Lolland Kommune

Lolland Kommunes grønne satsninger bærer frugt

Del

Sent onsdag aften den 15. december kom regeringen med to strategier. En ”Grøn gasstrategi” og ”Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”, Power-to-X strategien.

Der er med ”Klimaaftale for energi og industri 2020” afsat min. 750 mio. kr. til et udbud for Power-to-X, som nu hæves til 1,25 mia. kr. Midlerne målrettes støtte til produktion af grønne brændstoffer. Regeringen prioriterer yderligere 344 millioner til investeringsstøtte til innovative grønne teknologier og forbedrer desuden rammevilkårene for både produktion, distribution og anvendelse af Power-to-X. Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Forud for strategiens offentliggørelse har partnerskabet bag REn Energi Lolland (REEL) brugt tid og kræfter på at synliggøre potentialerne på Lolland over for ministeriet. Der er på bestilling fra partnerskabet udarbejdet en rapport af Rambøll, der sætter fokus på det unikke ved at satse på fremstilling af Power-to-X på Lolland. Dels fordi der lokalt er meget overskudsstrøm. P.t. fremstilles der 8 gange mere, end der forbruges. Men også fordi elnettet ikke er udbygget i en sådan form, at overskuds el let kan transporteres væk fra øen.

Det glæder borgmester Holger Schou Rasmussen, at ministeren og hans embedsmænd har lyttet til Lolland og ser de samme potentialer, som man gør lokalt og i partnerskabet, der foruden kommunen selv består af HOFOR og Andel. 

”Den vilje, som Lolland har vist for den grønne omstilling de sidste 8 år, ja endda mere, kvitteres der nu for,” siger borgmesteren. ”Det, at Lolland er skrevet ind i planen fra start viser, at man regner med os og ser de lokale potentialer også på Christiansborg.”

Regeringen foreslår konkret 14 tiltag, der skal understøtte udviklingen af grønne brændstoffer og Danmarks rolle som grønt foregangsland. Her er det især tiltag 14, der vækker begejstring lokalt. Regeringen vil nemlig give mulighed for, at store elforbrugere som PtX anlæg kan lave en direkte elforbindelse til fx solcelleanlæg eller vindparker. Dette passer perfekt ind i den lollandske strategi om nye grønne muligheder.

Ved årets sidste byrådsmøde i Lolland Kommune blev der godkendt to nye lokalplaner. En for etablering af et stenlager i Rødby og en plan for opførelse af et biogasanlæg ved Abed. Biogasanlægget er en del af fødekilden til den grønne gasledning, der tidligere på året blev besluttet etableret på Lolland-Falster. ”Den gasledning skal være grøn,” siger Holger Schou Rasmussen, ”og det kan den blive, når vi baserer den på biogas, e-metan fra PtX og brint. Målet er, at det sker i 2035. Måske kommer det til at gå hurtigere.”

Projektkonsulent Tommy Olsen fra REn Energi Lolland uddyber. ”Lolland passer perfekt ind i de to strategier, som regeringen nu har lagt frem. Med etablering af biogasanlægget i Abed udnytter man det store biomasse-potentiale på Lolland til at producere biogas ind i den nye gasledning. Den CO2, der renses fra biogassen, kan derefter bruges til PtX, hvor de store mængder lokalt produceret sol- og vindenergi i perioder med overskudsproduktion bruges til produktion af e-metan. Det betyder, at sol og vind udnyttes bedre, og at møllerne i mindre grad vil stå stille.

Lolland nævnes direkte i strategien som det gode eksempel på, hvordan man i fremtiden kan lave direkte ledninger mellem produktion af vedvarende el og PtX, så elnettet aflastes og afgifter først lægges på, når e-metan eller andre e-brændsler er produceret og sælges. Dette vil gøre det realistisk at etablere nogle af de første PtX anlæg på Lolland sammen med det nye biogasanlæg.”

Et vigtigt element i produktionen af grøn gas er biomasse fra landbrug og husholdninger. Her er Lolland, som deltager i Interreg projektet GreaterBio, allerede med i udvikling af et værktøj til kortlægning af biomasser i kommunerne. Værktøjet vi vise vejen til den bedste anvendelse af biomasserne – hvilket er et vigtigt element i regeringens strategier. Herved dannes både grundlag for bioraffinering, før restbiomasserne anvendes i biogasanlægget, og optimering af biogasanlæggene. Samtidig løses en del af landbrugets klimabelastning pga. bedre håndtering og recirkulering af næringsstoffer og kulstof til markerne.

Netop indsamling af husholdningsaffald var også på Lolland Kommunes sidste byrådsmøde den 16. december 2021, konstaterer borgmester Holger Schou Rasmussen og glæder sig til et spændende år 2022 oven på denne afslutning af indeværende år.

”Det er meget sjovere at gå på juleferie vel vidende, at Lolland står i planen og er i ministeriets bevidsthed i stedet for at opdage, at Lolland var glemt. Nu har vi gjort vores forarbejde i partnerskabet for REn Energi Lolland. Vi har sat Lolland på landkortet, og det er sket med stor hjælp fra medarbejderne i Gate 21. I det nye år starter arbejdet med at få sat spaden i jorden og derved sikre de mange nye jobs i den grønne omstilling. Både biogasproduktion med bedre udnyttelse af biomasser, lige som biogas kan sikre fastholdelse af andre arbejdspladser, da virksomheder kan omlægges til grønne brændstoffer,” slutter en tilfreds borgmester.

Nøgleord

Kontakter

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Nye affaldsregulativer er nu på vej16.8.2022 13:37:01 CEST | Pressemeddelelse

Kommunerne skal vedtage nye affaldsregulativer som en del af opgaven med at implementere den nye lovgivning på affaldsområdet med sortering i 10 fraktioner. I maj måned valgte Klima- Teknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune at udsætte behandlingen af de nye affaldsregulativer, fordi der var tvivl om tallene bag de forskellige beregninger. Men nu er udvalget blevet betrygget i, hvordan de forskellige skøn er foretaget, og hvad konsekvenserne vil være for borgerne.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum