3F

Løkke i spidsen for social dumping

Del

Regeringen åbner sluserne for udenlandsk arbejdskraft til landbruget til 130.000 kr. om året

En i offentligheden hidtil upåagtet konsekvens af regeringens udlændingeudspil vil dramatisk ændre adgangen for landbrug, gartneri og skovbrug til at hente udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande uden for EU til Danmark.

Fremover foreslår regeringen, at det vil kunne ske til en årsløn på ca. 130.000 kr. for såvel faglært som ufaglært arbejdskraft.

- Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil. Man griber direkte ind i de aftalte overenskomster og gør en praktikantordning for de grønne erhverv meningsløs ved at fjerne uddannelseskravet, siger Peter K. Holm, formand for 3Fs grønne gruppe.

– Der vil så være tale om arbejdskraft fra Brasilien, Rusland, Kina mv. til uanstændigt lave lønninger. Det vil åbne en ladeport for social dumping inden for landbrug, gartneri og skovdrift, tilføjer han.

Efter de gældende regler skal en praktikant til det grønne område være under relevant uddannelse og bestå en sprogtest i engelsk (eller tysk eller skandinavisk), så der kan foregå en meningsfuld dialog mellem praktikanten og den uddannelsesansvarlige vært og værtsfamilien. Sprogtesten ønsker regeringen også afskaffet.

- Dermed skæres det ud i pap, at der udelukkende er tale om udenlandsk arbejdskraft, uden at der er tale om elementer af uddannelse og kulturel udveksling, siger Peter K. Holm.

- Regeringen griber med sit forslag direkte ind i de overenskomstaftaler, 3F har med arbejdsgiverne inden for gartnere, skovbrug og landbrug.

- I overenskomsterne har vi aftalt lønninger for elever og praktikanter, men det er præcist angivet, at der er tale om elever under erhvervsuddannelse. Dén aftale tilsidesætter regeringen helt utilstedeligt ved at erklære, at landbrugspraktikanters ophold i Danmark ikke mere er en del af deres uddannelse.

I forlængelse af overenskomstaftalerne har parterne – arbejdsgiverne i GLS-A og lønmodtagerne i 3F – tilsynspligten med den nuværende praktikantordning, således at de udenlandske praktikanter i videst muligt omfang er sikret fagligt forsvarlige uddannelseselementer under deres ophold i Danmark. Der er i øjeblikket knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor.

Særlige regler for den grønne sektor

Den nuværende beløbsordning for udlændinge fra lande uden for EU forudsætter en indtægt på minimum 418.000 kr. om året. I sit udspil foreslår regeringen, at denne beløbsgrænse sænkes til 330.000 kr.

- Regeringen etablerer med sit forslag for den grønne sektor en særregel for landbruget. Beløbsordningen vil her blive reduceret til mindre end en tredjedel – 130.000 kr. – af den nuværende grænse, når der er tale om udlændinge under 35 år, som bliver her i maksimalt 18 måneder, siger Peter K. Holm.

Formanden for 3Fs grønne gruppe tilføjer, at regeringens udspil er en hån imod de unge danskere, der har lyst til at arbejde i den grønne sektor:

- I samarbejde med bl.a. Landbrug & Fødevarer og sektorens øvrige organisationer har vi netop iværksat en kampagne for at sikre dygtige, kvalificerede medarbejdere og faglærte til branchen. Kampagnen skal sikre, at vi også i fremtiden har dygtige medarbejdere nok til de danske gartnerier, bedrifter og skovbrug.

– Dét er den rigtige vej at gå på et dansk arbejdsmarked, hvor vi i over hundrede år har respekteret parternes aftaler.

– Jeg vil indtrængende appellere til de øvrige partier i Folketinget om at afvise regeringens helt uacceptable udspil vedr. praktikantordningen for den grønne sektor, siger Peter K. Holm.

Udspillet fra regeringen vil for praktikanter på det grønne område ændre reglerne på fire områder:

- Kravet om, at ansøger skal være under uddannelse afskaffes,

- kravet om sprogtest (engelsk/tysk/skandinavisk) afskaffes,

- aldersgrænsen forhøjes fra 30 til 35 år,

- opholdstilladelsen vil gælde for 18 måneder i stedet for som nu 12 måneder.

Nøgleord

Kontakter

For yderligere kommentarer kontakt 3Fs pressetelefon 8892 8892

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F: Velkommen til ny DI-direktør9.5.2019 11:12:25 CESTPressemeddelelse

3Fs formand Per Christensen byder i en kommentar den nye direktør for DI, Lars Sandahl Sørensen, velkommen: - Jeg glæder mig – også på det personlige plan – til, at vi sammen skal finde løsninger på nogle af de udfordringer, danske virksomheder og lønmodtagere står over for, og ser frem til et godt samarbejde. - Den danske arbejdsmarkedsmodel er kendetegnet ved et tillids- og respektfuldt samarbejde, også når der er tale om interesseforskelle i forhold til vores medlemmer. - Jeg er overbevist om, at Lars Sandahl Sørensen vil bidrage positivt til dialogen mellem parterne. - Det direkte samarbejde omfatter – udover overenskomsterne – bl.a. den danske indsats for realiseringen af FNs verdensmål, også i udviklings- og vækstlandene med flere arbejdspladser på anstændige vilkår og generel bæredygtig vækst.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum