3F

Ny rapport: kommunerne er dårlige til at sikre ordentlige arbejdsforhold og fair konkurrence

Del

Socialdemokratiske Odense og konservative Gentofte er de bedste til at bruge arbejdsklausuler, når de udliciterer en opgave. På den måde sikrer de to kommuner, at det arbejde der bliver udført sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Værst ser det ud i Syddjurs og Glostrup.

En ny rapport fra analysebureauet Advice dokumenterer, at mange kommuner er blevet bedre til at forpligte eksterne leverandører til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår til deres ansatte gennem arbejdsklausuler.

I 2014, hvor Advice udarbejdede rapporten første gang for 3F, anvendte 47 pct. af kommunerne arbejdsklausuler – i 2017 er tallet 51 pct. Alle regioner anvender arbejdsklausuler.

Mangelfuld kontrol

Desværre dokumenterer undersøgelsen også, at kommunerne og regionerne kontrollerer meget sjældent, at leverandørerne rent faktisk lever op til det der står i kontrakten. Kun ca. halvdelen af kommunerne kontrollerer altid eller ofte, hvorvidt klausulerne overholdes. Regionernes kontrol varierer også meget.

Det er stærkt bekymrende, at kommunerne og regionerne ikke er mere systematiske med kontrollen af arbejdsklausulerne, udtaler forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard:

"Forestil dig, at politiet ikke førte tilsyn med hastigheden på motorvejene, at fødevarestyrelsen ikke førte tilsyn med den mad vi sætter tænderne i! Når der ikke bliver ført tilsyn med, om ar­bejdsklausulerne bliver overholdt, så spiller vi hasard med danskernes arbejdsliv – og lovlydige firmaers konkurrencekraft."

Fri bevægelighed for brodne kar

Siden 2014 har staten været tvunget til at anvende arbejdsklausuler indenfor alle områder – uanset kontraktstørrelse. Det samme burde gælde for kommuner, regioner, tværkommunale selskaber, offentlig-private partnerskaber (OPP) – ja overalt hvor det er offentlige kroner i en kontrakt, mener Henning Overgaard:

"Alene sidste år udliciterede de danske kommuner samlet set for 61,98 mia. kr. Den udenlandske arbejdskraft slår rekorder. 3F oplever lønsnyd hos særligt udenlandske virksomheder, der bevidst underbetaler og bedriver unfair konkurrence. For at sætte en kæp i hjulet hos de brodne kar, er det afgørende, at kommuner og regioner bruger arbejdsklausuler med et kædeansvar, skrappe sanktioner OG at der løbende føres kontrol."

"De to kommuner som er allerbedst til at bruge arbejdsklausuler og løbende kontrollerer, at klausulerne bliver overholdt er Odense og Gentofte. Det her handler altså ikke om partifarve og politiske overbevisninger – det handler om, hvorvidt man ønsker at tage ansvar for ordnede forhold og for fair konkurrence eller om man ikke gør det."

87 kommuner har besvaret det spørgeskema, der ligger til grund for undersøgelsen – heraf fire delvise besvarelser. Alle fem regioner har deltaget i undersøgelsen.

Læs hele rapporten her (og kommunernes point fra side 33): http://bit.ly/3Fklausuler

Klik ind på kortet, og se hvordan det ser ud i din kommune her: http://bit.ly/stopdump

For pressehenvendelse: Marie Fridorf på mobil: 29 61 03 97 eller marie.fridorf@3f.dk

 

Links

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum