VIA University College

Stor interesse for nye uddannelsesstationer på VIA i Holstebro

Del

Kvote 1-ansøgningerne til VIAs uddannelser i Holstebro viser en lille tilbagegang efter flere års fremgang. Til gengæld er der stor interesse for at læse til lærer og produktionsingeniør på de nye uddannelsesstationer.

VIA Campus Holstebro er kendt for at have et godt studiemiljø, og det er med til at tiltrække nye studerende.
VIA Campus Holstebro er kendt for at have et godt studiemiljø, og det er med til at tiltrække nye studerende.

VIA i Holstebro har i alt modtaget 1.703 ansøgninger gennem kvote 1. Det er en tilbagegang på 118 ansøgninger sammenlignet med 2017.

Ergoterapeutuddannelsen har haft en flot stigning i antallet af ansøgere, som har søgt uddannelsen som 1. prioritet - nemlig 34 procent flere. På bygningskonstruktøruddan-nelsen er det samlede antal ansøgninger steget til 97 fra 81 i 2017.

Til gengæld har der været et faldende antal ansøgninger til fysioterapeut-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne. Men der er stadigvæk langt flere ansøgninger end der er studiepladser på de fire uddannelser.

Succes for uddannelsesstationer i Holstebro
For første gang har kvote 1-ansøgerne haft mulighed for at søge ind både på produktionsingeniør- og læreruddannelsen på en uddannelsesstation i Holstebro.

Uddannelsesstationerne er kendetegnet ved, at de studerende tager halvdelen af deres uddannelse på en campus, der i forvejen udbyder uddannelsen. Læreruddannelsen er knyttet til Nørre Nissum, mens produktionsingeniøruddannelsen hører til VIA i Horsens. Resten af tiden skal de studerende læse i Holstebro.

”De, der ønsker at læse til lærer på en uddannelsesstation, skal søge ind i Nørre Nissum. Og vi kan se, at vi i år har fået mere end 60 procent flere ansøgninger til læreruddannelsen der. Derfor forventer jeg, at vi kan byde velkommen til lærerstuderende i Holstebro efter sommerferien,” siger rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen.

Det er endnu ikke definitivt afgjort om produktionsingeniøruddannelsen får en uddannelsesstation i Holstebro, men antallet af ansøgninger tyder på det.

Understøtter vækst og velfærd i samfundet
Ifølge Harald Mikkelsen er der en meget stor søgning til VIAs over 40 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland. Særligt positivt er det, at mange har søgt de nyetablerede uddannelser.

”I VIA er vi meget optagede af at understøtte væksten i det private erhvervsliv og at fastholde en høj velfærd i Danmark gennem veluddannet arbejdskraft,” siger Harald Mikkelsen og tilføjer, at den store søgning til VIA er et tegn på, at mange er tiltrukket af professionsbacheloruddannelserne, der veksler mellem teori og praksis.

”Professionsbacheloruddannelsernes dna er jo, at den teori, de studerende lærer på uddannelsen, skal kunne bruges direkte i job fra dag ét på en arbejdsplads. Derfor er uddannelserne meget målrettede og praksisnære,” forklarer Harald Mikkelsen.

28. juli får ansøgerne besked
Ansøgerne får besked lørdag den 28. juli, om de er optaget på en søgt videregående uddannelse eller ej. Ansøgere til uddannelser hos VIA kan fra kl. 00.00 natten mellem den 27. og 28. juli logge ind på VIAs optagelsesportal.

VIAs rektor, Harald Mikkelsen, forventer, at der igen i år bliver fyldt op på langt de fleste af VIAs over 40 forskellige videregående uddannelser i Region Midtjylland


Pressekontakt for yderligere oplysninger:

Harald Mikkelsen
Rektor for VIA University College
T: 87 55 10 01
E: hm@via.dk

Peter Friese
Prorektor hos VIA University College
T: 87 55 10 12
E: pf@via.dk

Søren Munch Terkelsen
Kommunikationsmedarbejder hos VIA University College
T: 87 55 14 28
E: somt@via.dk

Se tal for kvote 1-søgningen til VIAs uddannelser og andet om VIA University College på www.via.dk.

Hvad er kvote 1 og 2?

Årets ansøgninger til VIAs uddannelser omfatter kvote 1- og kvote 2-ansøgninger samlet.

I kvote 1, som hvert år har ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00, bliver ansøgerne udelukkende vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de uddannelser, de har søgt ind på. Der er hvert år ansøgningsfrist til kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Fakta om VIA University College i Holstebro

  • VIA i Holstebro udbyder 8 forskellige uddannelser og en række efter- og videruddannelsesmuligheder.
  • VIA i Holstebro har 2.000 studerende og 200 medarbejdere.

 

Fakta om VIA University College

  • VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.
  • VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, designer, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker.
  • VIA har campusser med flere uddannelser under samme tag i syv byer i Region Midtjylland. Campusserne ligger i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer enkelt-uddannelser i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIA er kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution af Fonden for Entreprenørskab i både 2014 og 2018 – på grund af målrettet fokus på innovation og entreprenørskab på alle VIAs uddannelser.
  • VIA har 20 videncentre, der beskæftiger sig med praksisrettet forskning, udvikling og innovation. Aktiviteterne foregår i tæt samarbejde med virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.
  • VIA har fokus på det internationale område gennem blandt andet uddannelseseksport, udenlandske studerende på VIAs uddannelser og danske VIA-studerende på praktik- og studieophold i udlandet.
  • VIA samarbejder tæt med virksomheder, offentlige institutioner, organisationer og andre interessenter i ind- og udland. Samarbejdet vedrører blandt andet udvikling af uddannelser, forskningsprojekter og studentermobilitet.
  • VIA er Nordens største udbyder af efter- og videreuddannelse gennem blandt andet kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og skræddersyet kompetenceudvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk


 

Sådan er søgningen i Holstebro

VIA Bygningskonstruktør

Ansøgninger i alt:

2018: 97

2017: 81

Stigning på 19,8 procent

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2018: 56

2017: 56

Status quo

 

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Ansøgninger i alt:

2018: 179

2017: 186

Fald på 3,8 procent

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2018: 71

2017: 53

Stigning på 34 procent

 

VIA Fysioterapeutuddannelsen

Ansøgninger i alt:

2018: 393

2017: 435

Fald på 9,7 procent

Førsteprioritetsansøgere i alt:

2018: 116

2017: 127

Fald på 8,7 procent

VIA Pædagoguddannelsen

Ansøgninger i alt:

2018: 338

2017: 376

Fald på 10,1 procent

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2018: 152

2017: 157

Fald på 3,2 procent

VIA Socialrådgiveruddannelsen

Ansøgninger i alt:

2018: 332

2017: 357

Fald på 7 procent

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2018: 150

2017: 176

Fald på 14,8 procent

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Ansøgninger i alt:

2018: 364

2017: 386

Fald på 5,7 procent

Førsteprioritetsansøgninger i alt:

2018: 119

2017: 146

Fald på 18,5 procent

Billeder

VIA Campus Holstebro er kendt for at have et godt studiemiljø, og det er med til at tiltrække nye studerende.
VIA Campus Holstebro er kendt for at have et godt studiemiljø, og det er med til at tiltrække nye studerende.
Download

Information om VIA University College

VIA University College
VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N

87 55 00 00http://via.dk/

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum