ALDI Danmarks årsregnskab 2022

Del

ALDI Danmark offentliggør i dag sit årsregnskab for 2022. ALDI Danmark løftede omsætningen i et udfordrende år, der var præget af stigende indkøbspriser og omkostningspres samt hensættelser forbundet med den igangværende udtræden af det danske marked.

I 2022 steg nettoomsætningen i ALDI Danmark med 4% til 3,9 mia. kr.; det højeste niveau i ALDI Danmarks historie.

Resultatet af primær drift udgjorde -445 mio. kr. før hensættelser i niveauet 127 mio. kr. til ekstraordinære omkostninger til nedlukning af butikker i 1. kvartal 2023 samt nedskrivning af materielle anlægsaktiver og varebeholdninger. Ændringen i resultatet af primær drift før hensættelser var således -66 mio. kr., hvoraf 2/3 kan henføres til højere energi- og brændstofpriser. Nettoresultatet udgjorde -585 mio. kr. mod -393 mio. kr. i 2021.

"2022 var et udfordrende år for hele dagligvarebranchen, der var præget af markante stigninger i indkøbspriserne og et betydeligt omkostningspres, som også medførte et utilfredsstillende resultat for ALDI. Vi formåede dog at holde priserne på et konkurrencedygtigt niveau og minimere de negative konsekvenser af inflationskrisen for vores kunder. Gennem en aktiv prispolitik og et godt samarbejde med vores leverandører og på tværs af organisationen fastholdt vi således ALDIs position som garant for skarpe priser på trods af den høje inflation," siger administrerende direktør i ALDI Danmark, Finn Tang.

ALDI Danmarks tyske ejere besluttede i slutningen af 2022 at trække sig fra det danske marked og sælge virksomheden til REMA 1000 Danmark. Handlen afventer godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og ventes gennemført i 2. halvår 2023. Primo 2023 blev det besluttet at sælge yderligere 16 butikker til Salling Group, Lidl og Coop.

"Vi er taknemmelige for vores kunders støtte og tillid gennem årene. Selvom vores aktiviteter i Danmark snart ophører, sætter vi en ære i at afslutte på god og ordentlig vis i de 120 ALDI-butikker, der fortsat er åbne, på hovedkontoret i Albertslund og på vores tre logistikcentre,” understreger Finn Tang.


Udvalgte hoved- og nøgletal

Mio. kr.

2022

2021

Nettoomsætning

3.929

3.785

Bruttoresultat

398

514

Resultat af primær drift før hensættelse til lukning

-445

-379

Hensættelser forbundet med udtræden af DK

-127

-

Resultat af primær drift

-572

-379

Årets resultat

-585

-393

Kontakter

Billeder

Om ALDI Danmark

ALDI Danmark åbnede sin første butik i 1977 og var den første discountkæde i Danmark. Grundtanken i ALDI er at tilbyde et nøje udvalgt sortiment af kvalitetsdagligvarer til den lavest mulige pris. ALDI Danmark er en del af ALDI Nord Group of Companies, der er til stede i ni europæiske lande og beskæftiger flere end 86.000 medarbejdere. Ved udgangen af 2022 var der 188 ALDI-butikker i Danmark og ca. 2.800 medarbejdere. De resterende 120 danske butikker lukker i løbet af 2023 som følge af ALDI Nord gruppens beslutning om at forlade det danske marked. Salgene af 114 butikker til REMA 1000 Danmark og 11 butikker til Salling Group er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Følg pressemeddelelser fra ALDI Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ALDI Danmark

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye