VIVE

Sådan kan SSP-samarbejdet blive endnu stærkere

Del

Det kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde er velfungerende og spiller en central rolle i kommunernes arbejde med at sætte tidligt ind over for udsatte børn og unge. Samarbejdet kan dog styrkes yderligere, hvis koordination, kommunikation og prioritering af opgaver bliver endnu skarpere, viser en ny VIVE-undersøgelse af SSP-samarbejdet.

Siden SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi blev etableret i 1975, har det været en vigtig del af kommunernes indsats for at forebygge kriminalitet blandt udsatte børn og unge.

VIVE har for Det Kriminalpræventive Råd undersøgt, hvilken rolle SSP-samarbejdet spiller i den forebyggende indsats over for de 10-17-årige børn og unge i dag, og hvordan SSP-samarbejdet kan styrkes.

”Undersøgelsen viser, at SSP-samarbejdet danner en central ramme om kommunernes arbejde med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. I stort set alle landets kommuner er der ansat SSP-konsulenter, der koordinerer indsatserne i SSP-samarbejdet,” sige seniorforsker Jill Mehlbye.

Lidt over halvdelen af kommunerne har en plan for SSP-samarbejdet

97 procent af landets kommuner har ansat en eller flere SSP-konsulenter, og samarbejdet bliver vægtet højt af alle aktører. Det er dog kun lidt over halvdelen af kommunerne, der har en opdateret og samlet plan for SSP-samarbejdet, hvor mål og fokuspunkter er beskrevet.

”Der er en tæt sammenhæng mellem det at have en plan med fokuspunkter, og om kommunen har afsat midler øremærket til SSP-samarbejdet. Det vil styrke indsatsen, hvis alle kommuner har en plan med mål og fokusområder for samarbejdet,” forklarer Jill Mehlbye og fortsætter:

”Flere af samarbejdspartnerne i SSP-samarbejdet peger også på, at en fælles plan for SSP-samarbejdet styrker indsatsen, fordi alle samarbejdspartnere ved, hvad der skal prioriteres.”

SSP-samarbejdet kan styrkes på flere områder

Selvom SSP-samarbejdet fungerer godt i kommunerne, så er der en række områder, hvor kommunerne med fordel kan styrke og videreudvikle samarbejdet. Det er især koordinering, kommunikation og prioritering af opgaverne, der kan blive skarpere.

”Det vil være en styrke, hvis SSP-konsulentens opgaver bliver defineret mere præcist, og at man i den forbindelse ser på, hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt kan placeres hos andre. Folkeskolelærerne i SSP-samarbejdet har også brug for en klarere definition af deres opgaver – samt, ikke mindst, timer til at løse opgaverne,” siger Jill Mehlbye.

Undersøgelsen peger desuden på, at SSP-samarbejdet kan styrkes på det organisatoriske plan. Det ser for eksempel ud til, at SSP-konsulenten får de bedste handlemuligheder, når SSP-samarbejdet er placeret direkte under en forvaltningschef.

Læring og vidensdeling er også vigtige faktorer for et velfungerende samarbejde. De forskellige aktører i SSP-samarbejdet efterspørger mere viden om lovgivningen på området og en bedre fælles forståelse for risikoadfærd blandt børn og unge. Det kan eventuelt opnås ved, at der oprettes en efteruddannelse, som styrker det teoretiske grundlag for SSP-samarbejdet.

Læs de ni konkrete anbefalinger til SSP-samarbejdet i rapporten.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre28.5.2020 09:00:00 CESTPressemeddelelse

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder. Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd. Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie.

De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag27.5.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Lytter din sagsbehandler til dine holdninger, er du med til at bestemme, hvad der skal ske i din sag, og kender du dine rettigheder? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE har stillet til ca. 2.300 udsatte unge, der har en sag i kommunen. Undersøgelsen viser bl.a., at unge med dårlig mental trivsel eller psykiatriske diagnoser føler sig mindre inddraget i sagsbehandlingen end de øvrige deltagere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum