Novo Nordisk Fonden

Professor Lene B. Oddershede bliver chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til naturvidenskabelig og teknisk forskning

Del

Professor og centerleder Lene B. Oddershede, Københavns Universitet, skal stå i spidsen for Novo Nordisk Fondens nye indsats, der skal være med til at styrke forskning inden for naturvidenskab, tekniske videnskaber og interdisciplinaritet.

Novo Nordisk Fonden meldte i juni i år ud, at den planlægger at firedoble sine årlige udbetalinger frem mod år 2023 og samtidig vil udbrede sin støtte til flere områder.

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forsk­ning har stor betydning for fremskridt inden for sundhed og bæredygtighed. Samtidig er tværfaglig forskning vigtig, da mange store videnskabelige gennembrud finder sted i grænsefladerne mellem fagfelter.

Lene B. Oddershede siger: ”Jeg glæder mig til at være med til styrke forskningen inden for de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber. Som forsker har jeg arbejdet i grænseområdet mellem fysik, medicin og biologi, og jeg håber, at jeg kan bruge min viden fra både national og international forskning til at sikre, at Novo Nordisk Fonden støtter formål, hvor der kan opnås banebrydende resultater til gavn for mennesker og samfundet.”

Lene B. Oddershede kommer fra en stilling som professor i fysik ved Niels Bohr Institutet i København. Hun er desuden leder af det tværvidenskabelige Center for Stamcelledynamik (StemPhys), der er et af Grundforskningsfondens Centers of Excellence. I 2015 modtog hun Eliteforsk-prisen, der årligt uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet til fem danske forskere under 45 år i international særklasse.

Hun har gennem sin karriere arbejdet i grænseflade mellem fagfelter og er fortaler for vigtigheden af, at læger og forskere fra andre disciplinertaler mere sammen og bruger hinandens ekspertiser på tværs af fagdiscipliner for at opnå store fremskridt. Hun har opnået en række banebrydende resultater og har publiceret flere end 100 artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Lene B. Oddershede er blandt de bedste og mest innovative forskere inden for sit felt. Med hendes store viden, ekspertise og erfaring står Novo Nordisk Fonden stærkt rustet til at øge sin støtte til naturvidenskabelig, teknisk videnskabelig og interdisciplinær forskning, der har potentiale til at understøtte udvikling inden for sundhed og bæredygtighed.”

Lene B. Oddershedes titel bliver Head of Natural and Technical Science Research and Interdisciplinarity. Hun tiltræder den nyoprettede stilling den 1. januar 2019.

Om Lene B. Oddershede

Født 1970, er gift og har tre børn.

Stillinger:

 • 2015-:        Centerleder, StemPhys
 • 2015-:        Professor, Niels Bohr Instituttet.
 • 2003-:        Gruppeleder, Optical Tweezers Group, Niels Bohr Instituttet.
 • 2003-2014: Lektor, Niels Bohr Instituttet.
 • 1998-2003: Adjunkt, Niels Bohr Instituttet.

Uddannelse:

 • 1998: Ph.d. i Fysik, Syddansk Universitet.
 • 1995: Cand.scient. i Fysisk og Matematik, Syddansk Universitet.

Udvalgte udmærkelser:

 • 2015: EliteForsk-prisen
 • 2014: Medlem af Videnskabernes Selskab
 • 2011: Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje
 • 2011: CeNS Publication Award

Kontakter

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

Billeder

Information om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden
Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup

3527 6600http://novonordiskfonden.dk/

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet.

Fonden meldte i juni i år ud, at den planlægger at firedoble sine årlige udbetalinger til op til fem milliarder kroner årligt i 2023 og samtidig breder sin støtte ud til flere områder, herunder naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. 

 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Hanna Line Jakobsen skal stå i spidsen for Novo Nordisk Fondens uddelinger til sociale og humanitære formål2.10.2018 14:00pressemeddelelse

Hanna Line Jakobsen, udviklingsdirektør i Unicef Danmark og forhenværende præsident i Røde Kors i Danmark, bliver chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område og dermed for udmøntningen af fondens nye strategi på området. Fonden planlægger at øge sin støtte til sociale og humanitære indsatser betragteligt i de kommende år. Fonden ønsker at medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem ud­dannelse, udvikling af kompetencer samt sundhedsindsatser. ”Jeg har i mere end 20 år arbejdet med indsatser for udsatte børn og unge, og jeg er stærkt motiveret af at finde løsninger, som giver dem både en god barndom og en god indgang til voksenlivet. Derfor er jeg også begejstret for at skulle stå i spidsen for fondens nye strategi på det sociale og humanitære område og derigennem bidrage til at skabe konkrete forbedringer i børn og unges livsmuligheder,” siger Hanna Line Jakobsen. Hanna Line Jakobsen kommer fra en stilling som udviklingsdirektø

Sammenhængen mellem hjerte og hjerne skal undersøges i stort forskningsprojekt24.9.2018 12:23pressemeddelelse

Hvordan påvirker psyken hjertesygdom? Det er omdrejningspunktet i et nyt stort forskningsprojekt, Heart and Mind, der vil undersøge sammenhængen mellem mentalt helbred og hjertesygdom på baggrund af en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i sygepleje. Nylig dansk sygeplejeforskning har vist, at hjertepatienter med angst har dobbelt så høj dødelighed som andre hjertepatienter efter et år. Forskningsmæssigt har man dog hidtil haft stort fokus på andre risikofaktorer som motion, kolesterol og rygning, mens psykiske risikofaktorer ikke er blevet undersøgt i samme grad. ”Hvor læger typisk fokuserer på diagnostik og behandling af sygdomme, undersøger sygeplejeforskningen dét at være syg. Nu viser det sig så, at psykiske faktorer kan påvirke hjertesygdomme, og det vil vi undersøge yderligere, ” siger professor Selina Kikkenborg Berg, Hjertecentret Rigshospitalet, Københavns Universitet og forskningsleder på projektet. ”Vi vil desuden undersøge om kognitiv terap

Christine Antorini bliver direktør for Novo Nordisk Fondens nye naturvidenskabelige LIFE-læringscenter for børn og unge1.9.2018 09:00pressemeddelelse

Forhenværende undervisningsminister Christine Antorini bliver direktør for LIFE, et nyt stort nationalt og almennyttigt læringscenter inden for naturvidenskabelige fag, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden. LIFE har som mål at løfte undervisningen i naturvidenskabelige fag for børn og unge i hele landet i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Initiativet vil blive et supplement til den almindelige undervisning. En bevilling på 123 mio. kroner dækker opstarten af centret de første to år. Herefter er det hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 1,6 mia. kroner skal finansiere centrets aktiviteter de næste 10 år, samt at LIFE bliver etableret som en selvstændig fond, når etableringsfasen er gennemført. ”Med LIFE vil vi sammen med skolerne inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand. Forundringsparathed, skaberglæde og nysgerrighed er omdrejningspunktet for en langsigtet indsats for at styrke STEM-fagene og naturvidens

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum