Alexandra Instituttet

Sådan ser en række arkitektfirmaer på mulighederne med digitale services

Del

Arkitektbranchen spår succes for de AI-virksomheder, der kan imødekomme arkitektfirmaers behov for at opsamle data om brugeradfærd og energiforbrug, hvis de også kan bringe data i spil inden for bæredygtighed. Sådan lyder en af konklusionerne fra en række arkitektfirmaer i en undersøgelse udført af Alexandra Instituttet om fremtidens brug af data til digitale services i en arkitektbranche i forandring.

Leverer du AI-løsninger til arkitektbranchen? Så er pointerne i en aktuel undersøgelse om branchens behov en god kilde. Arkitektfirmaerne har allerede erfaring med at bruge data, men de er interesserede i at kunne arbejde meget lettere med data i alle faser af et projekt og på tværs af fagområder samt i at opnå nye indsigter.   

- Fokus er pt. på bæredygtighed, hvorfor løsninger der kan hjælpe arkitektvirksomheden med at opfylde krav til bæredygtighed er højt prioriteret. Fremtidigt forventes der at være et stigende behov for – via data – at kunne dokumentere, at bygningen/rummet leverer den tilsigtede funktion og effekt, forklarer Gunnar Kramp fra Alexandra Instituttet, der har stået bag dialogen med en række arkitektfirmaer. 

Han nævner, at eksempelvis automatisering af brugs-/adfærdsdata, støj- og luftkvalitetsdata m.m. har et stort fokus. Branchen inddrager brugerne via f.eks. antropologiske metoder og designprocesser som design thinking og lign., men disse er ressourcekrævende. Her ønsker branchen at kunne indsamle og analysere kvalitativt data automatisk. 

Der er også perspektiver i at give adgang til større mængder data, der kan kvalificere tidlige beslutninger og påvise effekt/forandring. Der er behov for nemmere, billigere og upåvirket dataindsamling og en løsning, der gør det nemt at dele og arbejde med data på tværs af fagområder. 

JJW ARKITEKTER vil gerne være datadrevne i den tidlige fase af byggeriet. Her træffes meget afgørende beslutninger, men det er det tidspunkt, hvor de har færrest data.  

Henning Larsen Architects er optaget af, hvordan de samler data om før- og eftertilstand hos brugerne af et rekreativt areal. Hvordan får de målt mental forandring hos brugerne uden at påvirke, når de spørger?

Indsamling og brug af data begrænses af dyr manuel proces, men der ses store perspektiver. Flere arkitektfirmaer indsamler selv data for at lære om effekten af elementer, men det er omkostningsfuldt.  

Gehl har udviklet visse digitale værktøjer til brug for de mennesker, der skal indsamle data, men det kræver stadig manuelt arbejde. De har enkelte sensorer kørende, men det har krævet masser af tid at få dem til at køre og få data ind.  

Derfor er der et ønske om at få adgang til større mængder data samt effektive værktøjer til indsamling, tværgående analyser og deling. 

Henning Larsen Architects: Hvis de kan anvise, hvordan man måler på folks trivsel, velvære og produktivitet i forskellige miljøer – det ville virkelig være penge værd. At kunne validere design og elementer, der øger den mentale tilfredshed og trivsel.

Der er en stigende interesse fra kunderne for bæredygtighed og datadreven indsigt efter færdiggørelse af byggerier og anlæg. Arkitektfirmaerne oplever endnu ikke krav om datadokumentation af egenskaber – men det vil være en styrke at kunne levere og må forventes krævet i fremtiden. I øjeblikket hæmmes udviklingen af databrug af kultur, ressourcemangel og delvist af kompetencer. 

JJW ARKITEKTER: Der er nogle kulturelle barrierer. F.eks. at arkitekter skal lære, at digitalisering er en forlængelse af vores kreativitet og ikke står i opposition til den.

 Henning Larsen Architects: Kan man påvise, at investeringer i godt design udmønter sig på både trivsel og produktivitet, vil det være stærkt. Det skal gerne kunne oversættes til en økonomisk gevinst”.

Fire områder, hvor det er vigtigt at udvikle AI-løsninger til arkitektbranchen 

Valg af optimale datakilder: 

Hvilke sensorer og opsamlingsdata kan tilvejebringes, og hvilke teknologier overholder regulatoriske krav – f.eks. GDPR. Hvilke sensorer er optimale til et behov mht. pris samt krav til opsætning og brug.  

Infrastruktur: 

Hvilke løsninger/teknologier findes der, som sikrer optimal datadistribution – både ift. driftssikkerhed, driftstid og omkostninger samt sikring af stabilitet og validitet i dataleveringen (f.eks. LoraWan, Narrowband etc.) 

Analyseværktøjer: 

Særligt behov i tidlige faser, hvor datagrundlaget er mindst, og der skal tages mange afgørende beslutninger. Adgang til store mængder data og brug af AI kan understøtte kvalificeret beslutningstagen og samarbejde.  

Også brug af digitale tvillinger af bygninger vil kunne understøtte design og drift af det færdige byggeri.  

Dokumentation af egenskaber (data fra praktisk anvendelse): 

Stigende behov for dokumentation for et byggeri/uderums egenskaber i praktisk anvendelse,  (hvilket også er dokumentation for arkitektfirmaets kompetencer) . Data for effekt i adfærd, lyd- og luftkvalitet m.m. bliver kritisk for god forretning. 

Kontakter

Undersøgelsen er udarbejdet i Resultatkontrakten med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om fremtidens byggede miljø.

Hovedpointerne er samlet i en mindre rapport, der kan rekvireres ved at kontakte:
Gunnar Kramp, Senior Concept Developer, PhD, Alexandra Instituttet
Mail: gunnar.kramp@alexandra.dk

Billeder

Information om Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet
Åbogade 34 · Njalsgade 76, 3. sal
8200 Aarhus N · 2300 København S

+45 70 27 70 12https://alexandra.dk

100 eksperter under ét tag 

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og -teknologi. Vores udgangspunkt er samfundsmæssige problemstillinger og behov for at omsætte den nyeste forskning til innovative løsninger. 

Hos os finder du stærke kompetencer inden for blandt andet computer graphics, kunstig intelligens, internet of things, big data, cybersikkerhed, interaktionsdesign og smarte produkter

Vi arbejder i et tværfagligt miljø og er et hold af højtkvalificerede specialister, der hurtigt kan forstå din organisations og dine brugeres problemstillinger.

 
 

Følg pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

Beskytter coronapasset vores data godt nok?9.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det skabte stor debat, da smitteopsporingsapp’en blev lanceret, for vi ville gerne være sikre på, at vi ikke blev overvåget unødigt gennem app’en. Nu er der kommet et digitalt coronapas, og det har ikke skabt den samme debat om privatliv og overvågning. Vi bør dog være mindst lige så opmærksomme nu, for også her kan der være en risiko for tracking af vores færden. Vi giver et bud på, hvor godt vores data er beskyttet i det nuværende pas, og hvordan vi kan optimere sikkerheden med nye teknologier.

Jammerbugt kommune skal tilpasse til klimaforandringer med kunstig intelligens fra KMD, DTU og Alexandra Instituttet7.5.2021 11:55:38 CEST | Pressemeddelelse

Voldsommere nedbør og ændringer i grundvandsstanden udfordrer byplanlægningen hos kommunerne. Jammerbugt Kommune sætter nu strøm til et prominent AI-signaturprojekt i form af et datadrevet screeningsværktøj med KMD som hovedleverandør i projektets første fase, og den nordjyske kommune forventer et markant bedre beslutningsgrundlag, når der skal anlægges infrastruktur og bygges nyt.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum