VIVE

Sundhedsudgifter til ældre stiger hurtigere end til resten af befolkningen

Del

Ældre borgere mellem 65 og 90 år efterspørger stadig flere ydelser fra sundhedsvæsenet, og de sidste ti år er stort set hele væksten i sundhedsbudgetterne gået til denne aldersgruppe. Trenden kan udfordre den fremtidige finansiering af sundhedsvæsenet – især fordi antallet af 65-90-årige ventes at stige markant

De seneste ti år er sundhedsudgifterne til aldersgruppen 65-90 år steget hurtigere og mere end for resten af befolkningen. Faktisk er det den ældste del af borgerne, der bruger stort set alle de ekstra ressourcer, som i samme periode er blevet tilført sundhedsvæsenet.

Det viser en ny rapport med titlen ”Fremtidens sundhedsudgifter”, som VIVE har lavet for Danske Regioner. Rapporten har undersøgt, hvordan det voksende antal ældre og den stigende gennemsnitlige levealder vil påvirke behovet for ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsudgifter til ældre accelererer
En af rapportens vigtigste konklusioner er, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. alderstrin for aldersgrupperne fra 65-90 år ser ud til at accelerere, mens de for yngre aldersgrupper ligger nogenlunde konstant.

”Hvis vi tegner en kurve over sundhedsudgifterne delt ud på borgernes alderstrin, så stiger kurven for de ældre alderstrin stejlere i dag, end den gjorde for ti år siden. Det fænomen kalder vi for steeping, og i lighed med undersøgelser fra udlandet har vi nu også fundet tegn på steeping i Danmark,” siger professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, Jakob Kjellberg.

De ældre bliver både dyrere og flere
I de kommende år vil antallet af ældre borgere vokse markant, og derfor bliver det ekstra vigtigt at være opmærksom på steeping-effekten, når fremtidens sundhedsvæsen skal finansieres. De økonomiske modeller, som i dag bruges til at regne på udgiftsbehovet i sundhedsvæsenet, tager kun i et lille omfang hensyn til steeping.

”De nuværende modeller risikerer at undervurdere de kommende års vækstbehov i sundhedsomkostningerne, og det er rapportens klare anbefaling, at for eksempel De økonomiske råd og den økonomiske modelgruppe DREAM begynder at indregne en selvstændig steeping-effekt i deres fremskrivninger af sundhedsudgifterne i Danmark,” siger Jakob Kjellberg.

Læs mere og download rapporten på VIVEs hjemmeside

Nøgleord

Kontakter

Jakob Kjellberg
Professor i sundhedsøkonomi, VIVE
Tlf: 42801915
e-mail: jakj@vive.dk

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

En simpel indsats kan reducere studerendes forbrug af alkohol30.8.2020 07:15:00 CESTPressemeddelelse

En simpel digital indsats målrettet universitetsstuderende har betydet, at de unge drikker alkohol 17 procent færre gange om måneden. Reduktionen er især sket blandt studerende på første år og blandt mænd. Indsatsen har også ført til en markant reduktion i andelen af unge, der har svært ved at sige nej til alkohol. Og det er ikke gået ud over de unges følelse af at være en del af fællesskabet.

Erhvervsuddannelsesreform har ændret strukturen på grundforløbet, men ikke meget på undervisning og uddannelsesmiljø11.8.2020 10:00:00 CESTPressemeddelelse

Reformen af erhvervsuddannelserne er lykkedes med at etablere et nyt todelt grundforløb a 20 ugers varighed hver: Det ene, GF1, er forbeholdt elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Der er kommet holdfællesskaber, nye optagelsesprocedurer, adgangskrav og nye adgangsveje for voksne over 25. Men med ambitionerne om bedre undervisning, mere pædagogisk ledelse og et attraktivt uddannelsesmiljø er skolerne endnu et stykke fra målet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum