PwC

Øget transparens om skat hos C25-selskaberne understøtter ESG- og bæredygtighedsagendaen

Del

PwC’s analyse af C25-selskabernes rapportering om skat viser en stigning i selskabernes transparens på skatteområdet, der understøtter virksomhedernes ESG- og bæredygtighedsagenda. Der er således atter fremgang inden for alle skatteområder i analysen, og i år ses særligt en stigning blandt selskaber, der forklarer deres effektive skatteprocent, samt selskaber, der udarbejder en land-for-land-rapportering i 2021 sammenlignet med 2020.

Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC
Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC

PwC har undersøgt graden af transparens i C25-selskabernes skatterapportering fordelt på i alt ni parametre, og for første gang ses en fremgang på samtlige områder. Ifølge undersøgelsen er antallet af selskaber, der forklarer deres effektive skatteprocent, tæt ved fordoblet fra 8 selskaber i 2020 til 15 selskaber i 2021.

“Det er positivt at se, at flere og flere selskaber frivilligt vælger at forklare deres effektive skatteprocent i årsrapporten ved at adressere de vigtigste poster, der påvirker skatteprocenten for året. Det skyldes ikke mindst et stort fokus på skattetransperans fra både samfundet, investorer og andre interessenter, som selskaberne gerne vil imødekomme,” fortæller Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC.  

Udvikling skal ses i lyset af, at Danmark sammen med 136 andre OECD-lande har indgået en historisk aftale om nye internationale skatteregler i december 2021. Det betyder bl.a., at der indføres en global minimumsbeskatning på 15 %. Initiativet er også genstand for et EU direktiv som forventes vedtaget snarest. Derudover er vedtagelsen af EU-direktivet om offentlig land-for-land-rapportering nu en realitet, og selskaberne er begyndt at forberede sig på de nye krav om rapportering.  Såvel den globale minimums skat som offentlig land-for-land rapportering har til hensigt at øge såvel transparensen i relation til skattemæssige forhold for multinationale virksomheder. 

“Vi ser en udvikling i selskabernes skatterapportering, der afspejler, at området ikke længere er et rent finansielt anliggende, men en integreret del af ESG- og bæredygtighedsagendaen. Skatter betragtes ikke som et finansielt anliggende, men som et bidrag til at understøtte langsigtede målsætninger inden for bæredygtighed, der både er til gavn for selskaberne selv og samfundet,” understreger Susanna Bjerrum Poulsen. 

Flere udarbejder land-for-land-rapporteringer
Ifølge analysen er antallet af C25-virksomheder, der udarbejder land-for-land-rapporteringer, da også steget til 4 selskaber i 2021 mod 1 selskab i 2020. En flot stigning på trods af det fortsat relativt lave antal.  

“Kommunikation om skatter har altid været en vanskelig opgave på grund af den høje kompleksitet og divergens i reglerne over hele verden samt ikke mindst forskellene mellem regnskabs- og skattereglerne globalt. Årets undersøgelse viser, at mange af C25-selskaberne nu har påtaget sig den svære opgave, og det fortjener anerkendelse,” siger Susanna Bjerrum Poulsen. 

Årets analyse viser desuden, at otte virksomheder i 2021 offentliggør en form for information eller data om deres samlede skattebidrag (TTC). Det er en stigning på to i forhold til 2020. Virksomhedernes TTC-oplysninger er ofte fordelt geografisk i overensstemmelse med typen af afgifter og skelner mellem skatter, der pålægges virksomhederne, og skatter, som virksomhederne opkræver på vegne af skattemyndighederne. 

“Virksomhederne har en stigende interesse i at formidle deres samlede skattemæssige bidrag til samfundet i et bredere perspektiv end blot selskabsskat. De betaler jo også moms, punktafgifter, lønsumsafgifter, mm. Ved at anvende TTC-rammen kan virksomhederne forbinde det bredere skattemæssige perspektiv med virksomhedernes bredere ESG-/bæredygtighedsrapportering,” slutter Susanna Bjerrum Poulsen.

Om undersøgelsen
PwC har gennemgået C25-selskabernes årsrapporter for regnskabsår, der slutter mellem januar 2021 og december 2021. I alt indgår 24 selskaber i analysen. Tallene for 2020 er for de selskaber, der var noteret på C25 ultimo 2020. Undersøgelsen bygger herudover på data såsom ESG-/bærdedygtighedsrapporter samt skattestrategier og -politikker, der er offentligt tilgængelige pr. 15. marts 2022.

Nøgleord

Billeder

Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC
Susanna Bjerrum Poulsen, partner og skatteekspert i PwC
Download

Vedhæftede filer

Information om PwC

PwC
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

51332378https://www.pwc.dk/

Om PwC
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi ca. 300.000 PwC'ere i 156 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen … 

 

 

 

 

 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC

Undervisningsforløb skal hjælpe unge i Odense godt på vej med økonomien10.5.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, og tidlige gældsproblemer kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. Med undervisningsforløbet ’Ung privatøkonomi’ klæder PwC derfor folkeskoleelever i 8. klasse på med forståelse for økonomi, ansvarligt forbrug og personligt lederskab. Netop nu prøver elever i Odense kræfter med forløbet.

Virksomheder risikerer store bøder efter ændrede krav til transfer pricing-dokumentation4.5.2022 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

For indkomståret 2021 gælder nye og skærpede krav for indsendelse af transfer pricing-dokumentation. Det betyder, at virksomheder med kalenderårsregnskab skal sende transfer pricing-dokumentation til SKAT senest 60 dage efter fristen for selvangivelsen den 30. juni 2022. Hvis man som virksomhed ikke ikke er opmærksom på de ændrede regler, kan det medføre bøder op til 250.000 kr.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum