Beskæftigelsesministeriet

Ny aftale skal hjælpe langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet

Del

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en række midlertidige initiativer til 159 mio. kr., der skal styrke og forbedre langtidslediges muligheder for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Siden corona-krisen ramte, er langtidsledigheden steget med mere end 15.000 personer.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet er derfor blevet enige om at afsætte 159 mio. kr. til en række midlertidige initiativer, der skal hjælpe langtidsledige med igen at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Flere af tiltagene er målrettet langtidsledige over 50 år, der er i særlig risiko for at sidde fast i ledighed. Blandt andet får både private og offentlige virksomheder mulighed for at få et ekstra tilskud på 20 kr. i timen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning. Samtidig tilfører aftalen 15 mio. kr. i år og næste år til en særlig pulje målrettet seniorer, som jobcentre og a-kasser evt. i samarbejde med private aktører kan søge til en håndholdt indsats til ledige seniorer.

Desuden afsætter partierne 25 mio. kr. til at forlænge ordningen med VEU-koordinatorer til og med 2022. Koordinatorernes opgave er at sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og lediges opkvalificering.

Der bliver også igangsat et forsøg, hvor den normale referenceperiode for seks ugers jobrettet uddannelse bliver suspenderet. Det gør det muligt for langtidsledige at gøre brug af retten til jobrettet uddannelse i hele deres dagpengeperiode, indtil de igen er i job.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

“Selv om ledigheden nu heldigvis falder i takt med genåbningen, er der fortsat en gruppe af langtidsledige, som kan have svært ved få et arbejde. Det er vigtigt, at vi får alle med nu - enten i job eller uddannelse. Det er helt i tråd med regeringens generelle tilgang om, at vi skal investere os ud af krisen. Derfor er jeg rigtig glad for aftalen, som jeg håber kan være den håndsrækning til langtidsledige, så de igen kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

”Den bedste hjælp, vi kan give de danskere, der er ledige, er en fuld genåbning af Danmark. Dermed får vi for alvor skabt danske arbejdspladser. Og så skal vi gøre en ekstra indsats for at få langtidsledige danskere tilbage i arbejde. Derfor er jeg glad for dagens aftale, hvor vi bl.a. sikrer, at der kan iværksættes en særlig og ekstraordinær indsats for ledige seniorer i enten a-kassen eller jobcentret med mulighed for samarbejde med andre aktører, og hvor vi sikrer et særligt løntilskud til langtidsledige seniorer og samtidig tager initiativ målrettet de unge, som er i risiko for langtidsledighed.”

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted siger:

”Jeg er glad for at indsatsen for at få seniorer i beskæftigelse igen styrkes med kurser og mere direkte jobformidling. Det er også en klar forbedring at realkompetencevurderingen forbedres, så flere kan få vurderet deres kompetencer og dermed får vurderet hvad de har behov for af indsats for opkvalificering.”

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge siger:

”Langtidsledigheden er stukket af, og vi skal sætte en stopper for den onde spiral. Derfor er jeg især glad for, at vi sætter flere midler af til den regionale uddannelsespulje, så ledige kan få en hjælpende hånd ind i nye job og brancher, og for at vi viderefører den forlængede jobrotationsperiode, så ledige har mulighed for at styrke deres erfaring og netværk.”

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, siger:

“Vi går mod lysere tider og situationen på arbejdsmarkedet ser ganske positiv ud, men det er vigtigt, at vi får alle med. Vores seniorer er i højere grad end andre ramt af langtidsledighed og derfor er Radikale Venstre glade for, at vi nu gennemfører en række initiativer, der er målrettet denne gruppe. Jeg har samtidig en bekymring for at unge nyuddannede som skal ud og søge deres første job kommer bagerst i køen, og derfor har det været vigtigt for Radikale Venstre, at den eksisterende traineeordningen bliver forlænget.”

Beskæftigelsesordfører for Konservative, Mads Andersen siger:

“Vi ser den aftale her som et redskab til at løse de udfordringer med langstidsledighed, som er opstået pga. COVID-19. Særligt den virksomhedsrettede indsats er noget, vi har kæmpet for! Vi ved, at for dem som har været ledige længst, virker det at komme ud i en virksomhed og mærke hverdagen igen - for den korteste vej til et job er og bliver at komme ud på en arbejdsplads.”

Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten Jette Gottlieb siger:

”Enhedslisten har længe opfattet den stigende langtidsledighed som et kæmpe problem. Vi er glade for, at det med denne aftale bliver konstateret, at det ikke er den enkeltes hovedpine, men derimod et strukturelt problem, som vi samfundsmæssigt kan gøre noget ved. Vi er derfor rigtig tilfredse med at vi får forbedret de langtidslediges muligheder en smule i forhold til opkvalificering. Især hvis de ledige derigennem får bedre muligheder for at gå aktivt ind i en grøn omstilling af produktionen.”

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl siger:

"Alternativet er særligt glade for, at vi har sat et stort beløb af til en håndholdt indsats, der skal hjælpe med at forebygge langtidsledighed med personlig sparring i forhold til lediges egne jobønsker og kompetencer.”

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller siger:

”Jeg er meget glad for at vi har lavet en bred og målrettet aftale. En aftale der med en bred vifte af initiativer, kan være løftestangen ud af langtidsledighed.”

Initiativerne koster samlet 159 mio. kr. og finansieres af rammen til håndteringen af COVID-19, genopretning af dansk økonomi mv. Læs hele aftalen på bm.dk.

Kontakt: Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 51 23 28 30. 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for april 202121.6.2021 09:28:36 CEST | Pressemeddelelse

I april 2021 var der 2.778.000 personer i job, hvilket er 16.000 flere end måneden før. Ser man på den private sektor, er der kommet 10.000 flere lønmodtagere siden marts måned. Der var 6.000 flere offentligt ansatte. Beskæftigelsen er steget med 0,6 procent siden marts måned. Samlet set er beskæftigelsen 14.000 lavere, svarende til 0,5 procent, sammenlignet med februar sidste år, som var sidste måned inden COVID-19 krisen ramte. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det er en rigtig god nyhed, at vi nu for 3. måned i træk oplever, at et stigende antal personer kommer i beskæftigelse. I april måned fandt 16.000 flere personer beskæftigelse. Det bekræfter endnu engang vores forventninger om, at virksomhederne står klar til at modtage arbejdskraft i takt med den gradvise genåbningen. - Det tyder på, at vores valg om at holde hånden under virksomhederne og sikre dem muligheden for beholde deres medarbejdere gennem lønkompensation har båret frugt. Ligesom udbe

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde30.5.2021 17:00:36 CEST | Pressemeddelelse

Ydelseskommissionen inviterer til pressemøde den 31. maj 2021 kl. 10, hvor kommissionen vil præsentere sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. For at begrænse antallet af personer ved pressemødet pga. Covid-19 opfordres det til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede. Tilmelding er påkrævet og skal ske til pressevagten i Beskæftigelsesministeriet: 5123 2830 Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Praktisk Dato: 31. maj 2021 Tid: 10.00 (der er adgang til lokalet fra kl. 8.30) Sted: Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet Deltagere Ydelseskommissionens medlemmer deltager: Torben Tranæs (formand), forskningsdirektør og professor, VIVE Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, fhv. socialminister og medlem af Folketinget Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet Jytte Andersen, fhv. minister for ligestilling, by- og boligminister, arbejdsminister og fhv. medlem af Folketinget Lisbeth Pedersen, forsknings- og an

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 202121.5.2021 12:28:28 CEST | Pressemeddelelse

Beskæftigelsen viser fortsat en opadgående tendens og i marts 2021 er der 2.769.000 personer i job. Det er en stigning på 6.000 lønmodtagere siden februar måned. Beskæftigelsen er således steget med 0,2 procent fra februar til marts. Blandt de offentligt ansatte steg beskæftigelsen med 3.000 personer. Sammenlignet med februar 2020, måneden umiddelbart før COVID-19 ramte Danmark, er der forsat 32.000 færre beskæftigede svarende til 1 procent færre personer. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Det glæder mig, at pilen nu for alvor peger i den rigtige retning med en stigning i beskæftigelsen for anden måned i træk, efter den delvise nedlukning af landet i forbindelse med anden bølge af Covid-19 betød et fald i beskæftigelsen i begyndelsen af året. - Vi forventer samtidig, at den positive udvikling i beskæftigelsen vil fortsætte de kommende måneder som følge af udbredelsen af vacciner og den gradvise genåbning af økonomien. Vi kan også konstatere, at der er

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum