Aarhus Universitet Technical Sciences

Vild natur kræver flere store planteædere

Del

Biologisk forskning har flere gange demonstreret, at der findes en naturlov for fødekæder. Nu har et internationalt forskerhold undersøgt, om denne naturlov også kan genfindes i sammenhængen mellem et områdes produktion af planter og mængden af store dyr, som lever af planterne. Men ifølge forskerne lever Afrika som det eneste kontinent op til naturloven. I de fleste naturområder er der alt for få dyr i forhold til mængden af planter.

Kun i afrikanske naturreservater passer mængden af store planteædere til mængden af planter. På andre kontinenter er der kun en brøkdel af de store planteædere, der kunne have været. Når man genopretter økosystemer kan man få dyrene tilbage, men kun hvis man tillader de store dyr at formere sig til de når bærekapaciteten.
Kun i afrikanske naturreservater passer mængden af store planteædere til mængden af planter. På andre kontinenter er der kun en brøkdel af de store planteædere, der kunne have været. Når man genopretter økosystemer kan man få dyrene tilbage, men kun hvis man tillader de store dyr at formere sig til de når bærekapaciteten.

I juni 2021 begyndte De Forenede Nationers Årti for Genopretning af Økosystemer. I Danmark har regeringen og aftalepartierne besluttet, at Danmark skal have 15 naturnationalparker

Ifølge forskere fra Aarhus Universitet og University of Sussex er flere store dyr en essentiel del af at genoprette naturen og den græsning der er så vigtig for at bevare biodiversiteten. Men hvor mange store planteædere skal der til? Og hvordan skal vi leve sammen med de store dyr?

En baseline i Afrika

Forskerne problematiserer nutidens lave tætheder af store planteædere i en videnskabelig artikel i Journal of Applied Ecology, hvor de beregner en baseline for store dyr ud fra mængdeforholdet mellem producent og forbruger – altså planter og planteædere – i naturreservater i Afrika.

De påpeger, at forholdet mellem producent og forbruger gælder på tværs af økosystemer og biomer, og at der i naturen vil være en tæt sammenhæng mellem produceret biomasse og biomassen af afhængige forbrugere.

Men efter at have undersøgt tætheden af store planteædere i naturreservater over hele verden har forskerne kun kunnet finde en sådan tæt sammenhæng på ét kontinent, nemlig Afrika. På de øvrige kontinenter har de fundet stærke tegn på forarmede faunaer – også i de beskyttede naturområder.

“Afrikanske økosystemer har artsrige pattedyrsfaunaer og en stor biomasse af store planteædere, der er væsentligt forbundet med planternes produktivitet,” siger lederen af forskergruppen, Camilla Fløjgaard fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

“Men vi kan ikke finde dette mønster på andre kontinenter, og generelt er den store planteædende biomasse meget lavere, end vi ville forvente ud fra produktiviteten,” tilføjer hun.

Langt færre dyr i Europæisk natur

Undersøgelsen inkluderer data fra både beskyttede områder og reservater og fra flere rewildingprojekter i Europa. Her finder forskerne markante forskelle, idet biomassen for store planteædere i naturområder er under en tiendedel af biomassen observeret i indhegnede rewildingområder med genoprettede planteæderfaunaer.

"Det er tankevækkende, at selv i mange beskyttede områder ligger antallet af store planteædere kun på en brøkdel af, hvad områderne kan bære", siger Camilla Fløjgaard.

En anden og lavere baseline

Forskerne konstaterer i artiklen, at store planteædere stadig bliver fordrevet, jaget og udryddet, og at det selv blandt vildtforvaltere er en udbredt opfattelse, at der er rigeligt med – eller endda for mange – store planteædere i naturen. Dén opfattelse bliver altså ikke understøttet af det nye studie.

Tværtimod kan bestræbelserne på at nedregulere populationer af store planteædere afspejle en helt anden baseline: At man har accepteret en ny norm for økosystemer, der er stærkt påvirket af mennesker og rummer meget få vilde, store planteædere.

”Selvom store planteædere har strejfet omkring i millioner af år, ser det ud til, at vi har vænnet os til landskaber, der næsten er tomme for store planteædere, og nu tror vi, at det er naturligt,” siger Camilla Fløjgaard.

Store dyr er besværlige

Regeringen og aftalepartierne har besluttet, at Danmark skal have 15 naturnationalparker – ”områder, hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser”. 

"At bringe de store dyr tilbage er afgørende for genopretning af selvforvaltende økosystemer og bevarelsen af biodiversiteten, men det bliver ikke let," siger seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, og fortsætter:

"Store dyr er besværlige, for de skader afgrøder, forstyrrer trafikken og går i det hele taget i vejen. Det vil kræve politisk vilje og omhyggelig fysisk planlægning, herunder indhegning af reservater, hvis det skal lykkes.”

Kontakter

Camilla Fløjgaard, Tenure track forsker,
Institut for Ecoscience – Biodiversitet, Aarhus Universitet
Mobil 6169 3836
Email camf@ecos.au.dk

Billeder

Kun i afrikanske naturreservater passer mængden af store planteædere til mængden af planter. På andre kontinenter er der kun en brøkdel af de store planteædere, der kunne have været. Når man genopretter økosystemer kan man få dyrene tilbage, men kun hvis man tillader de store dyr at formere sig til de når bærekapaciteten.
Kun i afrikanske naturreservater passer mængden af store planteædere til mængden af planter. På andre kontinenter er der kun en brøkdel af de store planteædere, der kunne have været. Når man genopretter økosystemer kan man få dyrene tilbage, men kun hvis man tillader de store dyr at formere sig til de når bærekapaciteten.
Download

Links

Information om Aarhus Universitet Technical Sciences

Aarhus Universitet Technical Sciences
Aarhus Universitet Technical Sciences
Blichers Allé 20
8000 8830 Tjele

31505878http://www.icrofs.dk

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Technical Sciences

Vil du være mere om fremtidens fødevareudfordringer? Kom med til CiFOOD-konferencen28.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Den 31. januar til 2. februar 2022 inviterer Aarhus Universitets Center for Innovativ Fødevareforskning, CiFOOD, til konference om fremtidens fødevareudfordringer med fokus på bæredygtighed, cirkularitet, klimaforandringer og livsstilssygdomme. De første to dage foregår digitalt, mens der på konferencens sidste dag vil være mulighed for at kigge inden for hos centerets nye faciliteter i Agro Food Park i Skejby. Der er fri adgang til konferencen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum