Dansk Metal

Grund til optimisme – men mere fokus på uddannelse ønskes

Del

Dansk Metal deler Det Økonomiske Råds positive syn på dansk økonomi. Desværre mangler vismændene endnu engang fokus på manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Vi har de seneste år set en meget flot udvikling i beskæftigelsen, og med de seneste kvartalers positive nationalregnskaber er der virkelig noget at have optimismen i, mener fagforbundet Dansk Metal. Det gælder både for økonomien generelt og for industrien. Ifølge vismandsrapporten ”Dansk Økonomi, efterår 2017” skal fremgangen i dansk økonomi også fremadrettet hentes gennem stigende arbejdskraftudbud, højere beskæftigelse og øget produktivitet. I den forbindelse finder Dansk Metal det overraskende, at der heller denne gang ikke lægges større vægt på udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i rapportens analyser.

”Danmark står foran en stor mangel på faglærte, og blandt Dansk Metals medlemmer er arbejdsløsheden nu nede på 2,6 procent. Problemstillingen vedrørende kvalificeret arbejdskraft vil vi opfordre formandskabet til at tage med i en af de kommende rapporter”, siger Claus Jensen, der ud over at være formand for Dansk Metal også er medlem af Det Økonomiske Råd.

Dansk Metal anerkender, at der ikke i øjeblikket er risiko for generelle flaskehalse, men inden for visse geografiske og uddannelsesmæssige områder ser vi tendenser i den retning. Samtidig er der en del nøgletal, der begynder at pege på mulige flaskehalsudfordringer. Derfor bør uddannelsesudfordringen adresseres politisk.

”Det er helt uholdbart, at regeringen blindt fortsætter besparelserne på erhvervsuddannelserne via omprioriteringsbidraget. Det er den helt forkerte vej at gå og medvirker til at forværre en i forvejen truende mangel på faglært arbejdskraft”, siger Claus Jensen.

På pensionsområdet har der de senere år bredt sig en forståelse af, at samspilsproblemer og modregningsregler i mange tilfælde gør det ufordelagtigt at spare op til sin pension. Derfor vil Dansk Metal gerne rose regeringen for at tage fat på problemerne.

”Danmark har gennem arbejdsmarkedspensionerne skabt et pensionssystem, der er forbillede rundt om i verden. Det har været medvirkende til at flytte dansk økonomi fra en situation med meget store underskud på betalingsbalancens løbende poster til nu at have ganske store overskud. Også af den grund skal systemets fremtid sikres”, siger Claus Jensen.

Fagforbundet er dog ikke begejstrede for løsningsforslagene fra regeringen, som har en lang række indbyggede problemer. Også problemer som vismændene tilsyneladende overser. Først og fremmest er der bundfradraget på 16.000 kr. før man får gavn af de ligningsmæssige fradrag. Det betyder at lav- og mellemindkomstgrupperne får relativt lidt ud af fradraget, og da det er disse grupper, der har de største samspilsproblemer, rammer et sådant forslag helt ved siden af skiven.

”Fra Dansk Metals side havde vi hellere set et regeringsudspil, der var målrettet de udfordringer, der er med modregning og samspil blandt lav- og mellemindkomstgrupperne”, siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal.

Læs Det Økonomiske Råds rapport ”Dansk Økonomi, efterår 2017” her.

Yderligere information og kommentarer:

Claus Jensen via Jens Dissing Munk, pressechef i Dansk Metal, telefon 30178874

Information om Dansk Metal

Dansk Metal
Dansk Metal
Molestien 7
2450 København SV

33 63 20 00https://www.danskmetal.dk/

Følg pressemeddelelser fra Dansk Metal

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Metal

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum