Danida

Udviklingspolitisk Råd besøger Jordan og Libanon

Del

Krigen i Syrien er gået ind i sit 12. år. Flere millioner syrere er flygtet til nabolande som Jordan og Libanon. Det skaber et stort pres på værtssamfundenes infrastruktur. Samtidig er især Libanon ramt af en dyb krise, som nu forstærkes hastigt af stigende fødevare- og energipriser i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Derfor støtter Danmark landene omkring Syrien i kampen for at udvikle holdbare løsninger inden for bl.a. sundhed, uddannelse og jobskabelse for såvel flygtninge som berørte lokalsamfund.

Udviklingspolitisk Råd aflagde for nyligt Jordan og Libanon et besøg.

“Mange syriske flygtninge er fanget i en umulig situation. De kan ikke vende hjem, for det er ikke sikkert, og de unge mænd bliver tvangsrekrutteret til Assads hær. Samtidig er deres nuværende situation i midlertidige bosættelser i meget fattige kår helt uholdbar. Besøget lærte mig, at vi skal blive bedre til at samtænke den umiddelbare humanitære bistand med mere langsigtede udviklingsindsatser”, fortæller formanden for Udviklingspolitisk Råd Anne Mette Kjær.

Næstformand Jarl Krausing tilføjer: “Besøget i Jordan og Libanon viste, hvor stort et behov der er for at styrke lokal modstandskraft over for de mange samtidige kriser, som de to lande står overfor. Besøget viste også, at svaret må være tilgange, som kobler traditionel bistand med humanitære indsatser, og som også konkret indtænker klimaudfordringerne i sikring af lokal modstandskraft.”

En central del af besøget var mødet med syriske flygtninge i Jordan og Libanon, både i lokalsamfundet, i flygtningelejren Za’atari i Jordan og i en uformel teltlejr i Beeka-dalen i Libanon. Rådet besøgte bl.a. en ung syrisk kvinde, der med dansk støtte, har startet sin egen catering virksomhed i Amman. Under besøget drøftede Udviklingspolitisk Råd den økonomiske og politisk situation i regionen med lokale NGO’er, virksomheder og repræsentanter fra FN og Verdensbanken, særligt i lyset af Ruslands invasion af Ukraine og de afledte effekter i form af fødevareusikkerhed og stigende fattigdom blandt flygtninge og andre sårbare befolkningsgrupper i lokalsamfundet. Derudover besøgte Rådet aktivitetscentre for syriske flygtninge og lokale, Norsk flygtningehjælps center for juridisk assistance og to projekter i Libanon, hvor landbrugsjord genopdyrkes for at øge landets egenproduktionen af fødevarer og styrke modstandskraften mod klimaforandringer.

Baggrund

Siden 2011 har Danmark støttet Syrien og nabolandene, særligt Jordan og Libanon, med mere end 3,5 mia. kr. gennem tre typer af bistand: i) humanitære indsatser, ii) udviklingsindsatser og iii) stabiliseringsindsatser.

I takt med at krisen i Syrien er blevet stadigt mere langvarig, har der været et stigende fokus på mere langsigtet bistand med fokus på beskyttelse, styrket modstandskraft og selvforsørgelsesevne, samt forbedret adgang til basale ydelser. Disse områder er centrale i det danske bidrag på 600 mio. kr. til udviklingsindsatser i og omkring Syrien for perioden 2021-2023, som Udviklingspolitisk Råd indstillede til ministerens godkendelse ved mødet d. 28. oktober 2021.

Udviklingspolitisk Råd er nedsat ved Lov om internationalt udviklingssamarbejde, og har til opgave at rådgive ministeren for udviklingssamarbejde om alle aspekter inden for udviklingssamarbejdet, både det strategiske og det mere konkrete i form af rådgivning vedrørende større programmer og projekter.

Udviklingspolitisk Råd består af i alt 11 medlemmer. Medlemmerne er udnævnt for perioden frem til 31. december 2022.

Rådets medlemmer er:

 1. Anne Mette Kjær, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (formand)
 2. Jarl Krausing, International chef, CONCITO (næstformand)
 3. Lars Engberg-Pedersen, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 4. Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
 5. Rasmus Stuhr Jakobsen, Generalsekretær, CARE Danmark
 6. Nina Christine Holm-Lundbye, Fg. International chef, Dansk Ungdomsfællesråd (DUF)
 7. Bente Sorgenfrey, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 8. Marie Gad, Chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri (DI)
 9. Jens Kvorning, Internationaliseringschef, SMVdanmark
 10. Kenneth Lindhardt Madsen, Chef for handel og marked, Landbrug & Fødevarer
 11. Morten Lisborg, Privat konsulent, Migration Management Advice

Læs mere om Udviklingspolitisk Råd her.

Kontakt:

Josephine Mittag, sekretær for Udviklingspolitisk Råd, josmit@um.dk, tlf: 33920246

Billeder

Information om Danida

Danida
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33920000https://um.dk

Følg pressemeddelelser fra Danida

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danida

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum