Sundhedsdatastyrelsen

Mange bor længe på plejehjem

Del

Det er ikke kun for en kort bemærkning, inden livet slutter, at vi bor på plejehjem. Ifølge Sundhedsdatastyrelsens nye analyse tilbringer over halvdelen af plejehjemsbeboerne mere end fire år på plejehjem.

Antal år en borger i gennemsnit bor på plejehjem. Kilde: Plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.
Antal år en borger i gennemsnit bor på plejehjem. Kilde: Plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Typisk kommer vi på plejehjem, fordi vi er syge og ikke længere kan klare os selv i egen bolig. Det kan blive aktuelt, hvis man har behov for pleje og omsorg døgnet rundt.

Sundhedsdatastyrelsens analyse har sat fokus på borgere, der er bosat på plejehjem i perioden 2014-2020, og som er 65 år eller derover. Analysen viser, at over halvdelen af de ældre, der bor på plejehjem, har boet der i mere end 4 år. Kun en lille andel – fem pct. – af dem bor der i under et år.

- Nogle opholder sig kun midlertidigt på plejehjem, fx hvis de i en periode får brug for genoptræning efter sygdom, men de fleste bor på plejehjemmet i en længere periode. Det kan skyldes kronisk sygdom som fx demens og manglende evne til at klare dagligdags gøremål, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Lars Eriksen Videbæk.

Tre procent af danskerne bor på plejehjem

I gennemsnit bor 3,3 pct. af danskere over 65 år på plejehjem i 2020, og andelen stiger med alderen. Blandt borgere i alderen 65-69 år er der således 0,6 pct., der bor på plejehjem, mens der er 16,1 pct. af borgere på 85 år eller derover, der bor på plejehjem.

Når vi flytter på plejehjem, er vi i gennemsnit 81,4 år gamle, og kun 5 pct. af plejehjemsbeboere er under 70 år, viser analysen. Det er kommunen, der vurderer, om man som borger kan få mulighed for at flytte i plejebolig.

Plejehjem og plejehjemsbeboere i Danmark

Analysen skal bidrage til at belyse og kortlægge udviklingen i ældreomsorgen ved at give et sammenhængende billede over aktuel status og udvikling. I den kan du læse om bl.a. plejehjemsbeboernes alders- og kønsfordeling, civilstand, regional fordeling m.m.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Antal år en borger i gennemsnit bor på plejehjem. Kilde: Plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.
Antal år en borger i gennemsnit bor på plejehjem. Kilde: Plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.
Download

Links

Information om Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5
2300 København S

72216800https://sundhedsdatastyrelsen.dk

Sundhedsdatastyrelsen skaber sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Følg pressemeddelelser fra Sundhedsdatastyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.