VIA University College

Færre vil læse i Ikast

Del

I Ikast er der fald i antallet af ansøgninger til dette års kvote 2. Ifølge VIAs prorektor Gitte Sommer Harrits, er det bekymrende for samfundet med et arbejdsmarked, der skriger på blandt andet pædagogfaglig arbejdskraft. 

Billedtekst:  Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2 den 15. marts. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.
Billedtekst: Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 2 den 15. marts. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked fredag den 26. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Af journalist Hanne Duus, VIA University College, hd@via.dk

Klokken 12 i dag den 15. marts udløb fristen for at søge ind på de videregående uddannelser i kvote 2.

Pædagoguddannelsen i Ikast har modtage 17 procent færre ansøgninger end i 2023. Målt i førsteprioritetsansøgninger er der en nedgang på 23 procent af de ansøgere, der ønsker Ikast som deres første valg.  

Ny uddannelsesreform af pædagoguddannelsen

Regeringen har afsat midler til en reform af pædagoguddannelsen, der iværksættes i løbet af 2024. Ifølge prorektor for VIAs uddannelser, Gitte Sommer Harritz, er det afgørende for at gøre pædagoguddannelsen mere attraktiv for flere.

”Pædagoger løfter en særdeles vigtig opgave i vores velfærdssamfund – både i forhold til børn, unge, ældre og udsatte mennesker. Derfor er det rigtig ærgerligt, hvis der heller ikke i år er ansøgere nok til at fylde studiepladserne på pædagoguddannelsen op – også uden for de større byer. Vi håber på mange flere ansøgninger gennem kvote 1 i juli,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits, og fortsætter:

”Heldigvis noterer vi os, at der også på Christiansborg er enighed om, at det haster med at få styrket pædagoguddannelsen i forhold til både kvalitet, indhold og økonomi. Derfor ser vi meget frem til regeringens reformudspil,” fastslår Gitte Sommer Harrits.

Pædagoguddannelse på kortere tid

For at få uddannet flere pædagoger udbyder VIA også meritordninger, hvor personer med andre uddannelser eller med relevant erhvervserfaring kan blive uddannet til pædagog på kortere tid end på den traditionelle 3,5-årige pædagoguddannelse. Meritpædagoguddannelsen udbydes også i Ikast.

Mangel på pædagoger

En prognose fra Damvad Analytics viser, at vi i Danmark vil mangle tæt på 14.000 pædagoger i 2030 – og alene i Region Midtjylland vil der mangle 4.100 pædagoger i 2030.

Allerede i dag betyder rekrutteringsudfordringerne, at det ikke lykkes at få besat 17 procent af alle opslåede stillinger efter pædagoger. Konsekvensen er ifølge fagforbundet BUPL, at kun halvdelen af personalet i landets daginstitutioner er pædagoguddannet.

Ny reform skal styrke professionsuddannelserne

”Manglen på veluddannet arbejdskraft er alarmerende, og det haster med hurtige og effektive politiske tiltag, der gør det mere attraktivt at søge ind på professionsuddannelserne til fx sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Som situationen er nu, er der overhængende fare for, at rygraden i velfærdssamfundet kollapser. Vi ser derfor med stor og positiv forventning frem til regeringens kommende reform af professionsuddannelserne,” fremhæver Gitte Sommer Harrits.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har tilkendegivet, at hun arbejder for, at en omfattende reform af professionsuddannelserne er stemt igennem i Folketinget inden sommerferien i år.

Mindre ungdomsårgange og mangel på arbejdskraft

Det er pt i gennemsnit hver femte opslåede ledige stilling i Danmark til sygeplejerske og pædagog, der ikke bliver besat på grund af manglen på kvalificeret arbejdskraft. Dét viser de nyeste tal fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. I Vestjylland er det endda 40 procent af de ledige sygeplejerskestillinger, der ikke bliver besat af medarbejdere med de efterspurgte kompetencer.

Dertil kommer, at de næste mange år med mindre ungdomsårgange – samtidig med langt flere børn og ældre med behov for støtte – vil øge udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvis der ikke bliver søsat velfungerende politiske tiltag.

Sådan fordeler kvote 2-ansøgningerne sig på VIA Pædagoguddannelsen i Ikast

Antal ansøgninger i 2024: 26

Antal førsteprioritetsansøgninger 2024: 17

Antal ansøgninger i alt i 2023: 32

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 18

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 26. juli 2024 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Nøgleord

Kontakter

Links

Fakta om VIA University College:

  • VIA er en professionshøjskole med 20.000 studerende og 41 forskellige professionsbacheloruddannelser i 11 af de 19 kommuner i Region Midtjylland.
  • VIA understøtter velfærdssamfundet ved blandt andet at uddanne til lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, bioanalytiker og professionsbachelor i skat. Målrettet det private erhvervsliv udbyder VIA blandt andet uddannelser til ingeniør, bygningskonstruktør, designer og filmanimator.
  • VIA uddanner til hele den midtjyske region og har campusser med flere uddannelser under samme tag i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Dertil kommer udbud i Nørre Nissum, Skive, Ikast og Grenaa.
  • VIAs professionsrettede uddannelser foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt praktikperioder.
  • VIA er en af Nordens største udbydere af målrettet kompetenceudvikling til en lang række brancher inden for både den private og offentlige sektor.
  • VIA bedriver praksisrettet forskning, udvikling og innovation i syv forskningscentre. Forskningsaktiviteterne har fokus på fx pædagogik, læring, sundhed, demens, klima og bæredygtig udvikling.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk

Følg pressemeddelelser fra VIA University College

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIA University College

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye