Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Retfærdig omstilling: Nordjylland kan få del i EU-pulje på 74 mia. kroner til omstillingen væk fra fossile brændstoffer

Del

PRESSEMEDDELELSE 2022-09-07 København, Brussel, Luxemburg.

EIB:s næstformand, Ricardo Mourinho Félix.
EIB:s næstformand, Ricardo Mourinho Félix.

7. september 2022

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har lavet en aftale om at støtte de regioner, der er hårdest ramt af omstillingen væk fra fossile brændstoffer.

  • Aftalen støtter finansieringen af offentlige investeringer i de regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi.
  • Den vil kombinere op til 74 milliarder kroner i EIB-lån med 11milliarderkroner i tilskud over EU-budgettet.
  • Nordjylland er blandt de regioner, der kan ansøge midlerne. *

Med denne aftale banes vejen for, at de områder og regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi, kan få tilskud og lån til at sikre en retfærdig omstilling. Lånefaciliteten, som aftalen kaldes, indgår i den europæiske grønne pagts (EU Green Deal) mekanisme for retfærdig omstilling, der støtter en fair omstilling fra fossile brændstoffer, hvor ingen lades i stikken. Heller ikke områder, med tradition for kulminedrift og tung industri. Nordjylland er en af de regioner, der kan få glæde af initiativet.

Lånefaciliteten giver den offentlige sektor, i de berørte regioner mulighed for en kombination af lån fra EIB og EU-tilskud. Det vil betyde en væsentligt mindre belastning af den offentlige pengekasse. Projekterne skal enten gennemføres i eller gavne områder, som medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen har udpeget som områder med de største udfordringer i forbindelse med omstillingen fra fossile brændstoffer og kulstofintensive industrier.

Med aftalen stilles op til 74 mia. kroner i EIB-finansiering til rådighed frem til 2027. Det skal reducerer de socioøkonomiske omkostninger forbundet med omstillingen, ved at fremme oprettelsen af nye virksomheder, arbejdspladser og infrastruktur.

Nota Bene (*) Yderligere områder er foreslået af medlemslandene og kan muligvis blive godkendt. Kortet nedenfor vil blive opdateret løbende.

Næstformand i EIB, Ricardo Mourinho Félix, udtaler: "Omstillingen til en klimaneutral økonomi medfører omfattende socioøkonomiske udfordringer for os alle og navnlig for de regioner, som i dag er meget afhængige af kulstofintensive aktiviteter. Store udfordringer kræver, at alle kombinerer og koordinerer deres arbejde, således at deres indsats kan skabe resultater. Det er netop det, vi gør her, ved at slå midler fra EIB og Europa-Kommissionen sammen og ved at arbejde tæt sammen med offentlige enheder i regioner, der skal gennemføre en retfærdig omstilling. En fuld udnyttelse af faciliteten vil hjælpe regionerne med at omstille deres økonomier."

Elisa Ferreira, EU-kommissær med ansvar for samhørighed og reformer, udtaler: "Den europæiske grønne pagt er vores strategi til at opnå en klimaneutral økonomi, og samhørighedspolitikken vil hjælpe os med at nå vores grønne mål på en retfærdig måde. Takket være denne aftale med EIB vil lånefaciliteten for den offentlige sektor give offentlige myndigheder i de regioner og områder, der har det største behov for støtte, gunstige lånevilkår i forbindelse med projekter, som ikke genererer tilstrækkelige indtægter til at være økonomisk levedygtige. Europa-Kommissionen og EIB vil fortsætte samarbejdet om at støtte en retfærdig omstilling, som ikke lader nogen i stikken."

Offentlige enheder kan høre mere om, hvordan de kan modtage EU-tilskuddet og EIB-lånet, på et virtuelt informationsarrangement onsdag den 14. september 2022, der arrangeres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA). Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (DG REGIO) og EIB deltager også i arrangementet.

Mekanismen for retfærdig omstilling

For at kunne opgive kulminedrift og CO2-intensiv energi- og industriproduktion kræves en omstilling på flere områder:

  • en energiomstilling for at finde nye kilder til varme- og elproduktion
  • en miljøomstilling, f.eks. for at rense mineområder for forurening
  • en socioøkonomisk omstilling for at tiltrække nye arbejdsgivere og kompensere for tabte arbejdspladser og skatteindtægter
  • en infrastrukturomstilling som forudsætning for at tiltrække nye sektorer til regionerne.

Mekanismen for retfærdig omstilling er en central del af den europæiske grønne pagt, som adresserer de sociale og økonomiske konsekvenser af omstillingen til klimaneutralitet. Mekanismen støtter projekter, der er beliggende i eller gavner en af de regioner, der skal gennemføre en retfærdig omstilling, og som medlemsstaterne sammen med Kommissionen har udpeget i territoriale planer for retfærdig omstilling.

Mekanismen består af tre finansieringssøjler: i) Fonden for Retfærdig Omstilling, ii) en særskilt ordning for retfærdig omstilling under InvestEU og iii) lånefaciliteten for den offentlige sektor. EIB støtter alle tre søjler som beskrevet i sit forslag Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group.

Baggrundsoplysninger

2022 JTM PSLF Call Info Day (europa.eu)

Kort over potentielle og godkendte områder, der skal gennemføre en retfærdig omstilling

Offentlige enheder kan ansøge om tilskud fra lånefaciliteten for den offentlige sektor her: Just Transition Mechanism (europa.eu)

EIB support for a just transition

Supporting the Just Transition Mechanism – comprehensive proposal of the EIB Group

Pressekontakt:

Ulf Bergstrom, u.bergstrom@ext.eib.org, tfl +46 708 20 35 40

Websted: www.eib.org/press— Pressekontor: +352 4379 21000— press@eib.org

Nøgleord

Billeder

EIB:s næstformand, Ricardo Mourinho Félix.
EIB:s næstformand, Ricardo Mourinho Félix.
Download
Elisa Ferreira, EU-kommissær med ansvar for samhørighed og reformer.
Elisa Ferreira, EU-kommissær med ansvar for samhørighed og reformer.
Download

Links

Information om Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)https://www.eib.org/

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU's finansielle institution for langsigtet finansiering og ejes af EU's medlemsstater. Banken yder langsigtet finansiering til økonomisk levedygtige investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. Den Europæiske Investeringsbank opererer i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til klimaprojekter. EIB-Gruppen vil støtte investeringer på 1 billion euro i klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed i 2030, og mere end 50 % af EIB-midlerne vil gå til klima i 2025

Følg pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

EU's bank EIB antar ny udlånspolitik for bæredygtig transport og godkender 8,6 milliarder euro til innovation, vedvarende energi, uddannelse og vand14.7.2022 13:33:02 CEST | Pressemeddelelse

· Ny EIB- udlånspolitik for at styrke bæredygtig transport · 3,2 mia. EUR til venturegæld og 1,5 mia. EUR til virksomhedsfinansiering · 1,8 mia. EUR til vandafsaltnings- og transportprojekt i Jordan og andre vand-, vedvarende energi-, transport- og landbrugsprojekter · 2 mia. EUR til uddannelse, sundhed, boliger og genopbygning af jordskælvet Bestyrelsen for EU's bank, den Europæiske Investeringsbank (EIB) vedtog i går aften, (onsdag) en revideret udlånspolitik for at styrke støtten til bæredygtig transport. Bestyrelsen godkendte også 8,6 mia. EUR i ny finansiering for at fremskynde innovation, vand, energi, uddannelse, sundhed og boliginvesteringer i hele Europa og rundt om i verden.

EU's bank EIB investerer 475 mio. EUR til teknologiudvikling i vindenergi i Danmark5.7.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE København/Luxembourg, den 5. juli 2022 EIB, EU's bank, leverer finansiering til omstillingen til vedvarende energikilder Den Europæiske Investeringsbank låner op til 475 mio. EUR til Vestas Wind Systems A/S. De underliggende investeringer medfører væsentlige miljøfordele, da de er kompatible med Paris-aftalen og EIB's klima-køreplan i kraft af deres fokus på at udvikle teknologi på vindenergiområdet. De EIB-finansierede investeringer vil især støtte teknologi og produkter med lav CO2-udledning samt energi- og ressourceeffektivitet og cirkulære forretningsmodeller.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum