Træ- og Møbelindustrien

Ny rapport: Træ skaber job, velstand og bedre klima

Del

Danske virksomheder, der bruger træ som råvare, skaber job til 115.300 danskere, bidrager årligt med 77 mia. kr. til den danske velstand og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, viser en ny kortlægning af træsektorens betydning for det danske samfund.

Bag analysen står organisationerne Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri, Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening og Danske Byggecentre, som tilsammen repræsenterer virksomhederne indenfor træsektoren i Danmark. Organisationerne er gået sammen for at vise, at der er god grund til at værne om træerhvervet, og sikre det bedre betingelser i fremtiden.

 Træsektoren skaber job overalt i landet til 115.300 danskere med mange forskellige uddannelser. Trævirksomhederne har en bemærkelsesværdig evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer, og lokalt kan skoven, savværket, møbelfabrikken, byggeriet eller papirindustrien være en væsentlig kilde til arbejdspladser. Faglærte medarbejdere udgør omtrent halvdelen af de beskæftigede i træsektoren, og det understreger branchens fokus på tekniske kundskaber og produktion af varer.

77 mia. kr. er træsektorens årlig bidrag til det danske BNP, men træ er ikke kun godt for arbejdspladser og økonomi. Virksomhederne udnytter på mange forskellige måder træets klimavenlige egenskaber dels i skoven, i byggeriet, til møbler, emballage, papir og i energisektoren.

Træ er et fornybart materiale, som binder CO2 og er bæredygtigt, hvis det kommer fra skove i balance. Og i en verden med knaphed på ressourcer og stigende temperaturer bliver det stadig mere afgørende at tage højde for materialers fornybarhed og klimaftryk.

Bæredygtigt træ er på mange måder godt for miljøet, og der er store fordele ved at bruge træ som alternativ og som supplement til mere klimabelastende materialer. Det gælder ikke mindst i byggesektoren. Træ i form af træpiller, træaffald og flis spiller også en afgørende rolle i energisektorens grønne omstilling, hvor det som bæredygtig biomasse erstatter kul, olie og gas.

Træ spiller en vigtig rolle for omstillingen til et fossilfrit samfund. Og den betydning kan blive endnu større, hvis vi i Danmark gør mere for at udnytte det store klimapotentiale, som træ tilbyder.

Organisationerne bag analysen peger på, at den positive udvikling i sektoren kan fortsættes ved, at politikerne fremover sikrer en fornuftig balance mellem biodiversitet, rekreative interesser og træets anvendelse til bl.a. møbler og byggematerialer. Træ skal sidestilles og have lige vilkår med andre materialer i byggeriet, nye biomaterialer af træ skal fortsat udvikles, og rest- og affaldstræ skal kunne bruges til energiformål. Endelig er det vigtigt, at skovarealet og træproduktionen vokser i Danmark og Europa, så der også fremover er tilstrækkeligt bæredygtigt træ at bruge.  

Citater:

Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien:

”Analysen viser, at træsektoren bidrager betydeligt til samfundsøkonomien og beskæftigelsen i Danmark. Hvis vi sikrer gode rammebetingelser for anvendelse af træ, er der mulighed for yderligere vækst, som ovenikøbet vil kunne give solide klimamæssige gevinster,” siger branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen.

Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening:

”Analysen dokumenterer den aktivitet og beskæftigelse, dansk skovbrug skaber i landdistrikterne både direkte ved træproduktionen og især videre i værdikædens næste led i træsektoren. Og den viser, hvor vigtigt det er at sikre en vedvarende forsyning af træsektoren med kvalitetstræ fra skovene, så samfundet har råvarer til den grønne omstilling med masser af danske arbejdspladser, vækst og velfærd,” siger direktør i Dansk Skovforening Jan Søndergaard.

Palle Thomsen, direktør i brancheforeningen Danske Byggecentre:

”Vi skal sikre de rette rammevilkår for anvendelsen af træ og træprodukter, og med denne analyse i hånden har vi et reelt værktøj, der kan hjælpe os med det. Analysen viser, at træsektoren bidrager væsentligt til samfundsøkonomien i Danmark, samt at træ har nogle enestående klimamæssige egenskaber,” udtaler Palle Thomsen, direktør i Danske Byggecentre.

Jakob Rygg Klaumann, direktør i Dansk Træforening:

”Træ fra danske og udenlandske skove udgør fundamentet for den danske træsektor. At træ er godt for økonomien, beskæftigelsen og klimaet, har vi længe vidst, men med analysen i hånden kan vi for første gang sætte præcise tal på, hvor stor en betydning sektoren faktisk har.

Træsektoren har nøglen til Danmarks grønne omstilling, og træets rolle bliver endnu stærkere i fremtiden, til gavn for både mennesker, miljø og marked,” siger Jakob Rygg Klaumann, direktør i Dansk Træforening.

Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi:

”Træsektoren er en genial klimaforkæmper og bidrager til at reducere CO2 på flere måder; ved fotosyntese, lager i træprodukter og som substitution til stål og beton. Sidst i trækredsløbet ligger brugen af rest- og affaldsprodukter som energikilde i effektive kraftvarmeværker, der sikrer grøn varme og el til danskerne,” siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef i Dansk Energi.

Kontakter

For yderligere information:
Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og Møbelindustrien, telefon: 3377 3408, fll@di.dk
Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening, telefon: 3378 5201, js@skovforeningen.dk

Billeder

Information om Træ- og Møbelindustrien

Træ- og Møbelindustrien
Træ- og Møbelindustrien
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3434https://tmi.di.dk/

Følg pressemeddelelser fra Træ- og Møbelindustrien

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Træ- og Møbelindustrien

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum