med en ny rapport, der viser, at der er er store penge at hente ved at få hjulpet bare en lille gruppe mennesker med handicap i beskæftigelse. Mere viden blandet arbejdsgiverne og bedre rammer, ikke mindst fra politisk side, kan sikre, at flere mennesker med handicap får sat deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet til gavn for arbejdsgivere, arbejdstagerne og samfundsøkonomien, mener Det Centrale Handicapråd.

Danske virksomheder mangler i stor grad arbejdskraft. Samtidig står alt for mange kvalificerede personer med handicap uden for arbejdsmarkedet. Nu viser ny rapport fra COWI lavet for Det Centrale Handicapråd, at der er store gevinster at hente, hvis flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Kommer 1 procent flere med handicap i ordinær beskæftigelse, er der 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst og 8,5 mia. i budgetøkonomisk gevinst at hente over 10 år. Selv hvis de kommer i Fleksjob er der 3,9 mia. at hente.

Fakta om mennesker med handicap i beskæftigelse

I 2019 var 58 procent af mennesker med handicap i beskæftigelse (VIVE, 2020) - tilsvarende var 84 procent uden handicap i beskæftigelse.

Det skyldes ifølge VIVEs undersøgelse bl.a., at arbejdsgivere mangler viden og har betænkeligheder ved at ansætte mennesker med handicap. Desuden kender kun få de handicapkompenserende ordninger. (VIVE, 2020)

Det er spørgsmål som disse, som melder sig blandt arbejdsgiverne: Ville det blive svært at løfte opgaverne for medarbejderen med handicap? Vil det give mere arbejde til kollegerne? Kan man overhovedet fyre en medarbejder med handicap?

Taget manglen på arbejdskraft i Danmark samt den store samfundsøkonomiske gevinst i betragtning, mener Det Centrale Handicapråd, at der fra politisk side bør gøres langt mere for at få flere mennesker med handicap i arbejde.

Den samfundsøkonomiske gevinst er på 13,9 mia. over 10 år ved at flytte 1 procent fra førtidspension til ordinær beskæftigelse efter for eksempel udgifter til personlig assistance er fraregnet, viser rapporten fra COWI. Selv hvis de kommer i fleksjob er der mange mia. at hente; helt præcist 3,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst.

Dette er den anden rapport ud af to. Den første rapport viste de samfundsøkonomiske gevinster ved at hæve uddannelsesniveauet et trin for 10 procent med handicap.

Det Centrale Handicapråd anbefaler øget fleksibilitet og støtte på de videregående uddannelser, så flere studerende med handicap kan gennemføre en uddannelse. Læs mere om rapporten her: https://dch.dk/nyheder/pressemeddelelse/er-milliarder-hente-ved-sikre-god-uddannelse-til-mennesker-med-handicap

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd
Stationsvej 10
9460 Brovst

33 11 10 44https://dch.dk/

Det Centrale Handicapråd rådgiver politikere, myndigheder og andre aktører i, hvordan de kan forbedre forholdene for mennesker med handicap og generelt arbejde for at påvirke aktørerne på området. Desuden har Det Centrale Handicapråd har til opgave at vurdere om Danmark lever op til sine forpligtigelser i FN’s handicapkonvention. Derfor er en af Det Centrale Handicapråds vigtigste opgaver at følge med i og kommentere offentligt på, hvordan mennesker med handicap har det, og hvordan vilkår forbedres.

Fakta

  • Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd under Socialministeriet, som for en 4-årig periode sætter deres retning for de vilkår, der skal skabes politisk fokus på inden for handicapområdet
  • De 19 medlemmer er enten indstillet af aktører, som beskæftiger sig med forskellige samfundsforhold, som har betydning for mennesker med handicap, eller personligt udpeget af socialministeren
  • Formanden udpeges altid af den siddende socialminister
  • Den nuværende rådsperiode løber fra 2018-2021
  • Liselotte Hyveled er formand under nuværende rådsperiode

 

 

Følg pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Arbejdspladserne vil gerne have kollegaer med handicap, men…3.12.2022 07:30:47 CET | Pressemeddelelse

En ny undersøgelse, som Voxmeter i efteråret 2022 har foretaget for Det Centrale Handicapråd, viser, at danske ledere og medarbejdere generelt er åbne for at arbejde sammen med personer med handicap. Til trods for det er personer med handicap stadig overrepræsenteret i ledighedsstatistikken. Derfor vil en ny kampagne bidrage til at nedbryde fordomme om at have kollegaer med handicap – og fremme viljen til at ansætte dem.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye