KL

KL opretter hotline for kommunalpolitikere

Del

KL’s bestyrelse har besluttet at oprette en hotline, hvor kommunalpolitikere, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, kan henvende sig for råd og vejledning.

Hverken som medarbejder i kommunen eller kommunalpolitiker skal man opleve at blive udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

Så klar lyder meldingen fra KL’s bestyrelse, der torsdag drøftede, hvad KL kan gøre for at understøtte det lokale arbejde med at forebygge sexisme.

”Sexisme er ikke acceptabelt. Hverken på kommunale arbejdspladser eller i kommunalpolitik. Den aktuelle mediedebat understreger behovet for, at alle kommunale arbejdspladser får taget en lokal debat om, hvorvidt de eksisterende retningslinjer virker efter hensigten, om der er et trygt sted at henvende sig som medarbejder, og ikke mindst om hvilken kultur man ønsker på arbejdspladsen,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Der har siden 2008 været en aftale om, at alle kommuner skal udforme retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer vold, mobning, chikane og seksuel chikane. Derudover er der udarbejdet en række materialer sammen med bl.a. de faglige organisationer og Arbejdstilsynet. De kan læses her.

”Men arbejdet stopper ikke her. For os i KL’s bestyrelse er det vigtigt, at rammerne er til stede lokalt til, at man kan komme grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter til livs. Som medarbejder har man altid mulighed for at gå til HR, nærmeste ledelse, den overordnede ledelse eller sin tillidsrepræsentant. Men derudover er vi også i dialog med de faglige organisationer og andre parter om, hvad vi kan gøre for at understøtte indsatsen i kommunerne bl.a. i samarbejde med MED-udvalgene,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Hotline til politikere

For kommunalpolitikere er reaktionsmulighederne dog lidt anderledes. Derfor har KL’s bestyrelse besluttet at oprette en hotline kombineret med en række Q&A’s på KL’s hjemmeside, hvor man som kommunalpolitiker kan henvende sig, hvis man har været udsat for grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter, eller hvis man har oplevet andre blive udsat for det.

”Spillereglerne og reaktionsmulighederne i det politiske liv er lidt anderledes end på en ”almindelig” arbejdsplads. Som politiker kan man selvfølgelig henvende sig til sin borgmester eller kommunaldirektør, men det kan også være nødvendigt med en ekstern mulighed. Derfor har vi nu besluttet at oprette en hotline her i KL for kommunalpolitikere,” siger Jacob Bundsgaard.

Beslutningen er taget i kølvandet på en undersøgelse, som KL har foretaget blandt kommunalpolitikere for at afdække omfanget af seksuelt krænkende adfærd. Resultaterne viste, at hele 18 pct. af de kvindelige kommunalpolitikere, der har svaret på undersøgelsen, har været udsat for seksuelt krænkende adfærd.

KL har desuden udarbejdet et inspirationsmateriale til kommunalbestyrelserne til brug for en lokal dialog om problemerne. Det kan hentes her.

Fokus på KL’s konferencer

KL’s bestyrelse drøftede desuden, hvordan man kan forebygge seksuelt krænkende adfærd i forbindelse med arrangementer i KL-sammenhæng. Undersøgelsen blandt kommunalpolitikere viste nemlig, at 9 pct. af de adspurgte kvinder havde oplevet dette.

”Det er helt uacceptabelt, at der foregår sexisme i KL-sammenhænge, og her har vi et stort ansvar. Hvordan vi konkret kan forebygge, at det sker, når vi begynder at holde fysiske konferencer igen efter corona, vil vi fortsætte med at drøfte i KL og i bestyrelsen i den kommende tid,” siger Martin Damm.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om KL

KL
KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

+45 3370 3370https://www.kl.dk/

KL er interesseorganisation for de 98 kommunalbestyrelser og arbejder for, at kommunerne har de bedst mulige rammer til at prioritere velfærd og økonomi og til at udvikle kommunen lokalt. KL bidrager til – sammen med kommunerne – at videreudvikle det danske kommunestyre og lokaldemokrati. KL er samtidig arbejdsgiverorganisation og forhandler overenskomster for kommunernes ca. 500.000 ledere og medarbejdere.

Følg pressemeddelelser fra KL

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra KL

DN, KL og L&F med fælles plan for udtagning af landbrugsjord: Fire tiltag er afgørende for at nå klima- og kvælstofmål hurtigst muligt21.5.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Danmarks Naturfredningsforening, KL og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om en plan, der skal bidrage til, at vi når de danske klima- og kvælstofmål på landbrugsområdet. De tre parter foreslår en mere effektiv organisering af indsatsen, hvor hovedaktørerne styrkes, og hvor der sikres bedre koordinering mellem dem. Det skal til sammen sikre realisering og tempo i udtagningsindsatsen. Hovedaktørerne er kommunerne, som i forvejen spiller en central rolle i udtagning af landbrugsjord, og et korps af udtagningskonsulenter, som skal være opsøgende over for lodsejerne, og som noget nyt især skal have fokus på udtagning af de mindre arealer. I planen indgår også, at der skal være adgang til de rette redskaber for at sikre, at lodsejerne vil indgå i projekter, som tager dele af deres landbrugsjord ud af drift. Indsatsen skal op i gear Parterne ser den fælles plan som afgørende for at realisere de store ambitioner om udtagning af landbrugsjord, som fremgår af regeringens udspil til en grøn oms

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum