KL

Økonomiforhandlinger 2022: Rammerne skal afspejle forventningerne

Del

En treårsplan for socialområdet og en service- og anlægsramme, der afspejler de forventninger, der er til den velfærd, kommunerne kan levere. Det er blandt hovedtemaerne, når KL tirsdag starter årets økonomiforhandlinger.

Tirsdag lyder startskuddet til de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

”Størrelsen på servicerammen skal gøre det muligt for os i kommunerne at løse opgaverne inden for de forventninger, der er – både fra borgere og fra Christiansborg. Vi skal kunne følge med, når der kommer flere ældre og børn. Vi skal sikre, at der allerede i år er den fornødne økonomi til, at kommunerne kan indhente det efterslæb, coronakrisen har skabt på fx ældreområdet, børn og unges trivsel, sundhed, socialområdet og klimaet. Og så skal vi have økonomi til at kunne løse de opgaver, vi måtte udskyde i 2020 og 2021,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Med til forhandlingerne har KL’s forhandlerteam også et forslag om en treårsplan for socialområdet.

”Vi har store ambitioner for udviklingen af de kommunale velfærdsløsninger, og det glæder vi os til at drøfte med regeringen. Det gælder ikke mindst på socialområdet, hvor vi højt og tydeligt hører meldingerne fra Christiansborg om behovet for et kvalitetsløft. Vi vil derfor gerne bruge økonomiforhandlingerne til at lægge linjerne for fremtidens socialområde. Helt konkret foreslår vi en treårsplan på op mod 5 mia. kr., der bl.a. indeholder elementer som flere sagsbehandlere, styrket retssikkerhed, borgerinddragelse og højere kvalitet i sagsbehandlingen,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Læs mere om KL’s forslag til en treårsplan for socialområdet her.

Et fornuftigt anlægsniveau

KL’s forhandlerteam går også ind til forhandlingerne med en forventning om en anlægsramme, der i 2022 giver gode muligheder for at foretage investeringer.

”Kommunerne står fortsat med store behov for at vedligeholde gamle bygninger og veje m.v., og samtidig er der et stort ønske om at kunne energirenovere vores bygninger som et led i den grønne omstilling og lave de nødvendige klimatilpasninger, så vi fx er sikret, når vandet vælter ind fra alle sider. Og endelig skal vores bygninger jo også kunne omstilles og tilpasses til de ændringer, vi ser i demografien. Det kræver et fornuftigt anlægsniveau,” siger Jacob Bundsgaard.

KL ser også frem til at drøfte nogle mere principielle emner, der presser sig på efter coronakrisen.

”Coronakrisen har forskubbet dagsordenen på en lang række områder, men nu hvor hverdagen nærmer sig, tårner de velkendte udfordringer sig op igen. Vi mangler stadig at få landet en sundhedsreform. I kommunerne er vi mere end klar til at sætte ambitiøse klimamål for reduktion af CO2. Vi skal have lagt sporene til en nærhedsreform på især beskæftigelsesområdet, som er alt for centralt styret og regeldomineret. Og på folkeskoleområdet skal vi tilbage til en normal hverdag post-corona med lokale frihedsgrader og folkeskolen som en del af et stærkt kommunalt fællesskab. Så der er rigeligt at tage fat på,” siger Martin Damm.

Information om KL

KL
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

+45 3370 3370https://www.kl.dk/

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Følg pressemeddelelser fra KL

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra KL

DN, KL og L&F med fælles plan for udtagning af landbrugsjord: Fire tiltag er afgørende for at nå klima- og kvælstofmål hurtigst muligt21.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmarks Naturfredningsforening, KL og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om en plan, der skal bidrage til, at vi når de danske klima- og kvælstofmål på landbrugsområdet. De tre parter foreslår en mere effektiv organisering af indsatsen, hvor hovedaktørerne styrkes, og hvor der sikres bedre koordinering mellem dem. Det skal til sammen sikre realisering og tempo i udtagningsindsatsen. Hovedaktørerne er kommunerne, som i forvejen spiller en central rolle i udtagning af landbrugsjord, og et korps af udtagningskonsulenter, som skal være opsøgende over for lodsejerne, og som noget nyt især skal have fokus på udtagning af de mindre arealer. I planen indgår også, at der skal være adgang til de rette redskaber for at sikre, at lodsejerne vil indgå i projekter, som tager dele af deres landbrugsjord ud af drift. Indsatsen skal op i gear Parterne ser den fælles plan som afgørende for at realisere de store ambitioner om udtagning af landbrugsjord, som fremgår af regeringens udspil til en grøn oms

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum