Fængselsforbundet

Fængselsbetjente er landets dyreste at forsikre

Del

Det bliver dyrere og dyrere for Kriminalforsorgen at forsikre sine medarbejdere.

Det koster nu 7.000 kroner at forsikre hver medarbejder i Kriminalforsorgen.
Det koster nu 7.000 kroner at forsikre hver medarbejder i Kriminalforsorgen.

I løbet af tre år er Kriminalforsorgens udgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring øget fra 5.157 kroner til 6.950 kroner pr. medarbejder.

Fængselsbetjente tilhører dermed den erhvervsgruppe, som er dyrest at forsikre i Danmark.

Til sammenligning koster det kun 314 kroner om året at forsikre medarbejdere på et sygehus. Det koster altså over 20 gange så meget at forsikre en fængselsbetjent som en sygeplejerske.

Det er millionerstatning til syge medarbejdere, som har sendt forsikringspræmien i vejret i fængselsbetjentenes branchegruppe, som også omfatter politifolk, soldater og brandmænd.

AES udbetaler i nogle tilfælde erstatninger på helt op til 4 millioner kroner til skadede medarbejdere.

Alene i 2020 vandt Fængselsforbundet sager til en værdi af 135 millioner kroner i form af engangserstatninger og løbende udgifter fremover.

En undersøgelse fra VIVE viste for to år siden, at omfanget af PTSD blandt fængselsbetjente er meget større end blandt politibetjente og krigsveteraner. Erstatningerne til fængselsbetjente er dermed med til at trække udgifterne til AES op i branchen.

Millioner at spare
Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, er skuffet over, at fængselsbetjentene gang på gang topper listen over farlige job.

”Det er frustrerende, at antallet af arbejdsskader i Kriminalforsorgen fortsat er meget højt. Der er desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver mindre belastende at arbejde i landets fængsler. Tværtimod,” siger formanden.

Han mener, at udgiften til sygdomsforsikringen i sig selv burde være et argument for Kriminalforsorgen til at forbedre arbejdsmiljøet: ”Færre nedslidte fængselsbetjente vil være med til at sænke AES-bidraget, som koster Kriminalforsorgen over 30 millioner kroner om året,” siger Bo Yde Sørensen.

ERHVERVSSYGDOMSFORSIKRING
Arbejdsgivere er forpligtet til at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), så der er penge, hvis en medarbejder bliver ramt af en arbejdsskade. Bidraget bestemmes ud fra udgifterne til erstatninger i den branche, virksomheden er en del af.

Kontakter

Billeder

Det koster nu 7.000 kroner at forsikre hver medarbejder i Kriminalforsorgen.
Det koster nu 7.000 kroner at forsikre hver medarbejder i Kriminalforsorgen.
Download

Links

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.