VIVE

Mange ikke-vestlige ledige har flere forhindringer på vejen til et job

Del

En stor del af de ikke-vestlige borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, har flere problemer ud over ledighed. Selvom en virksomhedsrettet indsats er det mest effektive værktøj til at få ikke-vestlige borgere i job, så har de mindst ressourcestærke behov for en tværfaglig indsats oveni, viser ny rapport fra VIVE.

Kommunernes indsats for at få nytilkomne flygtninge og indvandrere i arbejde bygger i høj grad på virksomhedsrettede indsatser. Og det er ifølge kommunerne netop virksomhedspraktik kombineret med arbejdstimer på almindelige vilkår i samme virksomhed, der er mest effektivt til på kort sigt at få ikke-vestlige ledige i job.

Det viser en kortlægning, som VIVE har foretaget for Finansministeriet og KL af kommunernes indsatser for at få flygtninge og indvandrere i arbejde eller alternativt i uddannelse.

Størstedelen af de nytilkomne flygtninge og indvandrere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, har imidlertid flere andre problemer end ledighed, som kan stå i vejen for at få et job. De taler måske ringe dansk, mangler faglige kvalifikationer eller har for lidt kendskab til det danske arbejdsmarked. Og særligt for kvindernes vedkommende er der forhindringer i form af dårligt helbred, lav motivation for at få arbejde, social kontrol og en indretning af hverdagen, der gør en balance mellem arbejdsliv og familieliv vanskelig.  

Kommunernes erfaring er, at virksomhedsrettede indsatser også er det bedste værktøj til at få de mere ressourcesvage flygtninge og indvandrere rykket tættere på arbejdsmarkedet. Men indsatsen kan ikke stå alene. Den skal kombineres med en tværfaglig og mere helhedsorienteret indsats skræddersyet til den enkelte, hvis denne gruppe skal i arbejde, viser VIVEs kortlægning.

”Kommunerne har en stor og kompleks opgave med at få denne gruppe af ledige i arbejde. Her skal virksomhedspraktikken foregå i tæt samspil med sprogundervisning, kurser og andre tiltag som eksempelvis en mentorordning. Der er også brug for en bedre forståelse af, hvem i målgruppen der reelt har mulighed for eksempelvis fleksjob eller deltidsjob,” siger Frederik Thuesen, seniorforsker i VIVE.

VIVEs rapport viser også, at sprogundervisning gavner beskæftigelsen på længere sigt. Derfor er det ifølge Frederik Thuesen vigtigt, at kommunerne har fokus på at sikre danskkundskaber – også blandt de mere ressourcesvage ledige.

Om undersøgelsen

Finansministeriet og KL har bedt VIVE foretage undersøgelsen, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2020. Undersøgelsen bygger blandt andet på interview med ressourcepersoner på integrationsområdet, spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets jobcentre og casestudier i kommuner

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum