Lolland Kommune

Naturråd Lolland Falster tager arbejdshandskerne på

Del

Det lokale naturråd for Lolland og Falster er på plads og klar til at rådgive Lolland og Guldborgsund kommuner om de naturområder, der skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Naturrådet mødtes første gang 8. februar, og her var der rundt om bordet enighed om at få mest muligt ud af samarbejdet det næste halve år, og at målet er at sikre et fælles produkt.

Alle landets kommuner har fået til opgave at udpege nuværende og potentielle naturområder, der skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Formålet er at skabe et sammenhængende naturnetværk på tværs af kommunegrænser og sikre, at kommunerne prioriterer deres indsats og naturforvaltningsmidler i de udpegede områder til glæde for dyre- og plantelivet og befolkningen som helhed.

For at kvalificere arbejdet er der nedsat et fælles naturråd, som dækker Lolland og Falster. Rådet består af 15 medlemmer fra 11 forskellige foreninger og organisationer, der varetager henholdsvis natur-, miljø- og friluftsinteresser og erhvervsinteresser. Sammen skal de over det næste halve år beskæftige sig med spørgsmålene:

 • Hvad skal være de overordnede kriterier for at udpege områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser?
 • Hvad skal være de overordnede kriterier for at udpege potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder?
 • Hvad skal være de overordnede kriterier for at udpege naturområder, som samtidig bidrager til andre formål?

Medlemmerne blev på det første møde enige om, at målet skal være et fælles og realistisk produkt båret frem af dialog, gensidig respekt, frivillighed og åbenhed. Det glæder formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune Gert Mortensen, som stod for velkomsten ved Naturrådets første møde:

”Jeg ser frem til resultaterne af Naturrådets arbejde og må sige, at jeg er meget optimistisk efter det første møde. Der er ingen tvivl om, at medlemmerne prioriterer opgaven højt, og at alle har en interesse i et konstruktivt og frugtbart samarbejde på tværs af de forskellige områder, foreninger og organisationer. Det giver os et godt grundlag for den fremadrettede planlægning og beslutningen om, hvilke områder der skal indgå i Grønt Danmarkskort,” siger Gert Mortensen.

Politikerne i de to kommuner har det endelige ansvar for at udpege områder til Grønt Danmarkskort på baggrund af en redegørelse for naturrådets vurderinger, som skal være afsluttet senest 15. juli 2018.

Naturrådet skal i alt mødes fem gange, og næste møde afholdes i Nykøbing Falster 8. marts.

Medlemmer af Naturråd Lolland Falster

 • Bæredygtigt Landbrug - Jens Haubroe
 • Danmarks Naturfredningsforening - Maria Rosa De Matteo, Gunvor Thorsen
 • Danmarks Jægerforbund - Christian Clausen
 • Friluftsrådet - John Knudsen
 • Dansk Ornitologisk Forening - Ole Friis Larsen
 • Foreningen Toreby Landsby - Otto Jensen
 • Rødby Fjord Lodsejerlaug - Ole Westerholt Jørgensen
 • Guldborgsund Sports- og Idrætsråd - Ebbe Bressing
 • Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Linnéa Treschow, Jens Allan Kahr
 • Landbrug & Fødevarer - Jane Strate Buck, Nicolas de Bertouch-Lehn
 • Dansk Skovforening - Lars Wilhelm, Poul Schreiner
 • Guldborgsund Kommune - Frederik Cordes, Kit Stoltzenbach Palmkvist
 • Lolland Kommune Magnus Klamer Jørgensen, Regitze Lassen

Sekretariat for naturrådet

Lolland Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af Naturråd Lolland Falster og skal:

 • koordinere med rådets medlemmer, de deltagende kommuner og Erhvervsstyrelsen,
 • sørge for det praktiske i forhold til afholdelse af møderne, herunder lave dagsorden og skrive referat,
 • sørge for at naturrådet får stillet de oplysninger til rådighed, der er nødvendige for arbejdet,
 • sikre, at der er fremdrift i naturrådets arbejde,
 • sikre, at det lokale naturråd afslutter sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Referater fra naturrådets møder vil blive offentliggjort på Lolland Kommunes hjemmeside, efter de er godkendt af naturrådet.

Læs mere om Naturråd Lolland Falster på www.lolland.dk/Politik/Raad-og-nAevn/Naturraad.aspx

Nøgleord

Kontakter

Regitze Lassen
Sekretær for Naturråd Lolland Falster, Lolland Kommune
Tlf. 51 72 22 19, mail: relas@lolland.dk

Frederik Cordes
Leder af Natur, Guldborgsund Kommune
Tlf. 54 73 20 07

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune og Danmarks Lærerforening indgår lokalaftale6.3.2019 11:42:32 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune og Lolland-Falsters Lærerforening har indgået en aftale, der fastlægger lærernes undervisningstid og styrker lærernes mulighed for at forberede undervisningen. Aftalen, som er gældende for skoleåret 2019-20, afløser det hidtidige ”tryghedspapir”. Den sætter faste rammer for lærernes vigtige arbejde i Lolland Kommune og imødekommer dermed et længe ventet ønske fra lærerforeningens side.

Invitation til fyraftensmøde om udvikling af ambassadørkorps22.1.2019 06:00:00 CETPressemeddelelse

Lolland Kommune har i efteråret 2018 igangsat bosætningskampagnen ”Lolland Lever Livet” som led i byrådets ønske om at skabe øget fokus på bosætning. Kampagnen skal fortælle de gode historier om attraktive boliger, fantastisk natur og stærkt fællesskab på Lolland, men de bedste ambassadører er dog borgerne selv, og derfor inviterer Lolland Kommune til et fyraftensmøde om udviklingen af et ambassadørkorps.

Barnets tarv lægges til grund for tvangsadoptioner18.1.2019 12:00:00 CETPressemeddelelse

Børne- og socialministeren har 16. januar 2019 afgivet svar på folketingmedlems Karin Nødgaards §20-spørgsmål om tvangsadoptioner i Lolland Kommune med henvisning til en artikel på dr.dk den 19. december. Spørgsmålet kan give indtryk af, at tvangsadoptioner i Lolland Kommune sker ud fra økonomiske hensyn og ikke barnets tarv. Det er ikke korrekt, som Lolland Kommune også gjorde opmærksom på samme dag, som artiklen blev bragt på dr.dk.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum