Forlængelse af succesfuldt pilotprojekt skal styrke forskningssamarbejde og bane vej for mere innovation

Del

Novo Nordisk Fonden afsætter op til 180,2 mio. kr. over fem år til at forlænge og udvide Open Discovery Innovation Network (ODIN), en patentfri samarbejdsplatform, der succesfuldt har etableret den første ramme for Open Innovation in Science (OIS) i Danmark. OIS er en samarbejdsmodel, hvor industrien og offentlige forskningsmiljøer går sammen om at skabe forskningsprojekter og dele deres resultater åbent med offentligheden. Pilotprojekt har vist gode resultater.

ODIN blev udviklet i samråd med ni centrale branchepartnere og blev etableret som et pilotprojekt på Aarhus Universitet i 2020. Platformen har finansieret 11 projekter, der giver forskere i industrien og på universiteterne en åben IP-ramme, der sætter skub i samarbejdet med forskningsprojekter på det præ-kompetitive stadie. 

Marie Louise Conradsen, Head of Open Science ved Aarhus Universitet, siger, at ODINs patentfrie tilgang i høj grad mindsker barriererne for samarbejde mellem industrien og offentlige forskningsmiljøer.

“Vi har oplevet en utrolig interesse fra begge sektorer, og rammerne har været effektive i forhold til at fremme forskningsprojekter, der indebærer både en høj risiko og høj gevinst og er drevet af virkelige behov – og i et omfang, vi normalt ikke ser i vores andre samarbejdsmodeller,“ forklarer Marie Louise Conradsen.

“Vores 11 finansierede projekter har allerede åbnet for nye forskningsområder, de arbejder på  mere end 40 publikationer, og de planlægger en række opfølgende innovationsprojekter, hvor de involverede virksomheder og forskere vil modne de åbne resultater mod  kommerciel anvendelse. ODIN har endda resulteret i et nyt firma. Man kan roligt sige, at den åbne innovationsmodel har overgået alle vores forventninger,” siger hun.

Professor Mads Krogsgaard Thomsen, CEO Novo Nordisk Fonden, fortæller, at ODIN har været banebrydende for brugen af Open Innovation in Science som model for samarbejde mellem universiteter og industrien i Danmark.

“Novo Nordisk Fondens ambition er at skabe et dansk innovationsmiljø i verdensklasse, der driver transformationen af videnskabsbaserede opdagelser inden for life science og den grønne omstilling i samfundet. Open Discovery Innovation Network-platformen spiller en afgørende rolle for at gøre dette til virkelighed,” forklarer Mads Krogsgaard Thomsen.

“I løbet af den treårige pilotfase etablerede ODIN sig som et banebrydende åbent forskningssamarbejde, der satte en ny standard for tværsektorielt samarbejde mellem offentlige forskningsmiljøer og industrien.”

Flere akademiske samarbejdspartnere
Udvidelsen af ODIN vil gøre det muligt at udvide programmet til at omfatte alle de fem store universiteter i Danmark. ODINs sekretariat, der står for den daglige drift af platformen, vil fortsat være at finde på Aarhus Universitet.

ODINs universitetspartnere er:

  • Aarhus Universitet
  • Københavns Universitet
  • DTU
  • Aalborg Universitet
  • Syddansk Universitet

Andre universiteter, hospitaler og vidensinstitutioner verden over kan deltage i ODIN-projekter som medansøgere.

Formand for Rektorkollegiet, Brian Bech Nielsen, forklarer, at ODINs udvidede akademiske samarbejde vil bidrage til at imødekomme industriens efterspørgsel efter flere akademiske samarbejder på tværs af forskellige styrkeområder inden for life science.

“Videnskab er i sandhed en holdsport. Vi har brug for alle gode kræfter og ideer for at komme på nye måder at diagnosticere og behandle komplekse sygdomme på. Ved at forene de bedste hjerner fra endnu flere discipliner, organisationer og sektorer skaber ODIN endnu bedre forskningsprojekter – og baner vejen for mere innovation. Jeg opfordrer alle til at deltage,” siger Brian Bech Nielsen, der desuden er rektor på Aarhus Universitet.

Rektor for DTU Anders Bjarklev fremhæver ODIN som en interdisciplinær platform, der kan fremme udviklingen af lægemidler og medicinsk innovation på forskellige måder, herunder ved talentudvikling, til gavn for patienter og life science-sektoren.

“På DTU beskæftiger vi os med vigtige aktiviteter inden for life science – dvs. inden for forskning, uddannelse og innovation: Ingeniører spiller en vigtig rolle i life science – en rolle, der kun forventes at blive større. Vi ser frem til at bruge dette fantastiske samarbejde til at skabe endnu flere højt kvalificerede og eftertragtede ingeniører inden for life science – til gavn for samfundet,” fortæller Anders Bjarklev.

Mere fokuseret videnskabeligt spillerum
Mikkel Skovborg, Senior Vice President for Innovation i Novo Nordisk Fonden, fortæller, at ODIN vil have et mere fokuseret videnskabeligt spillerum for til fulde at kunne udnytte industriens indsigt i udfordringer og effektivt imødekomme behovene.

“I 2024-2028 vil ODIN fokusere på områder, der rummer et stærkt potentiale for det danske økosystem og global sundhed generelt. Denne tilgang sigter mod at skabe en endnu større effekt og relevans i forhold til at tackle de udfordringer, som industrien står over for,” forklarer Mikkel Skovborg.

Hovedfokus vil være på at skabe videnfundamentet for fremtidens  lægemidler og bedre diagnostik inden for tre store sygdomsområder, der alle udgør en væsentlig trussel mod den globale sundhed:

  • Kardiometaboliske sygdomme
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Infektionssygdomme

Projekter inden for disse tre områder forventes at skulle udforske bl.a. nye sygdomsmodeller, biomarkører, targets og andre prækompetitive forskningsområder, der kan accelerere udviklingen af nye lægemidler og diagnostiske devices.

En tredjedel af forskningsmidlerne er øremærket til forskningsprojekter, der har et mere “åbent” fokus. Ansøgninger inden for denne ramme vil fokusere på tværfaglige projekter, der udforsker sygdomsagnostiske teknologiplatforme og forskningsværktøjer/-metoder, der kan understøtte innovation på ODINs fokusområder. 

Stærkt engagement i industrien
ODIN gør samarbejde på tværs af universiteter og industri nemmere gennem en kombination af digital idegenerering og personlig matchmaking. På den måde finder man lettere et match mellem industriens forskningsudfordringer og universiteternes kompetencer og ideer. Deltagere fra industrien modtager ingen direkte bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Til gengæld er det gratis at være med, og det er et centralt kriterium i ODIN, at alle bevilgede projekter er relevante for – og skabt med – industrien.

“Styrkelsen af netværket af potentielle akademiske samarbejdspartnere er designet til at fungere som en katalysator for yderligere innovation i industrien. Det vil danne grundlaget for udvikling af produkter og løsninger, der skaber meningsfulde fordele for såvel mennesker som planeten,” tilføjer Mikkel Skovborg.

“I løbet af de næste fem år vil der desuden være en målrettet indsats for at tiltrække flere Research & Development-aktiviteter fra internationale virksomheder til Danmark, således at innovationskapaciteten i det danske life science-økosystem styrkes yderligere.”

Marie Louise Conradsen forklarer: “Vi gør det lettere for virksomheder og universitetsforskere at samarbejde e ved helt at tage langvarige IP-forhandlinger ud af ligningen. Vi hjælper parterne med at præsentere deres forskningsbehov og -ideer, og med at finde skræddersyede kompetencerog samarbejdspartnere, der passer til dem.“

“Vi forventer at åbne vores første ansøgningsrunde i maj. Vi afholder informationsmøder på alle partneruniversiteter og tilbyder forskellige events for idegenerering  og matchmaking frem mod  ansøgningsfristen sidst på efteråret. Vi vil hjælpe alle interesserede virksomheder og forskere med at fremlægge deres udfordringer og ideer – og finde de rigtige partnere og input til det, der kan blive vores næste ODIN-projekter.“

Om Open Innovation in Science

Open Innovation in Science (OIS) er en samarbejdsmodel, hvor industri og universiteter går sammen om at skabe forskningsprojekter og dele deres resultater åbent med offentligheden, så alle kan bruge dem – også til kommercielle formål senere hen. Projekterne adresserer  basale forskningsspørgsmål inden kommercialiseringsstadiet – med afsæt i industrielle og medicinske behov. Koblingen af de mange interesser og kompetencer sker gennem en struktureret idegenereringsproces, hvor deltagerne kan få hjælp til at finde de rette partnere og input til  deres projektideer. De bedste projekter udvælges med henblik på bevilling – og parterne arbejder til gengæld helt uden patenter. Dette setup letter ikke blot samarbejdet betydeligt ved at tage langvarige IP-forhandlinger ud af ligningen – åbenheden fremmer også opdagelser og  skaber et bedre vidensgrundlag for fremtidige lægemidler og diagnostiske løsninger. I Danmark er modellen med stor succes blevet testet i pilotprojektet ODIN (der omhandlede nye biomarkører og targets) og i projektet Plant2Food (om bæredygtige, plantebaserede fødevaresystemer).

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet. 

Følg pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Novo Nordisk Fonden

Nyt initiativ skal finde ud af, om bakterier i vores tarm spiller en rolle ved kardiometaboliske sygdomme22.5.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Et nyt forskningsinitiativ forankret i Danmark har til formål at etablere en mulig årsagssammenhæng mellem tarmmikrobiomet - det kombinerede genetiske materiale fra bakterier og andre mikrober i den menneskelige tarm - og udviklingen af kardiometaboliske sygdomme som fedme, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Målet er at generere viden, der kan føre til nye forebyggelses- eller behandlingsmuligheder for mennesker, der lever med eller er i risiko for disse sygdomme.

Førende forskere mødes til globalt topmøde i Danmark for at fremme viden og løsninger inden for sundhed og bæredygtighed30.4.2024 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Førende forskere, filantroper og beslutningstagere fra hele verden mødes i Danmark til Novo Nordisk Fondens Global Science Summit i forbindelse med fondens 100-års jubilæum. Målet er at udforske sammenhænge mellem nogle af de største globale udfordringer inden for sundhed og bæredygtighed og at bane vejen for nye videnskabelige gennembrud.

Danmark bygger en af verdens kraftigste AI-supercomputere for at sætte skub i løsninger på samfundsmæssige udfordringer18.3.2024 23:00:00 CET | Pressemeddelelse

Danmark indgår et samarbejde med NVIDIA om at etablere et nationalt center for AI-innovation, der skal huse en af verdens kraftigste AI-supercomputere. Målet er at sætte skub i forskning og innovation inden for områder, som spænder fra sundhed og life science til grøn omstilling, og derigennem understøtte udviklingen af innovative løsninger på nogle af de største problemer, verden står overfor.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye