Teater Solaris

I dag lanceres gratis udviklingsforløb for faggruppe helt i knæ

Del

Kunst- og kulturskaberne har tilhørt en af de faggrupper, der har blødt allermest under det seneste års nedlukning og restriktioner. O-SPACE er et gratis udviklingsforløb, der specifikt er designet til at gøre det kreative virke økonomisk bæredygtigt fremadrettet. Alt imens udvikler deltagerne egne projekter, der fremvises på den nye progressive kunst- og kulturfestival EUPHORIA 2021.

Der har været stille. Sommerkoncerter i parker, pulserende spillesteder og summende festivalspladser. De lydtæpper det offentlige rum normalt har været pakket ind i, og som bogstavelig talt har spillet liv i gaden, har været gemt langt væk. Scenelys har været slukkede. Gallerier lukkede. 

De i forvejen usikre kreative erhverv har været presset helt i knæ, og Corona-bølgernes efterdønninger vil for de fleste kunne mærkes langt ud i fremtiden.

Det står klart, at der er akut behov for en anderledes omstillingsparathed og ny måde at arbejde på som kunst- og kulturskaber. For hvad gør man, når telefonen ikke længere ringer, bookinger bliver aflyst og museer lukker? Mange har måtte sande, hvor skrøbeligt deres professionelle fundament er. 

Hvis overlevelse og bærdygtighed skal sikres, så vil det være essentielt at kaste et blik i retning af succesfulde iværksættere på andre felter. Den måde de sikrer, at deres produkt er skalerbart, har klare markedsforståelse og markedsføringsstrategier er uundværlige elementer i forretningsudviklingen. Dette kan sagtens være foreneligt med den kreative skaberproces. Nye muligheder og promoveringskanaler skal fremtænkes. Der skal tages ejerskab over eget arbejdsliv. 

O-SPACE motiverer selvhjælp 

Over foråret og sommeren byder O-SPACE på sessioner hver anden torsdag, hvor deltagerne netop vil skulle stille skarpt på projektledelse, som en uundværlig og integreret del af deres profession. En metodiske tilgang, der skal generere vækst og altså ikke behøver at være en hæmsko og en demotiverende faktor, som mange kreative individer umiddelbart kan opleve det. Åbenhed overfor nytænkning er forløbets gennemgående rettesnor, og forældede eller uhensigtsmæssige arbejds- og tankemønstre vil blive udfordret. 

Ingen endegyldige svar vil blive ikke serveret, men deltagerne støttes i at finde løsningerne selv på mulighedernes store buffet. Der tages hele vejen igennem udgangspunkt i den enkelte O-SPACE deltagers behov og ambitioner – der skal ikke strømlines, men strømforsynes.

Netværk, samskabelse og spændende kreative benspænd er O-SPACE’s omdrejningspunkt. På tværs af udtryksformer og kunstneriske retninger skabes der et sikkert rum for udveksling og læring.

Nye deltagere vil løbende blive budt velkommen ind i fællesskabet.

Kompetente og etablerede kræfter indenfor kulturlivet og iværksættermiljøet er inviteret til at inspirere og dele ud af deres viden og erfaringer, da inspiration leder til motivation, der igen kan kickstarte arbejdsmæssige kvantespring for deltagerne.

Efter lange, og for mange ensomme, måneder uden kunstnerisk stimuli og interaktion, så er målsætningen, at O-SPACE skal være en gateway til fornyet virkelyst, gnist og økonomisk bæredygtig innovation.

Festival med en mission

O-SPACE forløbet kulminerer med den nye progressive kunst- og kulturfestival, EUPHORIA, som afholdes på de Københavnske kulturhuse Krudttønden, Kulturhuset Indre By og UNION, samt det smukke Sonnerupgaard Gods i Hvalsø. Her får deltagerne mulighed for at fremvise de projekter, de har arbejdet med.

Festivalen EUPHORIA har ikke til mål kun at underholde - den skal være debatskabende. Årets tema er identitet, som både subtilt og mere direkte vil præge festivalens optrædener og installationer.

De besøgende skal forlade festivalrummet med en oplevelse af at blive rusket lidt i – måske blive rykket lidt i en ny retning. Alle sanser skal i spil, og de besøgende præsenteres for kulturelle subgenrer, som sjældent figurerer på de store scener.

EUPHORIA vil være et performativt frirum, hvor det danske kulturlivs dunkle hjørner kommer frem i lyset. Mange kunstformer møder sjældent hinanden - eller den brede offentlighed. Det vil EUPHORIA gerne give mulighed for og plads til. 

O-SPACE’ udviklingsforløb er åbent for alle og vil nu, og på sigt, hjælpe både de mere etablerede kulturskabere, vækstlaget og undergrundens aktører med at netværke og bl.a. skabe en kommercialiseringstænkning, der kan styrke og sikre dem uden at de kompromitterer deres kunstneriske integritet. Afvikling på EUPHORIA er et ekstra tilbud for deltagerne, men er ikke et krav for deltagelse. 

O-SPACE og EUPHORIA 2021 skabes af Teater Solaris i samarbejde med KrudttøndenUnion KBH ,Kulturhuset Indre By og Sonnerupgaard Gods med støtte af Puljen for Kulturfremme ved Region Hovedstaden.

 

Nøgleord

Information om Teater Solaris

Teater Solaris
Tølløsevej 64
4330 Hvalsø

http://www.teatersolaris.dk

Fra den smukke natur i Lejre Kommune, leverer Teater Solaris kunst på internationalt niveau til hele verden. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål vil Teater Solaris lave teater, der belyser, hvad der forhindrer os i at nå målene for bæredygtig udvikling på globalt plan. Teatret dykker ned i vores samfunds og kulturs tabuiserede emner og ubevidstheder for at bringe dem op til overfladen. Bag Teater Solaris står kunstnerisk leder, Sananda Solaris, som er en internationalt anerkendt teaterinstruktør med vidtforgrenede internationale kontakter og ambitioner. Teater Solaris ønsker at skabe et teater, der har et sandt nærvær og en heftighed, der rækker ud og rører sit publikum. Et teater, hvor de vilde hjerter kan strække sig og række efter stjernerne. Hvor storheden kan blomstre og detaljerne få den opmærksomhed som gør den stor forskel. Teater Solaris er håb om mirakler for ny dansk teaterdramatik, der vil huskes af eftertiden som drevet af et vildt håb om at ændre verden. For som Teater Solaris siger: God kunstnerisk kvalitet kender til sin fortid, rider på sin nutid og peger ind i en fremtid på én og samme gang.