VIVE

Færre personer lever i hjemløshed

Del

Hjemløsheden i Danmark er faldet 10 procent de seneste tre år. Det er især antallet af gadesovere og antallet af unge i hjemløshed, der er på retur, viser VIVEs kortlægning af hjemløshed 2022.

5.789 personer i Danmark bor på gaden, på herberger eller overnatter på venners sofaer. For tre år siden var tallet 6.431 personer. Således er antallet af personer, der lever i hjemløshed, faldet 10 procent de seneste tre år.

Det er især antallet af gadesovere og unge i hjemløshed, der er faldet. For mens der i 2019 blev registreret 732 gadesovere, så er tallet faldet til 535 gadesovere. Ligeledes er antallet 18-24-årige i hjemløshed faldet fra 1.023 personer i 2019 til 744 personer i 2022.

”De seneste år, har der været et strategisk fokus på at afhjælpe hjemløsheden, og det er højst sandsynlig resultaterne af det arbejde, som afspejles i den aftagende hjemløshed,” vurderer seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE.

Han forklarer, at en del kommuner har sat initiativer i værk til gruppen af unge hjemløse, hvilket højst sandsynlig kan forklare det betydelige fald i hjemløsheden blandt unge.

Hjemløshed skyldes ofte flere forskellige faktorer
For mange er psykiske lidelser eller misbrugsproblemer en væsentlig årsag til, at de lever i hjemløshed, men også mangel på egnede boliger og økonomiske vanskeligheder er væsentlige årsager til hjemløsheden for mange af borgerne.

”Hvis de her borgere skal hjælpes ud af hjemløsheden, så kræver det både en velegnet bolig og støtte til sociale problemer. Det ved kommunerne efterhånden godt, og en væsentlig grund til, at det er begyndt at lykkes at nedbringe hjemløsheden, er formentlig, at flere og flere kommuner har taget metoden ’Housing First’ til sig, som netop kombinerer bolig- og støtteløsninger,” vurderer Lars Benjaminsen.

Kortlægningen viser dog, at der er forskel på, hvordan hjemløsheden har udviklet sig i de enkelte kommuner. Mens der i nogle kommuner er sket et forholdsvist stort fald hjemløsheden, så er den stagneret eller steget en smule i andre kommuner.


FAKTA:
Rapporten’Hjemløshed i Danmark 2022’ er udarbejdet af VIVE i samarbejde med Danmarks Statistik og Social- og Ældreministeriet.

Kortlægningen af hjemløshed er gennemført i uge 6 hvert andet år siden 2007 med undtagelse af 2021, hvor kortlægningen blev udsat til 2022 på grund af situationen med covid-19.

Optællingen af personer i hjemløshed sker ved, at der på en række sociale tilbud (herberger, natvarmestuer og gadeplansteam) og lokale myndigheder (psykiatriske behandlingsenheder, misbrugsbehandlingscentre, socialcentre og jobcentre) i hele landet indsamles oplysninger om hver enkelt borger, som man havde kontakt med eller kendskab til, der befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6.

I rapporten findes tal på hjemløsheden i alle landets kommuner.

Kontakter

Links

Information om VIVE

VIVE
VIVE
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

+45 44 45 55 00https://vive.dk/

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet.

Følg pressemeddelelser fra VIVE

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra VIVE

Børn og unge oplever kun sjældent at blive inddraget, når de har en børnesag med myndighederne16.8.2022 06:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Når myndighederne i en børnesag inddrager de berørte børn og unge, er det oftest for, at de kan bidrage til sagen med information og dokumentation. Men børnene og de unge føler sig tit ikke som en aktiv part i deres egen sag. En ny indsamling af viden fra international forskning afdækker børn og unges erfaringer med inddragelse og peger på, hvordan den kan styrkes.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum