WWF Verdensnaturfonden

Nyt partnerskab med WWF skal skabe mere liv og natur i Københavns Havn

Del

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn indgår et flerårigt partnerskab, der skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter og en fælles naturpositiv vision om at fremme livet under vandoverfladen.

Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn

Det fælles naturpositive samarbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, og skal løfte barren for naturen under vandets overflade i københavnernes havn. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro, der har som mål, at de mange gode erfaringer, som partnerskabet vil generere, også skal flyde videre til andre store havnebyer i både ind- og udland:

Et godt havnemiljø handler også om livet under vandoverfladen og mængden af sunde levesteder for fisk og anden marin biodiversitet. Københavns Havn er blevet verdensberømt, fordi vandet er så rent, at man kan bade i det, og nu glæder vi os til gennem dette partnerskab at vise, at havnen også er noget særligt, når det gælder livet under overfladen. Det skal partnerskabet med WWF Verdensnaturfonden være med til at forløse, og vi håber, at erfaringerne fra samarbejdet fremover kan indføres i andre havnebyer rundt om i verden og bidrage til arbejdet med Verdensmål 14,” siger Anne Skovbro.

Konkrete projekter skal skabe liv og inspirere

Det nye samarbejde består af en række konkrete projekter, og de første er allerede i gang med at blive sat i søen. Visionen er at inspirere til, at havne - ligesom Københavns Havn - med fordel kan have et stort fokus på at integrere verdensmålet ”Livet i Havet” i deres udvikling af havnen.

”Mennesket har været hård ved naturen i lang tid. Nu er tiden inde til at give tilbage igen, før det er for sent. Med dette samarbejde vil vi vise, at byudvikling og naturbevarelse kan gå hånd i hånd, hvis vi har naturen med i tankerne helt fra begyndelsen af byggeprocesserne. Sammen med By & Havn vil WWF hjælpe til, at fremtidige anlæg i og omkring havnen er så naturvenlige som muligt,siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, der håber, at partnerskabet med By & Havn kan inspirere andre byer til at integrere et naturpositivt fokus i byudviklingen.

Det første projekt i rækken er udsætningen af såkaldte ’biohuts’, der er en art hoteller og børnehaver for fisk, som hjælper fiskeynglen med at gemme sig for rovdyr og dermed øge fiskebestanden og skabe et bedre havnemiljø. Erfaringer viser, at de giver en hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, som fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant.

Havet skal ind i havnen

Målet er at gøre Københavns Havn til et endnu mere levende naturområde, som man for eksempel ser i Øresund, blandt andet fordi trawlfiskeri har været forbudt i sundet siden 1932. Økosystemet i særligt den nordlige del af sundet er kendetegnet ved stor variation i dybde og mange forskellige naturtyper. Udbredte ålegræsenge, frodige stenrev og muslingebanker er vigtige spisekamre for mange fugle, og de intakte levesteder er essentielle for de forskellige livsstadier i fiskearternes livscyklus.

"FN’s eksperter har længe råbt vagt i gevær om, at klimaforandringerne og tabet af biodiversitet kan føre til fødevaremangel og en dramatisk nedgang i verdensøkonomien. Det er simpelthen tvingende nødvendigt, at alle brancher ikke bare stopper naturødelæggelserne, men begynder at give tilbage til naturen igen. Derfor er det fremsynet af Københavns Havn at tænke investeringer i naturen ind som en del af kernen i byudviklingen. Det vil både give renere vand, flere fisk og bedre naturoplevelser til københavnerne og byens mange turister. Tænk, hvis Øresund for eksempel blev Danmarks første 100 procent marine nationalpark. Det ville være et episk vendepunkt for dansk havnatur og vores hovedstad,” siger Bo Øksnebjerg.

Som en del af det nye partnerskab med Københavns Havn udarbejdes der en baselinerapport baseret på data og faglige vurderinger af blandt andet havnaturen og dyrelivet i havnen. Rapporten gør det muligt for By & Havn og WWF Verdensnaturfonden at identificere og skræddersy kommende projekter, ligesom rapporten vil medvirke til over de næste fem år at kunne analysere effekten af dem.

Billeder af miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden, Jacob Fjalland, og adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, findes på Ritzau Scanpix (fotograferet 14. december 2020).

Nøgleord

Kontakter

Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, træffes via pressechef, Kasper Kankelborg, på +45 2613 5771 eller kasper.kankelborg@wwf.dk.
//
Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, træffes via kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, på +45 3053 5004 eller KWO@byoghavn.dk.

Billeder

Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: By & Havn
Foto af: By & Havn
Download
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Foto af: Remy Dubas, Ecocean
Download

Vedhæftede filer

Information om WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden
WWF VerdensnaturfondenOm WWF Verdensnaturfonden
WWF er en uafhængig organisation, der arbejder for en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er verdens største naturbevarende organisation. WWF arbejder for at redde naturen og de vilde dyr – og skabe en bæredygtig fremtid for alle Jordens mennesker. 


WWF arbejder altid på et videnskabeligt grundlag og kræver, at der er dokumentation og gennemsigtighed i de projekter, vi går sammen med vores virksomhedspartnere om. For at få et stort og varigt gennemslag af vores projekter arbejder vi langsigtet og strategisk med vores virksomhedspartnere. Det, vi gør sammen, skal have væsentlig og blivende værdi.

Læs mere på www.wwf.dk.

Om By & Havn
By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer langsigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer i bl.a. Ørestad og Nordhavn. By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 procent) og staten (5 procent).

By & Havn udvikler nye bykvarterer i København og driver Københavns Havn. Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med københavnerne. Den rekreative havn udvikles som hovedstadens blå samlingspunkt, der binder Københavns havnenære bydele sammen. Med en god balance af byliv, rekreative og kommercielle aktiviteter er det målet at skabe en levende og bæredygtig havn i tæt samarbejde med relevante partnere.

Læs mere på www.byoghavn.dk.

Følg pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra WWF Verdensnaturfonden

Ny rapport: Tropisk skov svarende til 10 gange Danmarks størrelse er forsvundet på et årti15.1.2021 06:02:00 CETPressemeddelelse

En ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden viser et skræmmende billede af, at tropiske skove fortsat forsvinder med høj hastighed. På trods af de mange tiltag og målsætninger fra virksomheder på at bremse skovrydning har verden på lidt mere end et årti mistet 43 millioner hektar skov, svarende til 10 gange Danmarks størrelse - og det alene i de 24 afskovnings-hotspots identificeret i rapporten. Ét af disse er den brasilianske Cerrado, hvor skovrydning steg med hele 13 procent i 2020.

Ny WWF-rapport: Danske pensionsselskaber nøler med klimahandling23.12.2020 06:02:00 CETPressemeddelelse

2020 har været fyldt med markedsføringskampagner af pensionsselskabernes nye grønne klimaprodukter. Men hvor grønne er pensionsselskabers samlede investeringsformuer egentlig, når det kommer til stykket? Det svarer WWF Verdensnaturfonden på i ny omfattende analyse af pensionsselskabernes klimafokus, hvor blandt andet Topdanmark og Velliv er at finde blandt bundskraberne, mens PKA fortsat er sektorens grønne frontløber.

WWF og Sex & Samfund får bevilling fra Danida til fælles indsats for grønne jobs, piger og kvinder i Uganda11.12.2020 07:30:00 CETPressemeddelelse

Naturen har løsningerne på mange af vores allerstørste globale kriser. Derfor er der stor glæde hos WWF Verdensnaturfonden, som i samarbejde med Sex & Samfund har modtaget en ny bevilling fra Danida til et projekt, der skal støtte naturbaserede løsninger i kampen mod klimaforandringer og for at forbedre ligestilling, retten til egen krop samt den lokale befolknings beskæftigelse og indkomstmuligheder.

Regeringens nye biodiversitetspakke vækker begejstring hos WWF Verdensnaturfonden4.12.2020 10:26:40 CETPressemeddelelse

Regeringen og støttepartierne har netop offentliggjort en ny biodiversitetspakke, der bliver en del af den kommende finanslov for 2021. WWF Verdensnaturfonden har presset på for, at den længe ventede biodiversitetspakke ikke skulle forsinkes yderligere og med blandt andet 75.000 hektar urørt skov, 15 naturnationalparker og et nyt biodiversitetsråd vækker ambitionsniveauet glæde hos Verdensnaturfonden, som er tilfredse med det tydelige WWF-aftryk.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum