Det Centrale Handicapråd

Arbejdspladserne vil gerne have kollegaer med handicap, men…

Del
En ny undersøgelse, som Voxmeter i efteråret 2022 har foretaget for Det Centrale Handicapråd, viser, at danske ledere og medarbejdere generelt er åbne for at arbejde sammen med personer med handicap. Til trods for det er personer med handicap stadig overrepræsenteret i ledighedsstatistikken. Derfor vil en ny kampagne bidrage til at nedbryde fordomme om at have kollegaer med handicap – og fremme viljen til at ansætte dem.

”Har du haft en kollega med handicap?”

Sådan bliver de medvirkende blandt andet spurgt i Det Centrale Handicapråds nye kampagne. Den sætter fokus på beskæftigelse til personer med alle typer af handicap – fysiske og psykiske. Synlige og usynlige. De medvirkende i kampagnen er alle ”rigtige mennesker” fra danske arbejdspladser, der enten svarer ”ja, men…” eller ”nej, men…” på spørgsmålet ovenfor. Kampagnen kører i de kommende tid på sociale medier og som annoncer i aviser og fagblade.

Med kampagnen vil rådet gerne starte samtaler på arbejdspladserne om holdninger til at have kollegaer med handicap. Det skal bidrage til at nedbryde fordomme om at arbejde sammen med mennesker med handicap – og fremme viljen til at ansætte dem. Med kampagnen vil rådet desuden gerne opfordre til at se personen og dens kompetencer – frem for at fokusere på handicappet.

”I dagens Danmark står 33.000 mennesker med handicap klar til at tage et arbejde. Det er mennesker med vigtige kompetencer og erfaring, som arbejdsmarkedet går glip af. Det giver ingen mening på et arbejdsmarked, der lige nu – og ikke mindst i fremtiden – skriger på arbejdskraft. Vi hører jo allerede regelmæssigt om rekrutteringsproblemer i en række brancher,” siger Mogens Lindhard, formand for Det Centrale Handicapråd.

Kampagnen bygger på en spørgeskemaundersøgelse om holdninger til beskæftigelse af mennesker med handicap på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen er lavet af Voxmeter på vegne af Det Centrale Handicapråd i efteråret 2022 og viser blandt andet, at både ledere og potentielle kollegaer generelt er åbne overfor at ansætte og arbejde sammen med mennesker med handicap. Dog er der stor forskel på, om der bliver spurgt til fysiske eller psykiske handicap:

85% af de adspurgte ledere svarer, at det vil være fint at arbejde sammen med en kollega med et fysisk handicap. På samme spørgsmål, men angående personer med psykiske handicap svarer kun 65%, at det vil være fint. Hele 25% svarer, at de ikke har lyst til at arbejde sammen med en person med psykisk handicap.

”Undersøgelsen viser, at der desværre stadig er holdningsmæssige barrierer på arbejdspladserne i forhold til at ansætte mennesker – især med psykiske handicap. Det er det, vi håber, at vi kan starte en samtale om. For det er første skridt på vejen mod et arbejdsmarked, der bedre rummer alle typer handicap. Og ikke går glip af vigtige kompetencer og kræfter,” afslutter Mogens Lindhard.

Kampagnen lanceres i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag d. 3. december.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråd
Stationsvej 10
9460 Brovst

33 11 10 44https://dch.dk/

Hvad vi taler om, når vi taler om handicap

I Det Centrale Handicapråd bruger vi FN’s definition af handicap.

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Det kalder man et samfundsrelateret handicapbegreb. Det indebærer, at handicappet opstår i mødet med forhindringerne. Det flytter fokus fra den enkelte med handicap til omgivelserne. Det betyder samtidig, at begrebet handicap forandrer sig, når samfundet udvikler sig. Og det betyder, at de ubevidste fordomme og holdninger vi bærer ind, som kolleger eller chefer, i sig selv kan udgøre større eller mindre barrierer. Når vi gør noget ved vores forudindtagelser om handicappet, kan vi samtidig gøre handicappet mindre.

Om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd (DCH) rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål. Vi arbejder for et samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre.

Rådets opgaver består blandt andet i at rådgive politikere, myndigheder og andre aktører i, hvordan de kan forbedre forholdene for mennesker med handicap, og stille forslag om konkrete politiske tiltag. Rådet har også til opgave at drøfte og vurdere samfundsudviklingen i lyset af FN’s handicapkonvention.

DCH består af en formand og 16 medlemmer, der udpeges af social- og ældreministeren. Ministeren udpeger fem medlemmer fra Danske Handicaporganisationer samt et medlem fra henholdsvis Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD), BL - Danmarks Almene Boliger, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), DI 

Følg pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Centrale Handicapråd

Ny rapport: 13,9 mia. i samfundsøkonomisk gevinst ved at få 6.800 flere mennesker med handicap i arbejde27.9.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

COWI udkommer i dag med en ny rapport, der viser, at der er er store penge at hente ved at få hjulpet bare en lille gruppe mennesker med handicap i beskæftigelse. Mere viden blandet arbejdsgiverne og bedre rammer, ikke mindst fra politisk side, kan sikre, at flere mennesker med handicap får sat deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet til gavn for arbejdsgivere, arbejdstagerne og samfundsøkonomien, mener Det Centrale Handicapråd.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye