VIVE

Kursus til førstegangsforældre på Frederiksberg virker positivt på parforholdet

Del

Mødre, der har deltaget i forældrekurset ”Dit første barn”, er mere tilfredse med parforholdet og forældresamarbejdet, og deres partner føler også en større involvering i barnet. Det viser VIVEs evaluering af et forsøg i Frederiksberg Kommune.

Det kan være godt for parfoldet, hvis man som kommende og nybagte forældre deltager i et kursus for førstegangsforældre. Det er en af konklusionerne i VIVEs evaluering af kurset ”Dit første barn”, som Frederiksberg Kommune har tilbudt i perioden 2016-2019.

Evalueringen bygger på et lodtrækningsforsøg, hvor to tredjedele af de deltagende forældre blev tildelt kurset, mens den sidste tredjedel fungerede som kontrolgruppe.

Evalueringen konkluderer blandt andet, at de mødre, som har gennemført kurset, er mere tilfredse i parforholdet end kontrolgruppen 10 måneder efter barnets fødsel. Samtidig siger mødrene, at de modtager mere opmærksomhed fra deres partner, og at forældresamarbejdet er bedre.

Stor effekt på mødre

”Vi ser en positiv effekt af kurset på mødrene: Ud over et bedre parforhold rapporterer mødrene også, at de er mindre stressede end mødrene i kontrolgruppen, og de scorer lavere, når vi stiller dem spørgsmål om efterfødselsreaktioner”, siger seniorforsker Miriam Wüst, der står bag evalueringen.

En opgørelse fra 2017 viser, at over halvdelen af landets kommuner tilbyder forældrekurser i stil med ”Dit første barn”, og VIVEs evaluering er en af de første, som måler på, hvilken effekt disse kurser har for mødrene, deres partnere – og for børnene.

Partneren deltager mere i barnets omsorg

Et af de centrale mål med ”Dit første barn”-kurset har været at øge inddragelsen af begge forældre. Det har man blandt andet gjort ved at invitere partneren med til alle kursusgange – også til dem, der ligger før fødslen, hvor det ”klassiske tilbud” – fx hos jordemoderen – typisk ikke er særligt målrettet partneren. Resultatet er, at de partnere, der har deltaget i kurset, ifølge evalueringen er mere involverede i deres barn end partnere i kontrolgruppen, ligesom de også deltager i flere omsorgsopgaver.

”Vi har i vores forskningsprojekt sat fokus på at samle data også for partneren – og ikke kun moren. Derfor kan vi se, at forældrekurset bidrager til at involvere begge forældre i omsorgen for barnet, og at effekten kan spores i den praktiske hverdag i familierne”, siger Miriam Wüst.

Evalueringen en del af et større forskningsprojekt med titlen CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies. CRUNCH er et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Frederiksberg Kommune, Center for Børneliv og VIVE, og projektet undersøger betydningen af de danske universelle ordninger – såsom eksempelvis sundhedsplejerskeordningen – for sociale uligheder i løbet af livet. CRUNCH er finansieret af Innovationsfonden.

Ingen målbar effekt på børnene

Når det gælder børnene, er det derimod sværere at måle, hvilken betydning kurset har haft. Således kan evalueringen ikke måle nogen forskel i den sociale og følelsesmæssige udvikling mellem børn fra kontrolgruppen og børn, hvis forældre har deltaget i kurset.

”Helt overordnet finder vi ikke nogen effekt hos børnene. Men undersøgelsen viser tydeligt, at man kan påvirke forældrenes roller og deres involvering i familien på et tidligt tidspunkt, og det betyder også, at kurserne har potentiale til at påvirke familien i en positiv retning på længere sigt. Så hvis effekterne holder ved, kan mødrenes og partneres oplevelse have betydning for fx stabilitet i familien – og det kan jo smitte af på barnet. Det vil være oplagt at undersøge i de kommende år”, lyder det fra Miriam Wüst.

Læs mere og download rapporten på VIVEs hjemmeside

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Udsatte unge har størst risiko for at blive voldsofre28.5.2020 09:00:00 CESTPressemeddelelse

16-19-årige kvinder, der kommer fra en svag social og økonomisk baggrund, har markant højere risiko for at blive udsat for seksuel vold end andre kvinder. Mænd med samme baggrund og alder har større risiko for at blive udsat for grov vold end andre mænd. Det er to af konklusionerne fra en ny VIVE-rapport, der for første gang kortlægger både risikoen for vold og de langvarige konsekvenser for offer og familie.

De mest udsatte unge føler sig mindst inddraget, når kommunen behandler deres sag27.5.2020 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Lytter din sagsbehandler til dine holdninger, er du med til at bestemme, hvad der skal ske i din sag, og kender du dine rettigheder? Det er nogle af de spørgsmål, VIVE har stillet til ca. 2.300 udsatte unge, der har en sag i kommunen. Undersøgelsen viser bl.a., at unge med dårlig mental trivsel eller psykiatriske diagnoser føler sig mindre inddraget i sagsbehandlingen end de øvrige deltagere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum