Great Place To Work

Respekt og retfærdighed fastholder medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser 2022

Del

87% af medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser vil gerne blive på deres arbejdsplads i lang tid. Det viser den seneste undersøgelse fra Great Place To Work®, som blev offentliggjort ved en prisoverrækkelsesfest i Venedig torsdag aften. Tallet er i øjenfaldende mere positivt end andre undersøgelser, som viser, at hver femte medarbejder ønsker at skifte job. Baggrunden for det positive tal er en oplevelse af at blive vist respekt og at opleve retfærdighed.

Den 20. liste med Europas Bedste Arbejdspladser blev i går aftes, den 8. september, offentliggjort ved en prisoverrækkelsesfest i Venedig. Undersøgelsen viser, at 87% af medarbejderne på de i alt 150 arbejdspladser, som har opnået placering på listen, gerne vil blive på deres arbejdsplads i lange tid. Det er væsentligt mere positivt end andre undersøgelser fra f.eks. PWC, ifølge hvilke en ud af fem medarbejdere ønsker at forlade deres arbejdsplads.

Mange faktorer spiller ind på det positive resultat. Bl.a. oplever mere end 90% af medarbejderne på Europas Bedste Arbejdspladser at blive vist tillid og at blive givet  ansvar - og i øvrigt at ledelsen er kompetent til at lede arbejdspladsen. Den største forskel til det generelle niveau i Europa finder man dog indenfor områder som vedrører medarbejderinvolvering generelt, muligheden for at bidrage med idéer og oplevelsen af at blive tilbudt udviklingsmuligheder.Med andre ord at blive vist respekt. 

Men en høj grad af retfærdighed spiller også ind. Det kommer til udtryk ved en oplevelse af at blive tilbudt en rimelig løn, af at forfremmelse foregår på et retfærdigt grundlag samt at der er lige muligheder for alle medarbejdere for at blive anerkendt.

”I et arbejdsmarked, hvor mange har vanskeligt ved at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for, bliver det selvfølgelig en konkurrencefordel at kunne fastholde sine medarbejdere, og for mange af de deltagende arbejdspladser bygger de flotte resultater også på en langsigtet strategi om - og et fokuseret arbejde med at skabe gode arbejdspladskulturer", udtaler Liselotte Jensen.

14 danske arbejdspladser er repræsenteret

Blandt de i alt 150 arbejdspladser, der kan bryste sig med titlen som Europas Bedste Arbejdspladser 2022, er 14 enten rent danske eller repræsenteret ved en dansk afdeling. De 14 arbejdspladser er:

Kategorien for arbejdspladser med 500+ medarbejdere
12. Sparekassen Kronjylland
22. Beierholm

Kategorien for arbejdspladser med 50-499 medarbejdere
13. Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, Gentofte Kommune
35. Carl Ras

Kategorien for arbejdspladser med 20-49 medarbejdere
7. Ungdomscenter Knudmosen

Kategorien Multinationale Selskaber (med repræsentation I Danmark)
1. DHL Express
2. AbbVie
4. Hilti
5. Salesforce
6. Specsavers
7. Stryker
8. Sopra Steria
11. Bristol Myers Squibb

De komplette lister kan findes her: 
https://www.greatplacetowork.dk/liste/de-bedste-arbejdspladser-i-europa/2022

Fakta:
Det er den globale analyse- og rådgivningsvirksomhed, Great Place to Work, der står bag undersøgelsen. I alt har lidt  flere end 3.000 organisationer i 37 europæiske lande deltaget. Organisationerne beskæftiftiger tilsammen godt 1,4 mio. medarbejdere, og i undersøgelsen indgår i alt 832.000 svar.

Listen med Europas Bedste Arbejdspladser er udsprunget af et initiativ fra Europa Kommissionen, der i 2003 i forlængelse af Lissabontraktaten ønskede at sætte fokus på arbejdsmiljøet i Europa. Great Place to Work har siden da fortsat arbejdet på egen hånd.

For at kvalificere sig til listen, skal virksomhederne først kvalificere sig til Great Place to Works nationale lister, som f.eks. Danmarks Bedste Arbejdspladser® eller Italiens Bedste Arbejdspladser.

De nationale lister baseres på en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne på de deltagende arbejdspladser og på evalueringer af arbejdspladsernes kultur. I den samlede vurdering lægges størst vægt på medarbejdernes besvarelse af spørgeskemaet, som indgår med 75%, mens evalueringen af kulturen udgør 25% af vurderingen.

Både offentlige og private arbejdspladser med mere end 20 medarbejdere kan deltage i de nationale undersøgelser, hvoraf den europæiske liste sammensættes.

Offentliggøres af listen med Europas Bedste Arbejdspladser foregår i samarbejde med The Economist Group.

Kontakter

Links

Information om Great Place To Work

Great Place To Work
Vesterbrogade 149, bygning 12, 3
2620 København V

http://www.greatplacetowork.dk

Great Place to Work® arbejder for at skabe et bedre samfund ved at hjælpe arbejdspladser med at blive bedre. Det danske kontor blev etableret i 2001 og certificerer goder arbejdspladser samt offentliggør hvert år Danmarks Bedste Arbejdspladser. Great Place to Work® er repræsenteret i mere end 60 lande verden over og har globalt hovedkvarter i San Francisco, USA.