Aarhus Universitet Natural Sciences

Planter mangler dyr til at sprede deres frø

Del

Omkring halvdelen af verdens plantearter er er afhængige af dyr til at sprede deres frø. Nedgangen i antallet af fugle og pattedyr betyder, at disse planter har mistet 60 pct. af deres evne til at holde trit med klimaændringer, viser et nyt internationalt studie.

En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)
En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)

Omkring halvdelen af verdens plantearter er er afhængige af dyr til at sprede deres frø. Nedgangen i antallet af fugle og pattedyr betyder, at disse planter har mistet 60 pct. af deres evne til at holde trit med klimaændringer, viser et nyt internationalt studie.

En stor del af verdens planter risikerer at uddø, fordi der mangler dyr til at sprede deres frø langt nok væk til, at de kan følge med klimaændringerne.

Det vurderer et forskerhold bestående af to forskere fra Aarhus Universitet og to forskere fra de amerikanske universiteter Rice University, University of Maryland og Iowa State University, efter at de ved hjælp af maskinlæring og data fra tusindvis af feltstudier har kortlagt, hvor stor betydning de frøspredende fugle og pattedyr har for planters evne til at sprede sig verden over.

Forskerne har sammenlignet kort over frøspredning i dag med kort, der viser, hvordan frøspredningen ville se ud uden påvirkning fra mennesker – det vil sige udryddelse eller andre begrænsninger i dyrenes udbredelse.

Studiet er netop offentliggjort på forsiden af det ansete videnskabelige tidsskrift Science.

Planter kan ikke løbe fra klimaet

Mange plantearter er nødt til at flytte til nye områder, når klimaet skifter, og deres eneste mulighed for at ’migrere’ er, at dyr spiser eller indsamler deres frugter, f.eks. bær eller nødder, og derefter spreder frøene andre steder, hvor planterne har en chance for at overleve.

Det har fungeret de sidste mange millioner år, hvor planter har klaret istider og andre klimaudsving med hjælp fra sultne fugle og pattedyr. Nu står planterne imidlertid over for meget hurtige klimaændringer, og tabet af biodiversitet blandt dyrene betyder, at der nu er færre til at sprede frøene.

Forskerne når således frem til, at de plantearter, der er afhængige af dyr til at sprede deres frø, har fået reduceret deres muligheder for at kunne holde trit med de nuværende klimaændringer med 60 pct. Og det drejer sig vel at mærke om ca. halvdelen af alle jordens plantearter.

Krisen bliver værre

”Vores studie viser, at biodiversitetskrisen stikker dybere end ”blot” tab af arter. Den medfører tab af funktioner, der faktisk gør krisen endnu værre,” siger Jens-Christian Svenning, som er seniorforfatter på studiet og professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at nedsat frøspredning på grund af den uddøen blandt dyr, der allerede er sket, er særligt alvorlig i tempererede områder i Nordamerika, Europa, Sydamerika og Australien. Hvis de truede dyrearter også uddør, vil det i særlig grad ramme de tropiske områder i Sydamerika, Afrika og Sydøstasien.

"Vi har fundet regioner, hvor planternes evne til at sprede sig i takt med klimaændringerne er blevet reduceret til kun fem pct., selvom de kun havde mistet nogle få procent af deres pattedyr- og fuglearter," siger artiklens førsteforfatter, Evan Fricke fra Rice University i Texas.

Det kan medføre, at plantebiodiversiteten også falder. Det vil ikke kun gå ud over planterne, men også de mange andre arter, der er afhængige af planterne, f.eks. bier og sommerfugle, og de mange fordele, som planter giver mennesker, lige fra lagring af kulstof (CO2) til opretholdelse af folks levebrød.

"Når vi mister pattedyr og fugle fra økosystemer, mister vi ikke kun arter. Udryddelse og tab af levesteder skader komplekse økologiske netværk. Denne undersøgelse viser, at dyrs tilbagegang kan forstyrre økologiske netværk på måder, der truer klimamodstandsdygtigheden af hele økosystemer,” fortæller medforfatter Alejandro Ordonez, der er adjunkt ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Nødvendig genopretning

Forskerne peger på, at faldet i spredningen af frø kan modvirkes ved at gendanne økosystemer og forbedre forbindelsen mellem dyrenes naturlige levesteder.

”Det er vigtigt at beskytte og genoprette naturlige habitater, men vores undersøgelse viser, at det er nok så vigtigt også at genoprette de bestande af især større dyr, der ofte mangler og som er meget vigtige for økologiske funktioner som f.eks. spredning af frø,” siger Jens-Christian Svenning.

 
 
 
 
 

Kontakter

Jens-Christian Svenning, professor og leder af Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) på Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Mail: svenning@bio.au.dk
Mobil: 2899 2304

Billeder

En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)
En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)
Download

Links

Information om Aarhus Universitet Natural Sciences

Aarhus Universitet Natural Sciences
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

8715 0000https://nat.au.dk/

 

 
 
 
 
 

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Natural Sciences

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet Natural Sciences

Ny mini-satellitmission skal bringe os til kanten af en rum-revolution10.11.2021 10:50:16 CET | Pressemeddelelse

Danske studerende er nu ved at udvikle og planlægge den næste studenterdrevne satellitmission i det danske satellitprogram DISCO. Programmet har til formål at uddanne den næste generation af forskere, der skal skabe grundlaget for en helt ny og revolutionerende måde at se på rummet på. Programmet kan også skabe store nye industrieventyr herhjemme og i omverdenen, og som noget nyt herhjemme kan alle være med til at sende satellitten i kredsløb gennem en såkaldt crowdfunding-kampagne. Programmet er forankret på Aarhus Universitet, og foregår i tæt samarbejde med flere danske universiteter og virksomheder.

Bananfluer kan bane vejen for bedre forståelse af menneskers immunforsvar19.8.2021 12:01:01 CEST | Pressemeddelelse

Menneskekroppens forsøg på at udrydde indtrængne virusser kan i sidste ende gå hen at blive fatalt. Ser man f.eks. på den nuværende Covid-19 pandemi, er det i mange tilfælde hyperinflammation og en ukontrollerbar immunrespons – kaldet cytokinstorm – grundet virusinfektionen, der slår patienterne ihjel. Måske kan en dybere forståelse af bananfluers immunforsvar bruges som løftestang til at udvikle strategier, hvor man bremser den inflammatoriske komponent af det menneskelige immunforsvar uden at bremse den antivirale effekt.

Forskere gransker grønlandske gradienter8.8.2021 22:10:39 CEST | Pressemeddelelse

Gennem de sidste 25 år har forskere foretaget målinger af klimaet og miljøet i Østgrønland. Det er blevet til en række yderst værdigfulde tidsserier af mange forskellige data - primært i Zackenberg/Daneborg-området og i regi af Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) programmet. Nu opsætter forskere ved Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, avancerede autonome målestationer, der udvider dækningen og som skal klare sig selv året rundt

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum