Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank: Positive takter og resultat efter skat på 121,9 mio. kr. i 2018 trods udfordringer på de finansielle markeder

Del
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.

”2018 har samlet set været et godt år i Danske Andelskassers Bank. Vi har oplevet en positiv udvikling i bankforretningen på de fleste områder og kommer ud med et overskud før skat på 105,7 mio. kroner, et udlån, der er steget med 3,4 %, nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017 og en stigende basisindtjening. Det synes jeg godt, vi kan være meget tilfredse med,” siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskab.

I juni nåede banken en vigtig milepæl, da den udstedte et Tier 2-lån på 105 mio. kr. En del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II. 2018 blev dermed året, hvor Danske Andelskassers Bank – med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag.

”Der har selvfølgelig også været udfordringer i 2018, som vi gerne havde været foruden. Her tænker jeg først og fremmest på de vanskelige forhold på de finansielle markeder, som betød, at vi sidst på året desværre måtte nedjustere forventningerne til årets resultat før skat fra 110-150 mio. kr. til 90-120 mio. kr. som følge af kurstab på bankens fondsbeholdning. Set i lyset af denne uro betegner banken årsresultatet som tilfredsstillende,” uddyber Jan Pedersen.

Organisatorisk står Danske Andelskassers Bank også stærkere ved udgangen af 2018 – både på hovedkontoret og i filialnettet. Banken indledte året med en omfattende organisationsændring med det klare formål at skabe en enkel bank med en enkel struktur:

”De mange ændringer har skabt en bank, der i endnu højere grad end tidligere er kendetegnet ved fleksibilitet, transparens og korte beslutningsveje. En sund bank, der skal give et konkurrencedygtigt afkast. Og en bank, som bidrager til vækst, udvikling og værdiskabelse for alle vores interessenter ved at indgå som en aktiv samarbejdspartner og lave gode, fornuftige forretninger med både nye og bestående kunder. I 2019 er vi klar til at fortsætte den positive rejse og søsætte endnu flere initiativer til gavn for bankens kunder, aktionærer og medarbejdere,” siger den adm. direktør.

Hovedpunkter i regnskabet: 

  • Efter skat blev årets resultat på 121,9 mio. kr. som følge af, at banken i 2018 har kunnet indtægtsføre et skatteaktiv på 25 mio. kr. vedrørende tidligere års skattemæssige underskud. Det svarer til en stigning på 44 % i forhold til 2017, hvor resultatet var 84,5 mio. kr. efter skat.
  • Resultat før skat på 105,7 mio. kr. i 2018 mod et resultat på 100,8 mio. kr. før skat i 2017. Det ligger dermed inden for det forventede resultat på 90-120 mio. kr. før skat.

  • Netto rente- og gebyrindtægterne er steget fra 569,9 mio. kr. i 2017 til 576,4 mio. kr. i 2018.

  • Nedskrivningerne er faldet fra 41,8 mio. kr. i 2017 til 7,9 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et fald på 81 %.

  • Basisindtjeningen udgjorde i 2018 145,3 mio. kr. mod 138,9 mio. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 4,6 %.

  • Udlånet er steget med 3,4 %.

  • Forretningsomfanget pr. medarbejder er steget med 7,4 %.

  • Der har været en 40 % stigning i indtjening pr. aktie.

  • Pr. 31. december 2018 var bankens kapitalprocent på 16,2, og banken havde således en kapitalmæssig overdækning på 4,1 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 12,1 %.

  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 120-160 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 70-130 mio. kr.

Kontakter

Yderligere information:
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Billeder

Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Lene Fisker ansat som souschef i Andelskassen i Ribe5.7.2019 16:51:42 CESTPressemeddelelse

49-årige Lene Fisker er pr. 1 juli ansat som souschef i Andelskassen i Ribe. Lene Fisker har de seneste to år været ansat i Jyske Bank i Ribe som leder af privatafdelingen, og tidligere har hun været i Skjern Bank, hvor hun var med til at starte afdelingen op. Lene har arbejdet i Ribe siden 1993 og boet der siden 1994, så lokalkendskabet til byen og området er stort. Privat er hun gift med Henning, og sammen har de to voksne børn på 21 og 23 år. Fritiden går med samvær med familien, ture i motionscenteret samt gå- og cykelture. ”Jeg valgte Andelskassen, fordi jeg gerne ville være en del af et udpræget lokalt pengeinstitut, hvor vi er synlige i lokalområdet og bakker op om lokale initiativer. Og sådan et pengeinstitut er Andelskassen. I det hele taget tiltaler bankens værdier mig rigtig meget, og jeg er sikker på, at jeg i Andelskassen i Ribe kan være med til at gøre en forskel sammen med en masse dygtige kolleger,” siger Lene Fisker i forbindelse med ansættelsen.

Søren Larsen ansat som investeringsrådgiver i Danske Andelskassers Bank A/S2.7.2019 10:59:58 CESTPressemeddelelse

39-årige Søren Larsen er ansat som ny investeringsrådgiver i Danske Andelskassers Banks Banking Services-afdeling, der er placeret i bankens hovedkontor i Hammershøj. Søren Larsen kommer fra en stilling som formuechef i Djurslands Bank. Inden da har han i en årrække arbejdet i Østjydsk Bank, først som investeringskonsulent og senere som investeringschef. Privat bor Søren i Hornbæk ved Randers sammen med Lisbeth og deres to drenge på 5 og 9 år. Fritiden bruger han sammen med familien eller i selskab med gode venner. I forbindelse med ansættelsen siger Søren Larsen: ”Jeg glæder mig til at være en del af Danske Andelskassers Banks investeringsafdeling med i alt seks dygtige kollegaer siddende ved bankens investeringsbord, som jeg kan sparre med i det daglige. Jeg skal naturligvis først og fremmest beskæftige mig med aktier og investeringer på samme måde, som jeg har gjort det i mine seneste jobs. Det nye er, at jeg i dette job får gode muligheder for at have endnu større fokus på kunderne

Mads Lyhne ansat som valuta- og kundechef i Danske Andelskassers Bank A/S19.6.2019 15:35:27 CESTPressemeddelelse

48-årige Mads Lyhne er ansat som valuta- og kundechef i Danske Andelskassers Banks Banking Services-afdeling, der er placeret i bankens hovedkontor i Hammershøj. Mads Lyhne har de seneste fem år været områdedirektør for finansområdet i Sparekassen Kronjylland. Privat bor han i Gistrup syd for Aalborg sammen med sin kone Tina og deres to sønner på 12 og 14 år. Fritiden går med golf og badminton samt familiens fælles hobby – rejser. ”Jeg kendte Danske Andelskassers Bank gennem Sparinvest-samarbejdet og var ikke i tvivl, da jeg fik tilbudt den spændende stilling som valuta- og kundechef. Serviceringen af mindre pengeinstitutter bliver en vigtig del af mit ansvarsområde, og det er også noget, jeg har erfaringer med fra mit tidligere job. Jeg glæder mig til fortsat at arbejde med dette segment i en mellemstor, ambitiøs lokalbank med en spændende strategi og korte beslutningsveje,” siger Mads Lyhne i forbindelse med ansættelsen.

Andelskassens Lokallånspulje støtter Stationsbygningen i Ringe med 17.000 kr.19.6.2019 09:33:18 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Ringe har doneret 17.000 kr. fra bankens Lokallånspulje til Stationsbygningen i Ringe. Begrundelsen er, at Stationsbygningen gør en stor og vigtig forskel i lokalområdet som initiativtager til en lang række aktiviteter, der er med til at skabe liv i Ringe og styrke fællesskabet. Det vil Andelskassen gerne være med til at støtte op omkring samtidig med, at banken med donationen vil vise sin opbakning til det lokale foreningsliv.

Flemming Lunde udnævnt til ny filialdirektør i Andelskassen i Ringe29.5.2019 14:53:17 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Ringe har fået ny filialdirektør. Det drejer sig om den tidligere souschef i filialen, Flemming Lunde, som nu har overtaget roret. Flemming Lunde er ikke noget nyt ansigt i Andelskassen-regi. Faktisk har han været ansat i Andelskassen siden 1997 og har gennem årene varetaget flere forskellige jobfunktioner, blandt andet som kunderådgiver og som filialdirektør i bankens tidligere filialer i Gislev, Stenstrup og Kværndrup. Flemming er oprindeligt udlært i det daværende Sydfyns Discontobank i Faaborg og har efterfølgende været ansat i seks år i Hafnia og Codan, hvor han blev uddannet exam. assurandør. I forbindelse med udnævnelsen til filialdirektør siger Flemming Lunde: ”Jeg har haft snart 22 år spændende og dejlige år i Andelskassen og har været med gennem hele processen med omdannelse fra andelsselskab til børsnoteret virksomhed. Det har givet mig en ballast og erfaring, som jeg nyder godt af i mit daglige arbejde. Jeg var derfor ikke i tvivl, da jeg blev tilbudt jobbet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum