VIVE

Stagnation i antallet af hjemløse borgere

Del

Lidt mere end 6.400 personer i Danmark lever i hjemløshed. Det viser VIVEs nye kortlægning af hjemløshed i 2019. Dermed er antallet af hjemløse borgere stort set uændret siden den forrige kortlægning for to år siden. Dog er der sket en udvikling mod et stigende antal hjemløse ældre, mens antallet af hjemløse unge er faldet.

Helt konkret blev der registreret 6.431 borgere i en hjemløshedssituation, da den landsdækkende kortlægning af hjemløshed fandt sted i uge 6 i år. Sammenlignet med den forrige kortlægning i samme uge i 2017 er der sket et lille fald på 3 procent, da der her blev registreret 6.635 hjemløse borgere.

”Det drejer sig om en forskel på 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed set i lyset af undersøgelsens metode og emnets kompleksitet,” forklarer seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE, der står bag kortlægningen.

Konklusionen på kortlægningen af hjemløshed i 2019 er derfor, at stigningen i antallet af hjemløse borgere er stagneret. Det står i kontrast til de seneste mange kortlægninger, hvor hjemløsheden er steget.

Antallet af hjemløse unge falder, mens der bliver flere hjemløse ældre
Den nye kortlægning af hjemløshed viser en tendens til, at antallet af hjemløse unge er faldet, mens antallet af midaldrende og ældre hjemløse borgere er steget.

Der blev i år registreret 1.023 hjemløse unge mellem 18 og 24 år, mens der i 2017 var 1.278 hjemløse unge i denne aldersgruppe. Der er også sket et fald i antallet af hjemløse personer mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer i 2017 til 905 personer i 2019.

Omvendt er der registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år i 2019, mens tallet for denne aldersgruppe var nede på 1.057 personer i 2017. Ligeledes er der sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover fra 347 personer i 2017 til 414 personer i 2019.

”Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med skaffe boliger og give social støtte. Vi må imidlertid ikke overse de midaldrende og ældre, der lever i hjemløshed. De har i høj grad også behov for langsigtede boligløsninger, og de har ofte et stort støttebehov for eksempel på grund af psykiske lidelser eller misbrugsproblemer,” siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

Færre sofasovere blandt hjemløse
At der nu er færre hjemløse unge og flere hjemløse ældre kan også forklare, hvorfor der er sket en stigning i antallet af gadesovere og hjemløse borgere på herberg, mens der omvendt er sket et fald i antallet af ”sofasovere”, der overnatter midlertidigt hos familie og venner.

”Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, så er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer,” forklarer Lars Benjaminsen.

FAKTA: National kortlægning af hjemløshed 
Det er syvende gang, VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark. Siden 2007 har kortlægningen fundet sted hvert andet år. Kortlægningen udføres ved, at lokale sociale tilbud og offentlige myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema for hver person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med eller kendskab til i uge 6. Herefter bearbejder VIVE de indsamlede resultater. Det giver et samlet billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden, herunder den geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner samt den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed i forhold til køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold.

Kortlægningen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Folkeskolereformen slår langsomt igennem17.1.2020 22:00:00 CETPressemeddelelse

Folkeskolereformens enkelte tiltag er endnu ikke fuldt implementeret ude på skolerne. Fire år efter, at reformen blev sat i værk, er der fortsat er et stykke vej til at få en skolehverdag med blandt andet bevægelse i undervisningen, Åben Skole og andre af reformens tiltag. Det kan være én af årsagerne til, at reformen foreløbig ser ud til at have begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel.

Minoritetskvinder kan være fanget i dårlige forhold i årevis14.1.2020 06:05:00 CETPressemeddelelse

Der kan være flere udfordringer for nogle kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, når de ønsker skilsmisse, viser ny undersøgelse fra VIVE. Selv når de er blevet skilt efter dansk lovgivning, kan de i nogle tilfælde stadig være fastholdt i det muslimske ’ægteskab’ nikah og dermed bundet til den mand, de gerne vil væk fra. I nogle miljøer er det nemlig kun manden, der kan opløse en nikah.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum