Danida

Dansk fond bidrager til positive forandringer i verdens brændpunkter, men freden er ikke rykket nærmere

Del
Ny evaluering af Freds- og Stabiliseringsfonden, der primært er finansieret af den danske udviklingsbistand, konkluderer, at Fonden har bidraget til flere positive resultater i nogle af verdens brændpunkter, og at Fonden også i fremtiden bør være et vigtigt element i Danmarks internationale indsats. Også selv om den kun i beskedent omfang har bidraget til at sikre fred og stabilitet på længere sigt.

Pirateriet ud for Somalias kyst er reduceret. I Syrien er civilsamfundet og dets kapacitet til at fremme demokratisk forandring forstærket. Og i store dele af det konfliktramte Sahel er lokal konfliktløsning styrket. Alt sammen resultater, som Freds- og Stabiliseringsfonden (Fonden) ifølge en ny evaluering har bidraget til. Evalueringen konkluderer, at der er mange positive og konkrete resultater af Fondens indsatser, men også, at den kun i beskedent omfang har bidraget til at sikre fred og stabilitet på længere sigt i de kriser og konflikter, Danmark har engageret sig i via Fonden. Faktisk er mange af dem forværrede trods Fondens og andre internationale aktørers forsøg på at løse dem. Det viser blot, hvor vanskeligt det er at skabe fred og stabilitet i nogle af verdens brændpunkter, hedder det i evalueringen, der også noterer, at Danmark og dets ligesindede partnere til tider har haft urealistiske forventninger til de forbedringer i retning af langsigtet fred og stabilisering, deres indsatser kunne føre til. Og evalueringen efterlyser grundigere analyser forud for Fondens indsatser, med blik for en bredere vifte af antagelser og risici.

Ikke desto mindre finder evalueringen at Fonden, og de programmer der er støttet gennem den, sender et vigtigt signal om et konkret, dansk engagement i de værdier, Danmark ønsker at fremme: demokrati, fred, sikkerhed og rettigheder for befolkninger, der er ramt af krig og konflikt. Evalueringen vurderer også, at Fonden har vist sin berettigelse som et instrument, der sætter Danmark i stand til at engagere sig i nogle af verdens mest skrøbelige og konfliktramte områder, både politisk og med konkrete indsatser i de berørte områder. Evalueringen vurderer at med disse erfaringer, mængden og omfanget af komplekse konflikter rundt omkring i verden og Danmarks ønske om netop at engagere sig i skrøbelige og konfliktramte områder bør Fonden også i fremtiden spille en central rolle i Danmarks udenrigspolitiske engagement for fred og sikkerhed.

Den Interministerielle Samtænkningsstyregruppe (Styregruppen), der styrer Fonden, hilser evalueringen og dens konstruktive anbefalinger velkommen. Anbefalingerne indgår i arbejdet med at gentænke Fonden, så den lever op til sit formål i lyset af de store forandringer, der er sket, siden den blev etableret.

Primært finansieret af udviklingsbistanden

Freds- og Stabiliseringsfonden (Fonden) blev oprettet i 2010 for at gøre det muligt for Danmark at engagere sig i verdens brændpunkter på en helhedsorienteret måde, der sikrer samtænkning af de danske freds- og stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Baggrunden var erfaringerne fra de danske engagementer i Irak og Afghanistan, der førte til et ønske om at forbedre samarbejdet mellem danske humanitære aktører og det danske forsvar.

Fire ministerier er med i Fonden: Statsministeriet, Udenrigsmini­steriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet. Fonden finansierer indsatser, der kan trække på faglig ekspertise på tværs af centraladministrationen og relevante myndigheder som Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.

Fonden blev evalueret første gang i 2014. Denne evaluering dækker perioden 2014-2020 og omfatter bl.a. tre casestudier: Afrikas Horn, Syrien/Irak og Sahel med feltbesøg i Somalia, Kenya, Irak, Tyrkiet, Mali og Burkina Faso.

Siden oprettelsen er bevillingerne til Fonden øget betragteligt: Fra 155 mio. kr. i 2010 til næsten 500 mio. kr. i 2020. Indsatserne finansieres dels af udviklingsbistand fra Udenrigsministeriet, dels af midler fra Forsvarsministeriet, der ikke regnes som udviklingsbistand. Langt hovedparten af midlerne kommer fra udviklingsbistanden. I 2020 var 408 mio. af den samlede bevilling på 500 mio. kr. udviklingsbistand.

Evalueringen er gennemført af konsulentfirmaerne Nordic Consulting Group og Ecorys Netherlands i 2021-22. Evalueringsrapporten og et dansk resumé kan downloades fra evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt pressevagten@um.dk eller pressetelefonen 61 97 92 47 (ikke SMS)

Information om Danida

Danida
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33920000https://um.dk

Følg pressemeddelelser fra Danida

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danida

Udviklingspolitisk Råd besøger Jordan og Libanon30.5.2022 11:36:12 CEST | Pressemeddelelse

Krigen i Syrien er gået ind i sit 12. år. Flere millioner syrere er flygtet til nabolande som Jordan og Libanon. Det skaber et stort pres på værtssamfundenes infrastruktur. Samtidig er især Libanon ramt af en dyb krise, som nu forstærkes hastigt af stigende fødevare- og energipriser i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Derfor støtter Danmark landene omkring Syrien i kampen for at udvikle holdbare løsninger inden for bl.a. sundhed, uddannelse og jobskabelse for såvel flygtninge som berørte lokalsamfund.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum