Fortinet

Mangel på it-sikkerhedsviden står bag 80 procent af alle sikkerhedsbrister viser ny rapport

Del

Ny Fortinet-rapport påpeger en række problemområder vedrørende it-sikkerheden i organisationer: mangel på sikkerhedstalenter, udfordringer med rekruttering- & diversitet samt manglende sikkerhedsårvågenhed

København, 29. april 2022 - Fortinet, der er én af verdens største it-sikkerhedsvirksomheder, har offentliggjort sin nye 2022 Cybersecurity Skills Gap Report. Rapporten viser, at manglen på cybersikkerhedsfærdigheder skaber problemer for organisationer og resulterer i sikkerhedsbrud og efterfølgende økonomiske tab. Kvalifikationskløften skaber derfor panderynker på direktionsgangene og i bestyrelserne. Fortinet-rapporten peger også på, hvordan kvalifikationskløften kan minimeres. F.eks. gennem uddannelse og certificeringer for at øge medarbejdernes it-sikkerhedsviden, og give dem nye og bedre værktøjer til at bekæmpe cyberangreb.

Anette Vainer, Landechef for Fortinet Danmark udtaler:

"Mangel på it-sikkerhedsviden og -kompetencer er et stigende problem for erhvervslivet, målt i kroner og øre, fordi vi er så digitale herhjemme. It-sårbarheder kan i værste fald lamme eller lukke en virksomhed i dag. Derfor har Fortinet også globalt forpligtet sig til at uddanne 1 million nye it-sikkerhedseksperter inden 2026 – og i Danmark arbejder vi med at øge udbredelsen af it-sikkerhedskompetencer i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner via vores Network Security Academy."

Problemet med manglen på it-sikkerhedskompetencer

Ifølge (ISC)2s 2021 Cyber Workforce Report skal den globale arbejdsstyrke, der arbejder med it-sikkerhed, vokse med 65 procent for, at kunne danne et effektivt værn om organisationers mest kritiske aktiviteter. Det til trods for, at det samlede behov for it-specialister globalt er faldet fra 3,12 millioner til 2,72 millioner i løbet af det forløbne år. Samlet set, så betyder manglen på it-sikkerhedseksperter, at organisationer i hele verden er sårbare over for cyberangreb.

Fortinets rapport påpeger desuden flere risici som følge af kompetencekløften inden for it-sikkerhed. Mest bemærkelsesværdigt har 8 ud af 10 af de adspurgte organisationer haft mindst én sikkerhedsbrist, som de kan tilskrive mangel på it-sikkerhedsfærdigheder eller -viden. Undersøgelsen viser også, at 64 procent af organisationer på verdensplan oplevede it-sikkerhedsbrister, der resulterede i økonomiske tab.

88 procent af de organisationer, der medvirkede i undersøgelsen og som har en bestyrelse, svarer, at deres bestyrelse aktivt stiller spørgsmål specifikt om cybersikkerhed. Og 76 procent af organisationerne har en bestyrelse, der har anbefalet yderligere investeringer i antallet af it- og cybersikkerhedsmedarbejdere.

Øg viden om it-sikkerhed via uddannelse og certificeringer

Fortinet-rapporten viser også, at uddannelse og certificeringer er essentielle indsatsområder, for organisationer til at prøve at håndtere kvalifikationskløften. 95 procent af lederne mener, at teknologifokuserede certificeringer er et godt værktøj, til at gøre dem, og deres medarbejdere dygtigere. 81 procent foretrækker at ansætte nye folk, der allerede har de relevante certificeringer. Derudover svarede 91 procent af alle respondenterne, at de er villige til at investere i ny viden i form af cybercertificeringer til medarbejdere.

Ud over at værdsætte certificeringer af medarbejdere, har 87 procent af organisationerne implementeret et træningsprogram for at øge it-sikkerhedsvidensniveauet blandt medarbejderne. 52 procent af de adspurgte ledere mener dog, at deres medarbejdere stadig mangler den nødvendige viden, hvilket rejser spørgsmål om, hvor effektive deres nuværende it-sikkerhedstræningsforløb er.

Mangel på den rette arbejdskraft skaber sikkerhedshuller

En stor udfordring for organisationer er at finde og fastholde de rigtige mennesker, til at udfylde kritiske sikkerhedsroller, lige fra cloud-sikkerhedsspecialister til SOC-analytikere. Rapporten viser, at 60 procent af lederne indrømmer, at deres organisation kæmper med rekruttering, og 52 procent har svært ved at fastholde talenter i et hårdt konkurrencepræget marked.

Særligt kæmper organisationerne med at rekruttere kvinder, nyuddannede akademikere og minoriteter til it-sikkerhedsområdet. 7 ud af 10 ledere placerer rekruttering af kvinder og nyuddannede som deres største ansættelsesudfordring, og 61 procent sagde, at ansættelse af minoriteter har været udfordrende.

Fortinet tilbyder i dag it-sikkerhedstræninger via det prisbelønnede Fortinet Training Institute. Rapporten kan hentes på Fortinet.com.

Om Fortinet Skills Gap Survey:

  • Undersøgelsen blev gennemført blandt mere end 1200 it- og cybersikkerhedsbeslutningstagere fra 29 forskellige lande.
  • Respondenterne i undersøgelsen kom fra en række forskellige brancher, herunder teknologi (28 %), produktion (12 %) og finansielle tjenesteydelser (10 %).

Nøgleord

Kontakter

Mikkel Andersen
Grey Public, på vegne af Fortinet Danmark
mikkel.andersen@grey.com

Billeder

Anette Vainer, Landechef, Fortinet Danmark
Anette Vainer, Landechef, Fortinet Danmark
Download
Effekten af it-sikkerhedsuddannelse blandt medarbejdere
Effekten af it-sikkerhedsuddannelse blandt medarbejdere
Download

Information om Fortinet

FortinetFortinet (NASDAQ: FTNT) muliggør en digital verden som vi kan have tillid til, gennem sin mission om at beskytte mennesker, enheder og data overalt. Det er derfor, at verdens største virksomheder, tjenesteudbydere og offentlige organisationer vælger Fortinet til sikkert at accelerere deres digitale rejse. Fortinet Security Fabric-platformen leverer en bred, integreret og automaticeret beskyttelse på tværs af hele den digitale sårbarhedsflade, og sikrer kritiske enheder, dataapplikationer og forbindelser fra datacenter over skyen til hjemmekontoret. Rangeret som nr. 1 inden for flest solgte sikkerhedsapplikationer på verdensplan, stoler flere end 565.000 kunder på Fortinet til at beskytte deres virksomhed. Hertil kommer Fortinet NSE Training Institute, et initiativ under Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), der udbyder én af de mest omfattende træningsprogrammer i branchen for at gøre cybertræning og nye karrieremuligheder tilgængelige for alle. Læs mere på https://www.fortinet.comFortinet Bloggen, eller FortiGuard Labs.