Fængselsforbundet

Red Kriminalforsorgen: Fængselsforbundet foreslår tre initiativer

Del

Fængselsforbundets tillidsrepræsenter har i dag været samlet til stormøde i Nyborg for at drøfte Kriminalforsorgens alvorlige problemer.

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet

Repræsentanterne er blevet enige om følgende udtalelse:

Kriminalforsorgen står i øjeblikket i en meget vanskelig situation. Der mangler flere hundrede fængselsbetjente for at dække vagterne. De seneste fem år er der mere end 700 betjente, som har forladt jobbet, og det er ikke lykkedes at rekruttere nye betjente i samme omfang.

Konsekvensen er, at arbejdsmiljøet forværres med stigende grad af vold og trusler. Samtidig er der ikke tid til at løse opgaverne på forsvarlig vis, og det er vanskeligt at skabe balance mellem arbejds- og fritidslivet.

Problemerne forværres af, at fængslerne er overfyldte. På grund af personalemanglen er Kriminalforsorgen blevet nødt til at lukke en række arresthuse og fængsler. Det betyder, at de tilbageværende institutioner er fyldt til randen.

Vi mener, at man med den nuværende kurs er ved at undergrave fundamentet for hele den resocialiserende indsats i Kriminalforsorgen.

Det er vores opfattelse, at Kriminalforsorgen skal gøre meget mere for at holde på det nuværende personale og rekruttere nye kollegaer.

Der er brug for at skabe bedre rammer for jobbet, hvis udviklingen skal vendes, og vi vil undgå, at flere betjente bliver slidt ned.

Vi foreslår derfor tre initiativer:

For det første: Vis tillid til den uniformerede gruppes faglighed, inddrag personalet i beslutningerne og giv os fleksibiliteten tilbage i vagtplanlægningen.

For det andet: Fasthold erfarne medarbejdere. Drop nærigheden og giv os en løn, som flytter noget.

For det tredje: Styrk rekrutteringen af nye betjente. Opret en skole i Jylland og drop SU under uddannelsen af nye betjente.Kontakter

Billeder

Ophavsret: Fængselsforbundet
Ophavsret: Fængselsforbundet
Download

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.