Landdistrikternes FællesrådLanddistrikternes Fællesråd

Landdistriktsudvalg tilbage i arbejdstøjet

Del

Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet er genoplivet af regeringen efter opfordring fra Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd. Første møde er netop afholdt, og der er rigeligt at tage fat på ifølge de to organisationer.

Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet var mandag samlet til møde med  erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Erhvervsministeriet
Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet var mandag samlet til møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Erhvervsministeriet

Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, der skal rådgive skiftende regeringer om landdistrikterne, var mandag samlet til møde hos erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Ministeren præsenterede flere af regeringens initiativer på området: Modernisering af planloven, landdistriktsfilter og udflytning af statslige arbejdspladser, som har bidraget positivt til udvikling i landområderne.

Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard og viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen, der begge er en del af udvalget, er glade for, at udvalget igen er trukket i arbejdstøjet. 

 - Vi vil gerne rose regeringen for at genoplive landdistriktsudvalget. Vi har meget arbejde foran os, og vi har mange forslag til regeringen, men Danmark har ikke råd til at lade være, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. 

Vandplaner truer væksten på landet

Landbrug & Fødevarer peger først og fremmest på vandområdeplanerne som et akut og alvorligt anliggende. 

- Vandplanerne vil koste landdistrikterne dyrt. Vi står i en meget alvorlig situation ved Norsminde Fjord, og vi vil se lignende tilfælde andre steder i Danmark, siger Lone Andersen og fortsætter: 

- Hele 48 pct. af landbrugsjorden ved Norsminde Fjord skal tages ud af drift, hvis målsætningerne i vandområdeplanerne skal realiseres. I så fald skal flere landmænd dreje nøglen om, og det vil have fatale konsekvenser for Danmark som helhed og for landdistrikterne i særdeleshed. Jeg tog sagen op på mødet, og jeg ser frem til en politisk opfølgning. 

Fuld fokus på gode rammevilkår i hele landet 

Hos Landdistrikternes Fællesråd understreger Steffen Damsgaard, at der ikke findes noget quick-fix for at få hele landet med på en vækst- og udviklingsdagsorden i forhold til erhverv, jobskabelse og bosætning. 

- De nye tal for både beskæftigelse og boligsalg viser positive tendenser i landdistrikterne. Det bekræfter vores tese om, at jobskabelse er en forudsætning for tilflytning til landdistrikterne. Men der er stadig mange udfordringer i landdistrikterne, som det er vigtigt, at regeringen og Folketinget tager hånd om, siger han. 

Det drejer sig blandt andet om sikring af flere uddannelsesmuligheder i hele landet, nedsættelse af færgetaksterne til øerne, udflytning af flere statslige arbejdspladser og flere penge til nedrivning og områdefornyelse i landsbyerne. 

- Vi ønsker bedre rammevilkår og tiltag, der kan udvikle nye muligheder og aktiviteter, som er med til at skabe arbejdspladser og gøre det attraktivt at bo og arbejde i landdistrikterne, understreger Steffen Damsgaard, som håber, at vækstaftalen bliver fulgt op af flere initiativer. 

Fælles appel: Sæt damp under væksten 

Organisationerne fremhæver yderligere seks vigtige fokusområder for at sikre vækst og arbejdspladser i hele Danmark:

Bedre vilkår for de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne: Organisationerne slår til lyd for bedre rammebetingelser for de erhverv, der fylder meget uden for de største byer; Landbrug- og fødevareproduktion; produktion - herunder Det Blå Danmark og industri - og turisme.

Uddannelsesmuligheder i hele landet: Der bør skabes bedre muligheder for at flere uddannelser, f.eks. ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, kortere og længere videregående uddannelser, kan tilbydes flere steder i landet. Derfor skal de nødvendige økonomiske ressourcer sikres. 

Det grønne Danmarkskort: Organisationerne mener, at alle kommuner skal inddrage lodsejerne i udarbejdelsen og udpegningen af naturområder.

Pantebreve: Landbruget og mindre virksomheder er udfordret ved generationsskifte. I stedet for en samlet skattebetaling ved salg af landbrugsejendomme til unge landmænd, kan en løbende skat på pantebreve være med til at sætte gang i handlen igen og hjælpe de unge med finansieringen.

By- og områdefornyelse: Der er afgørende, at forbedre selve bygningsmassen samt arealerne mellem bygninger uden for de store byer. Derfor bør regeringen annullerer beskæringen af puljerne. 

Jordfordeling: På mange landbrugsbedrifter ligger jorderne spredt grundet strukturudviklingen. Det mindsker effektiviteten og øger både tidsforbrug og transportomkostninger. Bedre mulighed for jordfordeling vil være en gevinst for klimaet og naboskabet i lokalsamfundet.

Nøgleord

Kontakter

Noa Jankovic, funktionsleder, presse- og politisk afdeling, Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Billeder

Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet var mandag samlet til møde med  erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Erhvervsministeriet
Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet var mandag samlet til møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foto: Erhvervsministeriet
Download

Information om Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd
Landdistrikternes Fællesråd
Tybovej 2
6040 Egtved

61 313 636http://www.landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikter og yderområder i Danmark.

Vi tæller 55 kommuner, der tilsammen repræsenterer over 2,8 millioner danskere. Medlemmerne er tillige en række landsdækkende organisationer og virksomheder samt et større antal landsbyer og landdistriktsråd.

Følg pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Landdistrikternes Fællesråd

Vestdanmark kan blive medieforligets store taber18.5.2018 07:38pressemeddelelse

De regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, der med stor succes har støttet filmproduktion i Vestdanmark, risikerer at få udhulet deres finansieringsgrundlag i et kommende medieforlig. Det vil ikke alene underminere grundlaget for kreative industrier og vækst uden for København, men også fratage Vestdanmark en oplagt profileringsmulighed, lyder kritikken fra bl.a. Landdistrikternes Fællesråd, der kæmper for at få afsat 15 millioner årligt til hver af de regionale filmfonde i forbindelse med medieforliget.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum