WWF Verdensnaturfonden

Overfiskeri og bifangst truer europæiske hajer og rokker

Del

62 ud af 110 hajarter og rokker er truet af overfiskeri og bifangst. Det viser en ny rapport fra WWF, der har undersøgt konsekvenserne af erhvervsfiskeri i portugisiske farvande. Med anslåede 1,5 millioner årlige fangster er Portugal det land i EU, der har det tredje højeste antal haj- og rokkefangster efter Spanien og Frankrig. Bifangst er også et stort problem for hajer og rokker i Danmark, hvor mindst 11 ud af 28 arter anses for at være truet af global udryddelse*.

Foto af: Jorge Fontes / WWF
Foto af: Jorge Fontes / WWF

Bifangst, som er den utilsigtede fangst af andre arter ved målrettet erhversfiskeri efter én bestemt art, udgør en af de største trusler mod den marine biodiversitet. Et nyt studie fra WWF og miljøorganisationen Associação Natureza Portugal (ANP) sætter tal på problemet og viser, at 62 ud af 110 hajarter og rokker er truet af overfiskeri og bifangst i de portugisiske farvande. Samlet har EU-medlemsstaterne den næsthøjeste andel af registrerede haj- og rokkefangster i hele verden (ca. 18% af de globale fangster i 2018), hvilket udgør en stor risiko for havnaturens generelle sundhed.

”Det nye studie fra vores portugisiske kolleger er meget nedslående, men bekræfter desværre også en problematik, som vi kun kender alt for godt fra de danske farvande, hvor mindst 11 ud af 28 haj- og rokkearter er truet af global udryddelse. Vores havmiljø er under et enormt pres fra intensivt fiskeri, forurening og udledning af næringsstoffer, og det er derfor helt afgørende, at vi fremadrettet får sikret nogle foranstaltninger, som beskytter de truede fiskearter bedre. Det handler dels om at minere og skabe fuld transparens om bifangster og dels om sikre, at minimum 10 procent af havet udpeges til strengt beskyttede områder, hvor naturen og fiskene kan få helt ro,” siger Thomas Kirk Sørensen, sektionsleder for Hav i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

”Særligt hajer er måske nogle af de mest mytiske og misforståede dyr i havet, men faktisk er de sammen med rokkerne som toprovdyr med til at holde det øvrige marine liv i en sund balance. Opstår der ubalance i systemet, påvirker det altså alle andre dyr længere nede i fødekæden. Vi er nødt til at genskabe og opretholde vores havnatur. Særligt i forhold til de klimaforandringer, vi står over for, er det vigtigt, at vi har et sundt økosystem, der kan reducere klimaforandringernes miljøpåvirkninger. Et hav uden disse ikoniske arter, der har eksisteret i mere end 150 millioner år, er derfor et tomt og døende hav.”

For at skabe forståelse af omfanget af bifangst er fiskere fra EU’s medlemslande forpligtet til at rapportere deres fangster i fiskernes logbøger. De reelle tal for fangster forbliver dog ukendte, så længe der ikke er krav om elektronisk dataindsamling med kamera ombord.

På verdensplan er der over 1.450 kendte arter af hajer, rokker og kimærer, men på trods af deres store betydning for havet og dets økosystemer dræbes omkring 100 millioner hajer og rokker hvert år – alene på grund af overfiskeri og bifangst. Som et resultat er over en fjerdedel af verdens arter i øjeblikket truet. På europæisk plan er situationen endnu værre, hvor mere end halvdelen er alvorligt truet og næsten en tredjedel af hajer og rokker i Middelhavet er kritisk truet.

*11 af 24 arter er truet af globaludryddelse. Status på de resterende 4 arter (rokker) i danske farvande er ukendt.

Fakta

Ifølge IUCN er arter beskrevet som kritisk truet (Critically Endangered), truet (Endangered) eller sårbar (Vulnerable) betragtet som truet af global udryddelse. Beskrivelsen ”nær truet” (Near Threatened) er ikke medregnet som truet af udryddelse af IUCN.

Hajer og rokker i danske farvande:

  • 7 ud af 14 arter af hajer er enten sårbar, truet eller kritisk truet (50%)
  • 4 ud af 10 vurderede arter af rokker er enten sårbar, truet eller kritisk truet (40%)
    • Der findes i alt 14 arter af rokker i danske farvande, men man mangler informationer om status på 4 af de 14

Dansk

Engelsk

Hajer

Rokker

Total

Ikke truet

Least concern

4

3

7

Nær truet

Near threatened

3

3

6

Sårbar

Vulnerable

5

3

8

Truet

Endangered

1

0

1

Kritisk truet

Critically endangered

1

1

2

Total (sårbar, truet og kritisk truet)

7

4

11

Data mangler

 

0

3

3

Ikke vurderet

 

0

1

1

Samlet total

 

14

14

28

Nøgleord

Kontakter

Sebastian Wulf, presserådgiver
WWF Verdensnaturfonden
(+45) 5132 9503 / sebastian.wulf@wwf.dk

Billeder

Foto af: Jorge Fontes / WWF
Foto af: Jorge Fontes / WWF
Download
Foto af: Philipp Kanstinger / WWF
Foto af: Philipp Kanstinger / WWF
Download
Foto af: Antonio Busiello / WWF
Foto af: Antonio Busiello / WWF
Download
Foto af: Jorge Fontes / WWF
Foto af: Jorge Fontes / WWF
Download
Foto af: Jorge Fontes / WWF
Foto af: Jorge Fontes / WWF
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden
WWF VerdensnaturfondenWWF har kontorer i 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature.

Følg pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

WWF fylder 60 år29.4.2021 12:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Verdens største naturorganisation, World Wide Fund for Nature, fylder i dag 60 år. Siden 1961 har WWF været centrum for globale indsatser for naturbevarelse, men hvis naturkrisen skal stoppes, skal der opnås endnu større resultater de næste 10 år end i de første 60. Det danske WWF-kontor oplever - ligesom globalt - stor interesse og positive resultater, men også i Danmark skal der skrues yderligere op for blusset for at vende den katastrofale nedgang i verdens biodiversitet.

Folkebevægelse skal hjælpe Danmarks biodiversitet23.3.2021 06:32:00 CET | Pressemeddelelse

Det står skidt til for Danmarks vilde natur og biodiversitet. Den danske natur har brug for plads, og de danske arter har brug for levesteder. Arterne forsvinder hurtigere end nogensinde før, og ifølge den seneste kortlægning er 1.844 danske plante-og dyrearter lige nu i fare for at uddø. Derfor kalder ’Danmarks Vilde Haver’ igen på danskernes hjælp. ”Det kræver en folkebevægelse,” mener WWF, Haveselskabet og IKEA, der står bag projektet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum