VIVE

Frafald på erhvervsuddannelser er forskelligt afhængig af uddannelse og elevgruppe

Del

Vi har behov for et mere nuanceret blik på frafald blandt eleverne på erhvervsuddannelserne, hvis vi skal komme frafaldet til livs. For omfanget af elevers frafald er forskelligt for de enkelte uddannelser, uddannelsessteder og elevgrupper. Desuden kan frafald have vidt forskellige årsager, hvilket kalder på forskellige typer af tiltag til fastholdelse fra skolernes side.

VIVEs nye undersøgelse om frafald på erhvervsuddannelserne viser, at frafaldet er størst på visse dele af uddannelsen, nemlig på grundforløb 2 og i overgangen til hovedforløbet. Men der er væsentlige forskelle i frafaldet uddannelserne imellem. På nogle uddannelser er det mindre end hver tiende elev, der falder fra på grundforløb 2 og i overgangen til hovedforløbet, mens det på andre uddannelser er tre ud af fire elever, der falder fra. Samtidig er der også væsentlige forskelle i frafaldet på tværs af uddannelsessteder, der udbyder samme uddannelse.

Frafaldet er også forskelligt for forskellige elevgrupper. Yngre elever falder generelt mindre fra end ældre elever, EUX-elever falder mindre fra end EUD-elever, mens elever med uddannelsespålæg falder markant mere fra end de øvrige elevgrupper. Igen er der dog også forskelle i elevgruppernes frafald uddannelserne imellem.

Årsagerne til frafald fra en erhvervsuddannelse kan være vidt forskellige

”Eleverne fortæller om en række forskellige årsager til at falde fra en erhvervsuddannelse. Det kan hænge sammen med manglende afklaring af deres uddannelsesvalg og deres forestillinger om det fremtidige arbejdsliv. Personlige problemer eller manglende social trivsel på uddannelsen kan spille ind, faglige udfordringer kan både være for store og for små, og en manglende læreplads kan også være en årsag,” fortæller chefanalytiker Sarah Richardt Schoop, der har ledet undersøgelsen.

Hun påpeger, at frafaldsårsager for nogle elever kan være fastholdelsesårsager for andre. For nogle elever kan uddannelsens skoledel trække i retning af frafald, mens udsigten til at komme ud i oplæring og arbejde inden for faget får dem til at holde fast. Omvendt kan netop det at komme ud i oplæring for andre elever være en frafaldsårsag, fordi det kan være udfordrende at gå fra at være elev til at være arbejdskraft på en arbejdsplads.

Når man taler om årsager til frafald og fastholdelse, er det derfor afgørende at se på, hvad der for den enkelte elev trækker i retning af frafald og fastholdelse.

Fastholdelse kræver en vedvarende og alsidig indsats, der både er kollektiv og individuel

De forskellige årsager til frafald betyder overordnet, at fastholdelse af elever kræver en vedvarende og alsidig indsats med både kollektivt og individuelt rettede tiltag hele uddannelsen igennem. Gennemgående går gode relationer og et tilhørsforhold til både lærere, elever, skolen og uddannelsen igen som en rød tråd i fastholdelsestiltagene hos de skoler, hvor frafaldet er lavest. Det gør det, fordi relationer og tilhørsforhold opleves som en forudsætning for både faglig og social trivsel.

Nøgleord

Kontakter

Links

Om VIVE

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye