VIVE

Kvindefag er stadig lavtlønsfag

Del

Det kønsopdelte arbejdsmarked har betydning for lønnen i de enkelte fag. Jo flere kvinder der er i et fag, jo lavere er lønnen. Og det gælder også, når man tager højde for forskelle i uddannelse fra fag til fag og for det generelle løngab mellem mænd og kvinder.

Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet har ikke ændret sig nævneværdigt over årene, selv om den har haft både politisk og forskningsmæssig opmærksomhed. Og kønsopdelingen sætter sine tydelige spor i lønnen. Jo større andelen af kvinder er i et fag, jo lavere er lønnen. Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har foretaget for de fire faglige organisationer BUPL, FOA, Socialpædagogernes Landsforbund og Sundhedskartellet.

Undersøgelsen gør op, hvor meget kønsopdelingen på arbejdsmarkedet betyder for lønnen, når man renser for forskelle i uddannelse mellem fagene og for forskellen på mænds og kvinders løn.

Jo flere kvinder, jo lavere løn

Forskerne har sammenlignet en lang række fag i både den offentlige og den private sektor. For den offentlige sektor viser deres beregninger, at hvis andelen af kvinder er ti procentpoint større i et fag sammenlignet med et andet – for eksempel fag med henholdsvis 40 og 30 procent kvinder – så er lønnen 3,9 procent lavere.

Heraf kan de 1,9 procent tilskrives uddannelse – altså at de ansattes uddannelse gennemsnitligt er kortere i fag med mange kvinder end i fag med færre kvinder – mens 0,2 procent tilskrives løngabet mellem mænd og kvinder.

De resterende 1,8 procent af lønforskellen skyldes størrelsen af kvindeandelen i faget.

Flere forklaringer på løndannelse

Den lavere løn i de fag, hvor der traditionelt er mange kvinder, gælder både mænd og kvinder og er altså ikke relateret til den enkelte kvinde.

At lønnen er lavere i fag med mange kvinder, kan der være flere forklaringer på. En af dem går tilbage til en tjenestemandsreform i 1969, hvor kvindefag i den offentlige sektor blev indplaceret lavere end mandefag. Den indplacering er så afspejlet i efterfølgende forhandlinger om overenskomst.

Men der kan også være andre forklaringer, siger seniorforsker Mona Larsen:

– I perioder har nogle kvindefag i højere grad forhandlet sig til goder frem for løn. Og så kan en forklaring også være, at nogle kvindefag stort set kun findes på det offentlige arbejdsmarked, hvilket kan være en fordel for den offentlige arbejdsgiver i lønforhandlingerne.

Den private sektor ligner den offentlige

Også i den private sektor har andelen af kvinder i et fag betydning for lønnen. Ti procentpoint flere kvinder i et fag i den private sektor betyder 4,0 procent mindre i løn. Her betyder uddannelsesmæssige forskelle mellem fagene mere end i det offentlige, nemlig 2,2 procent, mens løngabet mellem mænd og kvinder står for 0,7 procent.

Tilbage står, at kønsopdelingen alene tegner sig for 1,2 procent af lønnedgangen i den private sektor – altså mindre end i den offentlige sektor.

Kønsopdelingen har stort set samme betydning for lønnen i 2017, som den havde i 2010, både i den offentlige og den private sektor.

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Erhvervsuddannelsesreform har ændret strukturen på grundforløbet, men ikke meget på undervisning og uddannelsesmiljø11.8.2020 10:00:00 CESTPressemeddelelse

Reformen af erhvervsuddannelserne er lykkedes med at etablere et nyt todelt grundforløb a 20 ugers varighed hver: Det ene, GF1, er forbeholdt elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse. Der er kommet holdfællesskaber, nye optagelsesprocedurer, adgangskrav og nye adgangsveje for voksne over 25. Men med ambitionerne om bedre undervisning, mere pædagogisk ledelse og et attraktivt uddannelsesmiljø er skolerne endnu et stykke fra målet.

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre28.5.2020 09:00:00 CESTPressemeddelelse

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder. Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd. Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie.

De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag27.5.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Lytter din sagsbehandler til dine holdninger, er du med til at bestemme, hvad der skal ske i din sag, og kender du dine rettigheder? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE har stillet til ca. 2.300 udsatte unge, der har en sag i kommunen. Undersøgelsen viser bl.a., at unge med dårlig mental trivsel eller psykiatriske diagnoser føler sig mindre inddraget i sagsbehandlingen end de øvrige deltagere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum