Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)

Digitalisering i EU: fremskridt, udfordringer og fremtidige muligheder

Del
• Digital infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovative miljøer spiller en afgørende rolle for digitaliseringen, men der er stadig forskelle inden for EU • EU har indsnævret forskellen til USA med hensyn til indførelse af avancerede digitale teknologier (EU 69 % mod USA 71 %)

COVID-19-krisen medførte en kraftig stigning i EU-virksomhedernes digitaliseringsindsats. Ifølge en ny rapport, Digitalisering i Europa 2022-2023: Oplysninger fra EIB's investeringsundersøgelse, har mere end halvdelen (53 %) af virksomhederne i EU i 2022 taget skridt til at forbedre deres digitale tilstedeværelse, f.eks. ved at tilbyde tjenester online. EU har også indsnævret forskellen til USA med hensyn til indførelse af avancerede digitale teknologier. I 2022 implementerede 69 % af EU-virksomhederne avancerede digitale teknologier, såsom avanceret robotteknologi, big data-analyse og kunstig intelligens, sammenlignet med 71 % af de amerikanske virksomheder. Forskellen er blevet mindre og mindre i de seneste fire år.

EU-virksomhederne har ganske vist gjort betydelige fremskridt, men de amerikanske virksomheder har generelt gjort større fremskridt med digitalisering som reaktion på pandemien. Forskellen skyldes primært lavere digitale investeringer fra mikrovirksomheder og små virksomheder i EU. Kun 30 % af mikrovirksomhederne i EU prioriterede digitalisering, sammenlignet med 62 % af de store virksomheder.

"For at gennemføre den digitale omstilling og udnytte dens langsigtede fordele bør EU gå længere end til at indføre teknologi og bør overveje de bredere samfundsmæssige konsekvenser. At give arbejdstagerne mulighed for at forbedre deres digitale færdigheder vil være afgørende for at skabe et innovationsvenligt miljø i EU. Detvil så gøre virksomheder og regioner mere konkurrencedygtige og modstandsdygtige," sagde Debora Revoltella, direktør for Økonomiske anliggender i EIB.

"Digital infrastruktur, herunder højhastighedsadgang til internettet, adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovative miljøer spiller en afgørende rolle for digitaliseringen. Regioner med en bedre digital infrastruktur oplever et højere afkast på digitale investeringer og flere digitale virksomheder. Med en holistisk tilgang til den digitale omstilling kan EU skabe en fremtid med velstand og bæredygtighed," sagde Ricardo Mourinho, næstformand i Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Klik her for et resumé af rapporten. Klik her for at se data fra EIB's investeringsundersøgelse for hvert enkelt EU-land.

På trods af fremskridt er der fortsat store forskelle i den digitale infrastruktur mellem EU's regioner, og 14 % af virksomhederne anser begrænset adgang til digital infrastruktur for at være en væsentlig hindring for investeringer.
Desuden afhænger virksomhedernes digitaliseringsindsats i høj grad af, om de har arbejdstagere med digitale færdigheder til rådighed. Regioner, hvor arbejdstagernes digitale færdigheder ligger over gennemsnittet, har tendens til at indføre avancerede digitale teknologier, og her investerede virksomhederne mere i digitalisering under COVID-19-krisen. Derfor er det vigtigt, at regionerne forbedrer uddannelsessystemerne for løbende at opgradere arbejdstagernes færdigheder og tilbyde online læringsmuligheder for at bygge bro over den digitale kløft.

Virksomhedernes forretningsmiljø har også indflydelse på digitaliseringsindsatsen. Virksomheder i meget digitalt innovative miljøer var mere tilbøjelige til at investere i digitalisering som en reaktion på pandemien.

Handel spiller også en afgørende rolle for digitaliseringen, da virksomheder, som er involveret i international handel, oftere indfører avancerede digitale teknologier. Digitale virksomheder udviser større modstandsdygtighed over for handelsforstyrrelser og håndterer disse forstyrrelser mere proaktivt. Desuden kan digitale teknologier hjælpe med at løse miljømæssige udfordringer, f.eks. intelligent mobilitet i byerne, præcisionslandbrug og bæredygtige forsyningskæder. Det bidrager til at mindske emissioner og lette omstillingen til en grønnere økonomi.

Digitalt avancerede virksomheder er også mere tilbøjelige til at investere i foranstaltninger til imødegåelse af klimaforandringer: 57 % af disse virksomheder har allerede investeret i sådanne foranstaltninger sammenlignet med 43 % af de ikke-digitale virksomheder. Disse resultater understreger digitaliseringens potentiale til at støtte overgangen til en mere bæredygtig økonomi.

Nøgleord

Kontakter

Serena Sertore | s.sertore@eib.org | tlf.: +352437970859

Billeder

Information om Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)

Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)
Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)https://www.eib.org/

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langsigtet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål.

 

 EIB-Gruppens undersøgelse af investering og investeringsfinansiering (EIBIS) er en unik, årlig undersøgelse af ca. 12 800 virksomheder. Den omfatter virksomheder i alle EU's medlemsstater samt et udsnit af amerikanske virksomheder som benchmark. Den indsamler data om virksomheders karakteristika og resultater, tidligere investeringsaktiviteter og planer for fremtiden, finansieringskilder, finansieringsproblematikker og andre udfordringer.

Følg pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB-Gruppen)

EIB supports Atea in data centres expansion and R&D investments across Nordics and Baltics27.4.2023 20:53:31 CEST | Press release

Atea ASA signs €50 million loan agreement with the European Investment Bank in support of its R&D activities and capital investments in five Nordic and Baltic countries. Atea will upgrade facilities and support activities in its logistics, group IT, and data centre business, with a focus on improving data security and EU data sovereignty. Over half of the investments will take place in Denmark, and nearly a quarter in Sweden, with the rest supporting activities in Finland, Latvia and Lithuania.

Danmark: EU-banken EIB yder et lån på 50mio. EUR til den danske biotekvirksomhed MinervaX15.12.2022 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE Luxembourg/København, den 15. december 2022 Danmark: EIB yder et lån på 50mio. EUR til den danske biotekvirksomhed MinervaX EIB-lånet skal finansiere forskning og udvikling af en vaccine, der kan redde mødre og nyfødte fra at dø af infektion med gruppe B-streptokokker. Den Europæiske Investeringsbank, EIB, har i dag offentliggjort, at den har ydet et lån på 50 mio. EUR (375 mio. kr.) til den danske biotekvirksomhed MinervaX, der er i færd med at udvikle en ny, proteinbaseret vaccine mod gruppe B-streptokokker (GBS). Finansieringen vil gøre MinervaX i stand til at fremskynde de sene faser af udviklingen af GBS-vaccinekandidaten, der for nylig blev tildelt "PRIME"-status af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på grund af vaccinens potentiale til at forebygge livstruende infektioner og alvorlige graviditetsudfald hos nyfødte børn som følge af GBS-smitte under fødslen. MinervaX har indledt forberedelserne til at udvide sit kliniske udviklingsteam og evaluere de kliniske

Danmark: Finansiering på 18 mio. EUR fra EIB til GomSpace støtter ruminnovation og strategisk autonomi i EU30.11.2022 09:40:24 CET | Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE 2022-11-30 Luxemburg/ København EU's bank yder et venturelån på 18 mio. EUR til førende danske "new space"-virksomhed GomSpace, der leverer ruminfrastruktur og -missioner EIB-lånet vil finansiere GomSpace's nanosatellit-platform via produktinnovation, herunder højfrekvensapplikationer, som har central betydning for telekommunikationssektoren Projektet støtter også EU's rumpolitik og det strategiske europæiske sikkerhedsinitiativ, der har til formål at sikre strategisk autonomi i rummet

Danmark: EIB støtter verdensførende teknologi inden for høreapparater med et lån på 115 mio. EUR4.11.2022 08:30:00 CET | Pressemeddelelse

Luxembourg/København 2022/11/04 Danmark: EIB støtter verdensførende teknologi inden for høreapparater med et lån på 115 mio. EUR. EIB, som er EU's bank, yder et lån på 115 mio. EUR til den danske virksomhed Demant A/S, der beskæftiger sig med høresundhed. EIB-lånet vil støtte investeringer i forskning og udvikling (F&U) af nye højteknologiske høreprodukter og bidrager dermed til, at mennesker over hele verden med hørevanskeligheder nemmere kan leve med deres høretab. Resultatet vil være forbedret livskvalitet og øget social inklusion. F&U-projektet gennemføres i Danmark og Polen.

Hvad synes danskerne? Ny EU-klimaundersøgelse: De fleste danskere mener, at krigen i Ukraine og de høje energipriser bør fremskynde den grønne omstilling27.10.2022 08:30:00 CEST | Pressemeddelelse

27. oktober 2022 De fleste danskere mener, at krigen i Ukraine og de høje energipriser bør fremskynde den grønne omstilling 71 % mener, at Ruslands invasion af Ukraine og dens konsekvenser giver grund til at sætte skub i den grønne omstilling. Uanset energi- og inflationskrisen mener næsten halvdelen af danskerne (47 %), at klimaforandringerne er landets største udfordring. 80 % giver udtryk for, at hvis vi ikke drastisk reducerer vores forbrug af energi og varer i de kommende år, styrer vi mod en global katastrofe. 63 % prioriterer indeksering af energipriserne efter den enkelte husholdnings forbrug.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye