PwC

I 2030 vil C25-selskaberne reducere deres udledninger med ca. 14 mio. CO2e

Del

C25-selskaberne vil bidrage væsentligt til reduktion af CO2e-udledninger, hvis de indfrier deres klimamålsætninger. Der er dog udfordringer med gennemsigtigheden af deres klimarapportering, da selskaberne bruger forskellige metoder til at opgøre deres udledninger. Det viser en ny analyse fra PwC og Axcelfuture.

Susanne Stormer, partner i PwC
Susanne Stormer, partner i PwC

Ifølge den nye analyse fra PwC og Axcelfuture vil C25-selskaberne reducere deres årlige globale udledninger med ca. 14 mio. ton CO2-ækvivalenter (CO2e) i 2030 i forhold til 2020. Til sammenligning mangler regeringen ifølge Klimarådet at redegøre for vejen til en reduktion af ca. 13 ud af i alt 20 mio. ton CO2e i opnåelsen af Danmarks 2030-målsætning.

“Analysen viser, at C25-selskaberne samlet set har klimamålsætninger, der reducerer deres udledninger væsentligt, hvis de bliver indfriet. Det betyder dog ikke, at deres bidrag vil realisere den danske 70 %-målsætning, da langt hovedparten af deres CO2e-udledninger ligger uden for Danmark, herunder en betydelig del på verdenshavene, der ikke indgår i de nationale klimamål,” fortæller Susanne Stormer, partner og leder af PwC's sustainability-afdeling.

De fleste selskaber i C25-indekset er allerede langt i deres klimarapportering, men der er fortsat udfordringer med gennemsigtigheden, da selskaberne bruger forskellige metoder til at opgøre deres udledninger, idet der endnu ikke findes en fælles, global standard. Selskaberne benytter bl.a. forskellige protokoller i deres opgørelser, og kun et fåtal har såkaldte Science Based Targets initiative (SBTi)-godkendte klimamål. 

“Det er afgørende, at virksomheder i højere grad benytter sig af SBTi-godkendte klimamål, da klimaaftryk i stigende grad bliver en konkurrenceparameter for at kunne tiltrække arbejdskraft og kapital, ligesom det på sigt får stor indflydelse på fx afgiftsbetalinger. De forskellige metoder, der benyttes i dag, betyder, at det kan være svært at påvise over for sin omverden, hvad man gør på klimaagendaen, og hvordan man fx adskiller sig fra konkurrenterne, da der mangler sammenlignelighed,” forklarer Susanne Stormer. 

Hun efterlyser en fælles, global standard og henviser til, at EU har netop fremlagt et nyt direktiv om rapportering på bæredygtighed, som vil gøre op med den manglende sammenlignelighed og verificering af data.

“I det nye direktiv lægges der især vægt på at øge kvaliteten af rapporteringen, så den får større værdi for såvel brugerne af rapporten som virksomhedernes ledelse. Direktivet lægger op til en langt større grad af harmonisering og integrering med det finansielle regnskab, og det bliver således også præciseret, at ledelsen og bestyrelsen har et juridisk ansvar for indholdet med en forankring hos revisionsudvalget,” forklarer Susanne Stormer. 

Offsetting og grønne certifikater må ikke blive en sovepude
Ifølge analysen har hovedparten af selskaberne opstillet klimamål. Således har 71 % af selskaberne mål om at reducere deres samlede udledninger, og yderligere 12 % har reduktionsmål, der relaterer sig til udledningerne per produceret produkt. Kun 17 % af selskaberne har endnu ikke opstillet klimamål.

“Det er meget positivt, at så stor en andel af selskaberne opstiller klimamål. Udfordringen er dog, at en stor del af målsætningerne potentielt ikke opnås ved at reducere selskabernes egne udledninger, men i stedet ved fx at plante træer i udviklingslande, såkaldt offsetting, eller ved køb af grønne elektricitets-certifikater, hvor det reelle klimabidrag potentielt er mindre på grund af fx manglende realisering af træplantningsprojekter eller en høj CO2-lækagerate,” forklarer Susanne Stormer, der opfordrer til primært at fokusere på at minimere egne udledninger, med et ultimativt mål om at blive CO2 neutral.

Analysen viser desuden, at 92 % af selskaberne opgør de direkte udledninger og udledninger relateret til el- og varmeforbrug mv. (scope 1 og 2). Samtidig opgør 8 ud af 10 af selskaberne udledninger, der sker andre steder i værdikæden, blandt leverandører og kunders brug af produkter (scope 3). 

Incitamenter til at opnå klimamålene er desuden ved at vinde indpas. Således har 65 % af C25-selskaberne allerede indført aflønningsmodeller, der bl.a. afhænger af, om selskaberne opnår de  konkrete klimamålsætninger.

“Vi anbefaler, at der opstilles såvel delmål som mere langsigtede klimamål, og at man får knyttet ledelsens incitamenter til den relaterede målopfyldelse. Den første forudsætning for, at selskaber kan bidrage positivt til den grønne omstilling, er dog at danne sig overblik over, hvilke af virksomhedens aktiviteter der påvirker klimaet, og i hvilket omfang de påvirker klimaet. Alene det faktum, at udledninger opgøres, kan have en betydelig effekt, fordi det bliver afsættet til klimahandling,” slutter Susanne Stormer. 

På baggrund af analysen har Axcelfuture og PwC følgende fire anbefalinger til selskabers prioriteringer i forbindelse med klimaindsatsen:

 1. Invester i indfrielse af klimamål
  Klimaaftryk er en konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække arbejdskraft og kapital og får på sigt stor indflydelse på de generelle rammevilkår, herunder afgiftsbetalinger mv. Særligt de yngre generationer kræver et højt ambitionsniveau fra deres arbejdsgiver, og der er en klar tendens til, at flere ønsker, at fx deres pensionsopsparing skal investeres mere bæredygtigt.

 2. Opstil både delmål og mere langsigtede klimamål, og giv ledelsen incitamenter til at opnå dem De kortsigtede klimamål vil være med til at holde den aktuelle ledelse ansvarlig for at realisere målsætningerne, og de langsigtede planer sikrer samtidig, at de nødvendige investeringer i nye løsninger, der først kan realiseres på sigt, bliver foretaget. Ledelsens incitamentsprogrammer skal knyttes til klimamålene, da det vil være med til at øge fokus på problemstillinger i hele organisationen.

 3. Få SBTi-godkendte klimamål og skab sammenlignelighed og dermed gennemsigtighed
  Det er ikke nok at opstille mål. Målene skal bidrage til, at vi når Paris-aftalen, og derfor bør selskaber få deres klimamål SBTi-godkendt. Samtidig er det vigtigt at benytte sammenlignelige globale standarder i sine opgørelser, så alle relevante interessenter har adgang til en gennemsigtig klimarapportering, der let kan sammenlignes på tværs af selskaber. Målene bør desuden verificeres og dække alle virksomhedens aktiviteter.

 4. Minimer eller eliminer egne udledninger
  Offsetting, grønne certifikater eller lignende må ikke blive en sovepude. Den grønne omstilling kræver nye løsninger, og med et særligt fokus på at eliminere egne udledninger bidrager man automatisk til udviklingen og kommercialisering af disse løsninger, uanset om de udvikles internt eller tilkøbes. En bæredygtig klimastrategi bør derfor ikke alene baseres på at klimakompensere for sine udledninger, navnlig fordi potentialet ved disse tiltag på sigt er begrænset.

 5. Tag del i klimadebatten
  Involver jer i klimadebatten og vær med til at påvirke de politiske rammer for fælles og gode løsninger og standarder for erhvervslivet.

Nøgleord

Billeder

Susanne Stormer, partner i PwC
Susanne Stormer, partner i PwC
Download

Vedhæftede filer

Information om PwC

PwC
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

51332378https://www.pwc.dk/

Om PwC
I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi over 280.000 PwC'ere i 155 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen …  

 

 

 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC

PwC investerer i en omfattende modernisering af hovedkontor8.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I takt med genåbningen vender danskerne tilbage til deres arbejdspladser. De virtuelle møder kan ikke stå alene, og derfor investerer PwC nu i en omfattende modernisering af hovedkontoret på Strandvejen 44 i Hellerup. Det sker med et ønske om at skabe de bedste rammer for fremtidens arbejdsplads, der kan være med til at understøtte relationer til kolleger og kunder, kulturen og ikke mindst den enkelte medarbejders trivsel.