VIVE

Flere anbragte unge vælger en forberedende uddannelse

Del

Flere anbragte unge begynder på en ungdomsuddannelse. Det gælder især den forberedende grunduddannelse FGU, som 20 procent af de anbragte unge nu er i gang med.

En ny VIVE-undersøgelse af trivsel blandt anbragte unge viser en kraftig vækst i hvor mange, der vælger at tage en forberedende uddannelse. Undersøgelsen viser, at i 2020 var det hver femte af de anbragte unge, der var i gang med en forberedende uddannelse. I de foregående år var det kun ca. hver tiende.

Andelen af anbragte unge med tilknytning til uddannelsessystemet er steget jævnt over årene 2014-2020, så 7 ud af 10 anbragte 17-årige i dag er i gang med en uddannelse. Her har den forberedende grunduddannelse, FGU, vist sig som et brugbart alternativ til de ordinære ungdomsuddannelser.

”Det er meget tænkeligt, at FGU er et godt match for anbragte unge, der har brug for det fleksible uddannelsesforløb og den styrkelse af sociale kompetencer, som FGU’en kan give. Tiden må så vise, om denne uddannelse reelt forbereder og styrker de unge til senere at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse,” siger seniorforsker Mette Lausten fra VIVE, der har ledet undersøgelsen.

FGU kan være en trædesten for anbragte unge i at komme i gang med en kompetencegivende uddannelse og være en del af at lykkes med en god overgang til voksenlivet.

Et andet resultat fra undersøgelse er, at lige knap halvdelen af de unge svarer, at de blev inddraget, inden beslutningen om det nuværende anbringelsessted blev truffet. Den andel har ikke ændret sig siden 2014, når man ser på hele gruppen af anbragte unge. Men ser man udelukkende på de nyanbragte unge, føler de sig dog i langt højere grad inddraget end resten af gruppen, hvilket peger i retning af, at de seneste års øgede fokus på inddragelse i egen sag og især omkring beslutning om anbringelsessted er ved at slå igennem.

Udvikling i trivsel fulgt gennem flere år

Trivselsundersøgelsen af anbragte unge er den fjerde af sin slags siden 2014. Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og har til formål at kortlægge anbragte unges trivsel på forskellige områder. Undersøgelsen berører derfor en bred vifte af temaer, herunder de unges hverdag på anbringelsesstedet, den mentale trivsel, skolegang, fritid, venskaber og relationer til familien. De fire trivselsmålinger giver en unik mulighed for at se på udviklingen i trivsel over tid.

 

Fakta

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. FGU erstattede pr. 1. august 2019 en række tidligere forberedende tilbud. Uddannelsen forbereder unge mennesker ved at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

Udgivelse

Lausten, M. & A.G. Andreasen: Anbragte unges trivsel 2020 – Trivselsundersøgelse blandt anbragte 15- og 17-årige, 2014-2020, VIVE 2022. Udkommer 13. januar 2022.

Nøgleord

Kontakter

Seniorforsker Mette Lausten, tlf. 33 69 77 13, email mel@vive.dk

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Børn og unge oplever kun sjældent at blive inddraget, når de har en børnesag med myndighederne16.8.2022 06:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Når myndighederne i en børnesag inddrager de berørte børn og unge, er det oftest for, at de kan bidrage til sagen med information og dokumentation. Men børnene og de unge føler sig tit ikke som en aktiv part i deres egen sag. En ny indsamling af viden fra international forskning afdækker børn og unges erfaringer med inddragelse og peger på, hvordan den kan styrkes.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum