VIVE

Indsats i idrætslivet får godt fat i unge fra udsatte boligområder

Del

Det er lykkedes at få børn og unge fra en lang række udsatte boligområder ind i lokale idrætsforeninger. Det viser evalueringen af indsatsen DIF get2sport, der i dag findes i 49 udsatte boligområder landet over og skal bygge bro mellem udsatte børn og unge og foreningslivet.

En særlig indsats i idrætslivet har haft succes med at inkludere børn og unge fra udsatte boligområder i lokale idrætsforeninger. Det gælder også børn og unge med ikke-vestlig baggrund, som ellers ofte er underrepræsenteret i foreningslivet.

Det viser en evaluering af indsatsen DIF get2sport, som VIVE har foretaget. Indsatsen blev sat i værk i 2005 og støtter eksisterende idrætsforeninger i og omkring udsatte boligområder til at få flere aktive medlemmer blandt områdernes børn og unge. Støtten omfatter blandt andet aflastning til de frivillige trænere, hjælp til transport og udstyr og et landsdækkende netværk, hvor foreningerne kan udveksle erfaringer.

I dag er DIF get2sport involveret i 63 idrætsforeninger i 49 udsatte boligområder landet over. Bag indsatsen står Danmarks Idrætsforbund (DIF), som også har finansieret evalueringen sammen med Nordea Fonden.

Konkret viser evalueringen, at cirka 20 procent af de 6-29-årige medlemmer i DIF get2sport-foreningerne bor i et udsat boligområde. På landsplan bor kun fem procent af alle 6-29-årige i et udsat boligområde. Og hvor 30 procent af medlemmerne i alderen 6-29 år har ikke-vestlig baggrund, så er det tilsvarende tal for aldersgruppen i hele befolkningen 12 procent. Dermed ser DIF get2sport ud til at have godt fat i børn og unge fra de udsatte områder – også børn og unge med ikke-vestlig baggrund.

”På baggrund af vores evaluering kan vi konstatere, at DIF get2sport fungerer som en arena for inklusion, hvor børn og unge med forskellige baggrunde mødes om en fælles interesse og blander sig med hinanden. Det er et positivt udgangspunkt for fællesskaber på tværs af sociale og økonomiske skel,” siger Gunvor Christensen, projektchef i VIVE.

Forskerne har også gennemført en survey blandt både medlemmer i DIF get2sport og blandt andre jævnaldrende unge i boligområderne, hvor de vurderer en række forhold omkring deres liv.

Her er medlemmerne af DIF get2sport og de idrætsaktive blandt de øvrige unge generelt mere tilfredse med deres liv, fællesskab, skole og venner. For eksempel siger ni ud af ti af alle de idrætsaktive unge, at de enten er meget glade for deres liv eller har det godt nok. Det samme svarer godt tre ud af fire unge, der ikke dyrker idræt.

”Det kunne tyde på, at de unge oplever positive gevinster ved at dyrke idræt. Det kan dog også omvendt skyldes, at de unge, der har det bedst, også er dem, der går til sport,” siger Gunvor Christensen.

Om undersøgelsen

Evalueringen bygger blandt andet på data om godt 2.500 medlemmer og 250 frivillige, som er anonymiseret og koblet på registerdata.

Der er også gennemført en survey blandt 800 børn og unge, henholdsvis i udvalgte foreninger under get2sport og på skoler i samme områder, og der er gennemført kvalitative interview med medlemmer i get2sport.

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum