VIVE

Markante forskelle på plejecentres normeringer

Del

Der er stor forskel på normeringerne på tværs af landets plejecentre. I kommunerne med den højeste normering skal personalet på nattevagt tilse halvt så mange borgere som i kommunerne med den laveste normering.

Personalenormeringen på danske plejecentre varierer meget. Der er store forskelle på normeringen kommunerne imellem, og forskellene er særligt udtalte på nattevagter. Det viser en undersøgelse, som VIVE har udført for FOA og Ældre Sagen.

Undersøgelsen følger op på en lignende undersøgelse fra 2017, og dengang viste det generelle billede også markante forskelle på normeringerne. Projektchef Ulf Hjelmar bemærker dog, at normeringerne har udviklet sig på tværs af vagttyper og kommuner.

”Fra 2017 til 2019 ser vi på landsplan en lille ændring i normeringerne på dagvagt i hverdage fra 2,9 til 2,6 beboere pr. medarbejder. Omvendt ser vi på nattevagterne det modsatte billede – her går den gennemsnitlige normering fra 20,4 til 21,5 beboere pr. medarbejder”, siger Ulf Hjelmar, der står bag undersøgelserne for 2017 og 2019.

Store forskelle på kommuneniveau
Undersøgelsen viser, at der på kommuneniveau er store forskelle i normeringerne, og det gælder både dag-, aften- og nattevagter på såvel hverdage som i weekender. Tallene kan ses i skemaet nedenfor

  Dagvagt (kl. 7-15) Aftenvagt (kl. 15-23) Nattevagt (kl. 23-07)
Hverdag 1,7 - 3,7 4,2 - 7,9 14,4 - 29,5
Weekend 3,2 - 5,5 4,6 - 9,1 13,6 - 30,1

”I runde tal er der en faktor to forskel fra de højeste til de laveste normeringer, og forskellene kan ikke alene forklares ud fra forskelle i beboersammensætningen på de enkelte plejecentre”, siger Ulf Hjelmar.

Find normeringerne i din kommune
VIVE har indtegnet de enkelte kommuners normeringer på et interaktivt danmarkskort, der angiver normeringerne på dag-, aften- og nattevagter på hhv. hverdage og i weekenden. Tallene er behæftet med en usikkerhed, der bl.a. afhænger af andelen af kommunens plejecentre, som har svaret. Det er derfor ikke muligt at rangere kommunerne i forhold til hinanden.

Prøv det interaktive danmarkskortet her 

Plejecentre angiver behov for kompetenceudvikling
Endelig har VIVE også undersøgt, hvordan plejecenterlederne vurderer behovet for kompetenceudvikling hos plejepersonalet, så de bedre kan imødekomme beboernes behov.

”7 ud af 10 plejecentre vurderer, at både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere har behov for at få udviklet deres kompetencer til at håndtere beboere med psykiske lidelser. Samtidig er der også et markant behov blandt SOSU-assistenter og -hjælpere for yderligere at udvikle deres kompetencer inden for demens”, siger Ulf Hjelmar.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre28.5.2020 09:00:00 CESTPressemeddelelse

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder. Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd. Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie.

De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag27.5.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Lytter din sagsbehandler til dine holdninger, er du med til at bestemme, hvad der skal ske i din sag, og kender du dine rettigheder? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE har stillet til ca. 2.300 udsatte unge, der har en sag i kommunen. Undersøgelsen viser bl.a., at unge med dårlig mental trivsel eller psykiatriske diagnoser føler sig mindre inddraget i sagsbehandlingen end de øvrige deltagere.

Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv25.2.2020 09:00:35 CETPressemeddelelse

Ingen kender fremtiden, men som afslutning på et treårigt forskningsprojekt præsenterer VIVE i dag 12 scenarier for fremtidens ældreliv, som det – baseret på, hvad vi ved i dag – kunne udvikle sig. Scenarierne kredser om tre temaer, der vil være bestemmende for udviklingen: Ældres fremtidige helbred, den teknologiske udvikling og ikke mindst de økonomiske udfordringer, der følger med en aldrende befolkning. For nok er fremtiden uvis, men en ting er sikkert: Andelen af ældre danskere vil stige markant i de kommende årtier.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum