Aalborg Universitet

Ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling

Del

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og byggematerialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

Træ kan være nøglen til at sænke byggeriets enorme CO2-udledning. Det skal et forskningsprojekt på instituttet BUILD på Aalborg Universitet dokumentere med en ny regnemodel. Foto: Arkitema
Træ kan være nøglen til at sænke byggeriets enorme CO2-udledning. Det skal et forskningsprojekt på instituttet BUILD på Aalborg Universitet dokumentere med en ny regnemodel. Foto: Arkitema

Træbyggeriets lovende potentiale

Hvis vi bruger mere træ fra bæredygtigt skovbrug, når vi bygger, så reducerer vi byggeriets klimabelastning. Det viser de første analyser allerede. Den seneste forskningsrapport fra BUILD viser bl.a. at byggeri af enfamilieshuses med træ i stedet for konventionelt byggeri kan reducerer byggeriets CO2 udslip med 800.000 ton om året i 2030.

Dette skyldes blandt andet kulstoflagringen i træ, som bidrager til en klimamæssig gevinst igennem bygningens levetid sammenlignet med mange andre byggematerialer.

De lovende resultater for træbyggeriet skal nu undersøges på et langt større datagrundlag end hidtil. Med viden fra 40 træbyggerier og to nye ph.d.-projekter skal forskerne bl.a. udvikle en helt ny regnemodel for træbyggeriets potentiale i den grønne omstilling. Det kommer til at ske sammen med branchen og med økonomisk støtte fra VILLUM FONDEN og Realdania.

Forskningsprojektet kommer også til at pege på konkrete løsninger, der kan påvirke byggeriet i en mere klimavenlig retning, og det har relevans for en lang række af byggebranchens aktører.

- Mange undersøgelser af træbyggeri har vist et stort potentiale. I dette projekt vil vi gerne undersøge potentialet fra flere vinkler og med meget grundigere datamateriale. Derfor er det utrolig spændende, at vi kan indgå et samarbejde med flere arkitektvirksomheder og udføre beregninger på deres nyopførte og igangværende byggeprojekter, siger seniorforsker på Instituttet BUILD, Harpa Birgisdottir.

Regnemodellen

Den nye regnemodel skal undersøge forskellige løsninger for anvendelse af træ i forskellige bygningstyper og beregne deres klimabelastningen. Regnemodellen inkluderer også tidsperspektivet på, hvornår kulstoflagring i træet opstår, idet det er afgørende viden i forhold til, om vi kan opnå de nødvendige reduktioner af drivhusgasser i den nærmeste fremtid.

Derudover ser regnemodellen på, hvilke afledte miljømæssige effekter det har at lave større ændringer i materialevalget i byggeri.

- Forskningsprojektets resultater forventes at kunne indgå som et vigtigt vidensgrundlag i debatten om strategier for det danske byggeri i en fremtid præget af høj fokus på reduktion af de nutidige emissioner af drivhusgasser. Vi ser meget frem til at undersøge dette vigtige emne nærmere, som kræver både helt nye måle- og regnemetoder, men også nye forskertalenter og samarbejde med branchen, siger seniorforsker på Instituttet BUILD, Harpa Birgisdottir.

Forbedring af byggeriets livscyklusvurderinger

LCAbyg er det nationale danske værktøj til beregning af bygningers ressource- og miljøaftryk. Bag værktøjet står den samme forskningsgruppe fra BUILD, som nu skal udvikle regnemodellem for træbyggeriets potentiale. Og det giver gevinst.

- Byggebranchen er rigtig godt med i forhold til at bruge livscyklusvurderinger med det nationale LCA byg-værktøj på deres byggeri. Med introduktionen af den frivillige bæredygtighedsklasse er det blevet lettere for branchen at arbejde med at reducere klimaaftrykket. Med det nye forskningsprojekt vil værktøjet yderligere blive kvalificeret, da regnemodellens resultater vil indgå som en del af den løbende udvikling af LCAbyg. Vi arbejder hele tiden på at integrere det bedste og sikreste beregningsgrundlag, forklarer seniorforsker på Instituttet BUILD, Harpa Birgisdottir.

Om forskningsprojektet

VILLUM FONDEN har støttet projektet med 6.25 mio. kr. til at etablere en ny regnemodel og udvikle nye forskningstalenter i form af ph.d.er.

Realdania har støttet projektet med 1,5 mio kr. til at opsamle viden på tværs af 40 cases praktiske cases fra CF Møller, Arkitema, Vandkunsten og Lendager Group.

Forskerne: Seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir, Konsulent på BUILD Freja Nygaard Rasmussen og Ph.d. Camilla Ernst Andersen

Kontakter

Harpa Birgisdottir, seniorforsker på Instituttet BUILD ved AAU: hbi@build.aau.dk / 51904845

Carina Liesk, presseansvarlig på Instituttet BUILD ved AAU: clfr@build.aau.dk / 53821133

Billeder

Træ kan være nøglen til at sænke byggeriets enorme CO2-udledning. Det skal et forskningsprojekt på instituttet BUILD på Aalborg Universitet dokumentere med en ny regnemodel. Foto: Arkitema
Træ kan være nøglen til at sænke byggeriets enorme CO2-udledning. Det skal et forskningsprojekt på instituttet BUILD på Aalborg Universitet dokumentere med en ny regnemodel. Foto: Arkitema
Download

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ny undersøgelse: Ghettopakken kan skabe ny utryghed i de udsatte boligområder15.12.2020 08:05:00 CETPressemeddelelse

For de sårbare grupper i de udsatte boligområder opleves det ofte som voldsomt indgribende at skulle flytte fra sin bolig, og alene planerne om fysiske omdannelser i kvarteret øger utrygheden blandt mange af beboerne. Det er en af de tre foreløbige konklusioner fra en ny undersøgelse fra BUILD på Aalborg Universitet, der følger de menneskelige konsekvenser af Ghettopakkens massive fysiske omdannelser af boligområderne.

Forskere ved AAU har udviklet model, der kan forudsige, om corona-restriktioner virker11.12.2020 13:52:24 CETPressemeddelelse

Forskere fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet har udviklet en model, der kan forudsige, om bestemte corona-restriktioner virker. Udregninger viser, at Region Nordjylland ville have haft ca. 10.000 flere smittede over en to måneders periode, hvis der ikke var blevet lukket ned i november. Håbet er, at modellen kan hjælpe beslutningstagere med at træffe de rigtige beslutninger.

Stort dansk skoleudviklingsprogram afsluttet: Lærerne er blevet bedre til at samarbejde om eleverne til gavn for kerneopgaven og jobtilfredshed10.11.2020 10:44:33 CETPressemeddelelse

Lærernes samarbejde om eleverne er øget i de seneste fem år, og lærere, der samarbejder, oplever sig selv som mere kompetente og mere tilfredse med at være lærere. Det viser et nyt omfattende skole- og kompetenceudviklingsprogram, Program for Læringsledelse, som Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har gennemført i samarbejde med 13 danske kommuner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum