Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank: Positive takter og resultat efter skat på 121,9 mio. kr. i 2018 trods udfordringer på de finansielle markeder

Del
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.

”2018 har samlet set været et godt år i Danske Andelskassers Bank. Vi har oplevet en positiv udvikling i bankforretningen på de fleste områder og kommer ud med et overskud før skat på 105,7 mio. kroner, et udlån, der er steget med 3,4 %, nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017 og en stigende basisindtjening. Det synes jeg godt, vi kan være meget tilfredse med,” siger adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, i forbindelse med offentliggørelsen af bankens årsregnskab.

I juni nåede banken en vigtig milepæl, da den udstedte et Tier 2-lån på 105 mio. kr. En del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II. 2018 blev dermed året, hvor Danske Andelskassers Bank – med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag.

”Der har selvfølgelig også været udfordringer i 2018, som vi gerne havde været foruden. Her tænker jeg først og fremmest på de vanskelige forhold på de finansielle markeder, som betød, at vi sidst på året desværre måtte nedjustere forventningerne til årets resultat før skat fra 110-150 mio. kr. til 90-120 mio. kr. som følge af kurstab på bankens fondsbeholdning. Set i lyset af denne uro betegner banken årsresultatet som tilfredsstillende,” uddyber Jan Pedersen.

Organisatorisk står Danske Andelskassers Bank også stærkere ved udgangen af 2018 – både på hovedkontoret og i filialnettet. Banken indledte året med en omfattende organisationsændring med det klare formål at skabe en enkel bank med en enkel struktur:

”De mange ændringer har skabt en bank, der i endnu højere grad end tidligere er kendetegnet ved fleksibilitet, transparens og korte beslutningsveje. En sund bank, der skal give et konkurrencedygtigt afkast. Og en bank, som bidrager til vækst, udvikling og værdiskabelse for alle vores interessenter ved at indgå som en aktiv samarbejdspartner og lave gode, fornuftige forretninger med både nye og bestående kunder. I 2019 er vi klar til at fortsætte den positive rejse og søsætte endnu flere initiativer til gavn for bankens kunder, aktionærer og medarbejdere,” siger den adm. direktør.

Hovedpunkter i regnskabet: 

  • Efter skat blev årets resultat på 121,9 mio. kr. som følge af, at banken i 2018 har kunnet indtægtsføre et skatteaktiv på 25 mio. kr. vedrørende tidligere års skattemæssige underskud. Det svarer til en stigning på 44 % i forhold til 2017, hvor resultatet var 84,5 mio. kr. efter skat.
  • Resultat før skat på 105,7 mio. kr. i 2018 mod et resultat på 100,8 mio. kr. før skat i 2017. Det ligger dermed inden for det forventede resultat på 90-120 mio. kr. før skat.

  • Netto rente- og gebyrindtægterne er steget fra 569,9 mio. kr. i 2017 til 576,4 mio. kr. i 2018.

  • Nedskrivningerne er faldet fra 41,8 mio. kr. i 2017 til 7,9 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et fald på 81 %.

  • Basisindtjeningen udgjorde i 2018 145,3 mio. kr. mod 138,9 mio. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 4,6 %.

  • Udlånet er steget med 3,4 %.

  • Forretningsomfanget pr. medarbejder er steget med 7,4 %.

  • Der har været en 40 % stigning i indtjening pr. aktie.

  • Pr. 31. december 2018 var bankens kapitalprocent på 16,2, og banken havde således en kapitalmæssig overdækning på 4,1 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 12,1 %.

  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 120-160 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 70-130 mio. kr.

Kontakter

Yderligere information:
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Billeder

Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Jan Pedersen er adm. direktør i Danske Andelskassers Bank.
Download

Information om Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S
Danske Andelskassers Bank A/S
Baneskellet 1, Hammershøj
8830 Tjele

https://www.andelskassen.dk

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret bank, der har rødder tilbage til stiftelsen af den første danske andelskasse i 1915. Banken har under navnet Andelskassen 14 filialer og rådgivningscentre beliggende i Jylland og på Fyn samt et landbrugscenter. Der er ca. 310 medarbejdere, og hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Læs mere på andelskassen.dk.

Følg pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Andelskassers Bank A/S

John Henrik Fryd ny erhvervskundechef i Andelskassen i Randers15.4.2019 12:56:36 CESTPressemeddelelse

54-årige John Henrik Fryd er ny erhvervskundechef i Andelskassens rådgivningscenter i Randers. Han kommer fra en stilling som erhvervsrådgiver i Vestjysk Bank i Randers, hvor han var ansat i 12 ½ år, og han har tidligere boet 18 år i udlandet, senest 14 år på Taiwan. John Henrik Fryd bor i Romalt og er gift med Sigrun, og det har han været i snart 28 år. Sammen har de fem børn, hvoraf de to yngste er adopteret fra Taiwan. ”Andelskassen er en stærk og sund bank med værdier, som tiltaler mig. Jeg brænder for at skabe vækst og udvikling lokalt, hvilket er noget af det, Andelskassen er sat i verden for, og jeg glæder mig til at gøre mit til, at Andelskassen bliver en endnu mere kendt og attraktiv spiller i Randers, når det gælder om at skabe holdbare finansielle løsninger for små og mellemstore virksomheder. For mig handler det i høj grad om at være med til at opfylde mål og drømme og se mulighederne hos de mange spændende virksomheder, der findes i Randers.” I fritiden går John Henrik Fry

Andelskassens Lokallånspulje støtter Kvie Sø Efterskole med 44.000 kr.11.4.2019 11:31:45 CESTPressemeddelelse

Andelskassen i Varde har valgt at donere 44.000 kr. fra bankens Lokallånspulje til Kvie Sø Efterskole i Ansager. Begrundelsen er, at efterskolen er et unikt initiativ, der vil gøre en positiv forskel for en masse unge mennesker med særlige behov og deres forældre. Samtidig er Kvie Sø Efterskole med til at skabe nye, lokale arbejdspladser og gøre Skovlund Ansager til et bedre sted at bo, og det vil Andelskassen gerne være med til at støtte op omkring.

Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke vores kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi1.3.2019 09:59:00 CETPressemeddelelse

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har dags dato indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser og godkendelse på Sparinvests kommende generalforsamling. Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det derfor medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at sikre, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år. Ved gennemførelse af salget vil Danske Andelskassers Bank kunne indtægtsføre en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relater

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum