Klimabevægelsen i Danmark

Ny rapport fra FN’s Klimaråd: Alle lande skal skrue op for ambitionerne

Del

Den globale gennemsnitstemperatur er ved at krydse den farlige tærskel på 1,5 grader. 80 procent af CO2-budgettet er opbrugt, og langsomme strategier verden over spiller hasard med vores sidste chance for at redde fremtiden.

I dag kunne fodgængerne på Købmagergade i hovedstaden se et enormt banner. Banneret blev sat op i anledning af at FN's klimapanel er udkommet med en ny del af deres seneste klimarapport. Foto: Ariel Storm // Klimabevægelsen i Danmark.
I dag kunne fodgængerne på Købmagergade i hovedstaden se et enormt banner. Banneret blev sat op i anledning af at FN's klimapanel er udkommet med en ny del af deres seneste klimarapport. Foto: Ariel Storm // Klimabevægelsen i Danmark.

Ved afslutningen af COP26 konkluderede klimaminister Dan Jørgensen at 1,5 grader målet stadig var i live, og at det forsømte skulle indhentes året efter ved COP27. 

I den nye rapport konkluderer FN’s klimaråd, at udledningen af drivhusgasser skal halveres inden 2030, hvis 1,5 grader målet skal kunne nås. Det er ikke den vej verdens lande tager nu, da selv de rigeste og stærkeste økonomier, herunder Danmark, satser på langsom  og umoden teknologi, i stedet for at bruge de effektive løsninger vi har i dag. 

Rapporten bør derfor være et wake-up-call til de danske politikere. Det vigtigste for klimaet lige nu er en hurtig omstilling væk fra klimaskadelig produktion.

“Vi har brug for at politikerne stopper med at forsøge at bilde hinanden og os andre ind, at de har styr på den grønne omstilling. Den kurs de har sat Danmark på er ikke et stort nok bidrag til at forhindre den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 grader.” - siger Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen.

Rapporten er den tredje i rækken, og har fokus på hvilke muligheder der er for at stoppe udledningen af drivhusgasser, og dermed begrænse globale klimaforandringer. Den første rapport og anden rapport havde henholdsvist fokus på at redegøre for at klimaforandringerne er menneskeskabte, og hvordan mennesker vil lide som konsekvens af en markant varmere verden.

Klimakrisen finansieres stadig mere end løsningerne

Forskerne konkluderer at der i dag stadig investeres mere i kul, olie og gas, end i vedvarende energikilder. Denne tendens skal vendes hvis der skal afsættes nok ressourcer til at begrænse den globale opvarmning. Hvis verden fortsætter med at investere i kul, olie og gas, så vil vi fortsætte med at udlede flere og flere drivhusgasser.

“Det Internationale Energiagentur har udtrykt det soleklart; Hver eneste krone der nu investeres i nye kul, olie- eller gas-projekter, er med til at underminere målet om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5 grader”. Så alle investeringer skal fra nu af målrettes grønne investeringer” - siger Thomas Meinert Larsen, talsperson for  Klimabevægelsens kampagne Ansvarlig Fremtid om klimaansvarlige investeringer.

I Danmark er det kun få pensionskasser og pengeinstitutter som har valgt ikke at investere i kul, olie og gas. FN’s klimaråd konkluderer at 10 procent af de globale drivhusgasudledninger vil blive fjernet, hvis alle fossile investeringer fra private og det offentlige bliver stoppet.

Olie og gas skal blive i jorden

Klimaforandringerne forårsages hovedsageligt af afbrænding af kul, olie og gas Det  får forskerne til at konkludere, at udvindingen af disse brændstoffer skal stoppe. Der er lige nu planlagt udvinding af mere end dobbelt så mange brændstoffer, som 1,5 gradersmålet kan holde til.

Det får Klimabevægelsen til at kritisere regeringens beslutning om at give olie og gasbranchen mere trygge rammer for udvinding frem mod 2050.

“Danmark burde stoppe udvinding af olie og gas fra Nordsøen senest i 2030, men politikerne besluttede sidste år, at give branchen mere sikre rammer for udvinding indtil 2050. Det er det modsatte af hvad vi har brug for.” - siger Frederik Roland Sandby.

Der er endnu ikke et af de store olie- og gasproducerende lande som har besluttet at stoppe for udvindingen i tråd med Parisaftalens målsætninger. Det burde Danmark gøre nu og dermed reelt gå foran.

Vi kan ikke gøre nok, hvis ikke det må kunne mærkes

Rapporten konkluderer at der skal ske en forandring i alle sektorer, hvis 1,5 gradersmålet skal nås. Det betyder at politikerne skal tage beslutninger, som kommer til at kunne mærkes. Det er ikke ønskescenariet for de fleste, men det er nødvendigt, hvis det nuværende klima med sin relative stabilitet skal bibeholdes. Det betyder at regeringen skal lave politik som er garanteret til at begrænse udledningen af drivhusgasser. For eksempel bør regeringen:

1) Indføre en høj ensartet CO2-afgift efter forureneren betaler-princippet,

2) Lukke halvdelen af den animalske produktion,

3) Fremrykke eksisterende projekter og udbyde ny strøm samlet set i størrelsesordenen 8-10 GW, som skal i brug inden 2030,

4) Udbygge fjernvarmenettet til at inkludere størstedelen af danske husstande, og stoppe import af biomasse til kraftvarmeværkerne,

5) Stoppe salg af nye benzin- og dieselbiler.

Hvorfor er 1,5 grader vigtig?

1,5 grader  er den tærskel som verdens klimaforskere vurderer vil være relativt sikker for mennesker. Hvis verdenssamfundet overtræder tærsklen, så vil det resultere i en planet med et væsentligt mere fjendtlig miljø. Klimatiske tipping points vil derudover være i risiko for at blive udløst. Udløses disse, så vil verdenssamfundet miste evnen til at regulere den globale gennemsnitstemperatur ved at reducere udledningen af menneskeskabte drivhusgasser. Klimaforandringerne kan dermed løbe løbsk og kommer uden for menneskelig kontrol.

Rapporten er udviklet af 278 forskere fra 65 forskellige lande. Forskerne har i alt gennemgået mere end 18.000 videnskabelige studier og 59.000 kommentarer fra eksperter og regeringer.

Hovedbudskaberne fra rapporten er beskrevet af tænketanken CONCITO her.

Kontakter

Billeder

I dag kunne fodgængerne på Købmagergade i hovedstaden se et enormt banner. Banneret blev sat op i anledning af at FN's klimapanel er udkommet med en ny del af deres seneste klimarapport. Foto: Ariel Storm // Klimabevægelsen i Danmark.
I dag kunne fodgængerne på Købmagergade i hovedstaden se et enormt banner. Banneret blev sat op i anledning af at FN's klimapanel er udkommet med en ny del af deres seneste klimarapport. Foto: Ariel Storm // Klimabevægelsen i Danmark.
Download

Information om Klimabevægelsen i Danmark

Klimabevægelsen i Danmark
Klimabevægelsen i Danmark
Grundtvigs Sidevej 2, kld.
1865 Frederiksberg C

+45 9360 2296https://www.klimabevaegelsen.dk/

Klimabevægelsen arbejder målrettet med at mobilisere befolkningen, og vise den folkelige opbakning til ambitiøs og vidtrækkende klimapolitik.

Vi handler på klimaforskernes utvetydige og alvorlige konklusioner. Vores grundlag er videnskab.

Vi sørger sammen for, at politikerne bidrager til at skabe en sikker fremtid. Vores styrke er fællesskab. 

Vi tager et globalt ansvar, fordi vi ved, at klimakrisen først rammer befolkningsgrupper uden skyld, udenfor Danmarks grænser. Vores overbevisning er retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra Klimabevægelsen i Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klimabevægelsen i Danmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum